Implanty z LfC niosą „Radość Zdrowienia” NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY

LfC (rok z. 1989) jest polską firmą innowacyjną o standardach europejskich, działającą w branży wyrobów medycznych.

Działalność: projektowa, produkcyjna, badawczo-rozwojowa i szkoleniowa (autoryzacja-NIL) oraz promocyjno-handlowa własnych wyrobów medycznych w kraju, Europie i na świecie.

LfC jest prężnie rozwijającą się firmą, aktywnym i rozwojowym pracodawcą stale inwestującym w kapitał ludzki.

W związku z intensyfikacją prac badawczo-rozwojowych, LfC prowadzi nabór wykwalifikowanej kadry w zakresie:

  • pracowników do działalności badawczo-rozwojowej, w tym lekarzy ortopedów / neurochirurgów z doświadczeniem zawodowym, preferowani ze stopniami naukowymi z zakresu bioinżynierii i medycyny, elektro-informatyki,

  • pracowników inżynieryjno-technicznych (w tym ze stopniami naukowymi) w zakresie biomechaniki (precyzyjnej), elektro-informatyki, projektowania wyrobów (artystycznych), inżynierów – projektantów – plastyków;

  • innych specjalistów z zakresu menedżeringu, prowadzenia rozwoju i zarządzania ekonomicznego;

Od kandydatów oczekujemy:

   • wykształcenia z preferencją kierunków: bioinżynieria, mechanika precyzyjna, elektronika, informatyka;

   • kreatywności w obszarze działania;

   • silnej motywacji do pracy, zaangażowania i dyspozycyjności,

   • wiedzy/umiejętności na poziomie europejskim,

   • samodzielności w działaniu,

   • umiejętności efektywnego rozwiązywania problemów, innowacyjnego myślenia, doskonałej organizacji pracy,

   • odporności na stres,

   • znajomości co najmniej 1 języka obcego; preferowany: jęz. angielski, niemiecki, rosyjski;

Wybranym kandydatom oferujemy:

   • ciekawą i odpowiedzialną pracę w młodym i zaangażowanym zespole,

   • możliwość rozwoju zawodowego, a także naukowego,

   • rozwój kompetencji poprzez kontakty zagraniczne, udział w różnorodnych projektach, również międzynarodowych,

   • udział w tworzeniu postępu w zakresie rozwiązań technologii medycznych;

   • udział w europejskich projektach badawczych;

   • duży zakres samodzielności połączonej z odpowiedzialnością przy realizacji zadań;

   • atrakcyjne, progresywne wynagrodzenie (konkurencyjne do zagranicznego),

   • pomoc w zagospodarowaniu się.

Oferty zawierające: CV wraz ze zdjęciem, list motywacyjny / podanie o przyjęcie do pracy oraz Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania doc / pdf ) prosimy kierować na adres do korespondencji:

LfC Sp. z o.o.
ul. Składowa 5B
66-016  Czerwieńsk
z dopiskiem „innowacyjna praca”

lub na adres e-mailowy: lfc@lfc.com.plkadry@lfc.com.pl

Prosimy o dołączenie klauzuli o ochronie danych osobowych.
Informujemy, że nie odsyłamy podań.
Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.