Implanty z LfC niosą „Radość Zdrowienia” SLIDER – pionierski implant kręgosłupowy. Najnowszy trend w leczeniu ześlizgu NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY

Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0377/16-00
Tytuł projektu: Multihybrydowe technologie chirurgiczne do leczenia starzejącego się kręgosłupa; nowy trend w spondyloimplantologii
Cel projektu: Opracowanie innowacyjnych technologii medycznych do chirurgicznego leczenia zwłaszcza „starzejącego się” kręgosłupa, złożonych z implantów, zestawu instrumentarium chirurgicznego i procedury przed- i śród-operacyjnej oraz wskazań do leczenia.
Planowane efekty projektu: Hybrydowa technologia chirurgiczna do operacyjnego leczenia dysfunkcji „starzejącego się” kręgosłupa według opracowanej procedury postępowania i z wykorzystaniem oryginalnych/innowacyjnych w ramach projektu zestawu implantów oraz specjalistycznego instrumentarium chirurgicznego. Wdrożenie nowej technologii, łączącej dwie niezależnie stosowane dotychczas po sobie operacje, które w praktyce klinicznej przyczyni się do: obniżenia kosztów leczenia, efektywniejszego i bezpieczniejszego leczenia, szybszego powrotu pacjenta do zdrowia.
Beneficjent: LfC Sp. z o. o.
Okres realizacji: 2017.02.15-2022.12.31
Wartość projektu: 15 273 920,53 zł
Dofinansowanie projektu w ramach EFRR: 11 722 603,63 zł

Znajdują się tutaj aktualne zapytania o ofertę:

 

Numer zapytania Przedmiot zapytania Termin składania ofert Pobierz plik z zapytaniem lub przejdź do portalu baza konkurencyjności
POIR-mHohs-05-II-2018 Środki obróbcze/technologiczne – oleje 13.07.2018 r. POIRmHohs-05-II-2018
POIR-mHohs-07-II-2018 Materiał PEEK medyczny do zastosowań na implanty (wszczepy) 20.07.2018 r. POIRmHohs-04-II-2018
POIR-mHohs-06-II-2018 Środki obróbcze/technologiczne – Narzędzia szlifiersko-polerskie 13.07.2018 r. POIRmHohs-06-II-2018
POIR-mHohs-04-II-2018 Zestaw narzędzi obróbczych i technologicznych dostosowanych do maszyny STAR SRJ-20 do obróbki prototypowej modeli implantów z elementami kanałowymi do dostarczania medium do kości 20.07.2018 r.
POIRmHohs-04-II-2018