Implanty z LfC niosą „Radość Zdrowienia” NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY

Nr umowy: RPLB.01.01.00-08-0057/16-00
Tytuł projektu: Innowacyjna metoda chirurgiczna z drukowanym wielofunkcyjnym implantem 3D Truss do wielomiejscowej fuzji biodrowo – krzyżowej
Cel projektu: Opracowanie innowacyjnej (IP), małoinwazyjnej technologii medycznej z urządzeniem implantowym, instrumentarium chirurgicznym i procedurą operacyjnego wszczepiania do wielopodporowej bio stabilizacji ze zrostem kostnym w obszarze pogranicza biodrowo-krzyżowo-kręgosłupowego.
Beneficjent: LfC Sp. z o. o.
Okres realizacji: 2017.01.02 – 2019.10.31
Planowane efekty projektu: Innowacyjna na skalę co najmniej europejską, zweryfikowana modelowo i doświadczalnie (empirycznie) technologia medyczna złożona z implantów, specjalistycznego instrumentarium chirurgicznego i procedury implantacji. Rozszerzy wskazania i możliwości chirurgicznego leczenia dysfunkcji stawu krzyżowo-biodrowego. Kompleksowo przygotowana do zaimplementowania w produkcji i wdrożenia do praktyki klinicznej.
Wartość projektu: 4 129 304,24 zł
Dofinansowanie projektu w ramach EFRR: 3 129 541,46 zł

Znajdują się tutaj aktualne zapytania o ofertę:

Numer zapytania Przedmiot zapytania Termin składania ofert Pobierz plik z zapytaniem
RPLB-IS-13-III-2019 Materiały do pakowania w blistry – typu PETG i typu TYVEK

Blister packing materials – PETG type and TYVEK type
26.09.2019 r. RPLB_IS_ 13_III_2019_Z_PL.pdf – wersja polska

RPLB_IS 13_III_2019_Z_ENG.pdf – wersja angielska
RPLB-IS-11-III-2019 Torebka typu Tyvek-Folia do sterylizacji radiacyjnej 23.09.2019 r. RPLB_IS_11_III_2019.pdf