NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
 • Double Functional Cervical Method
  • D·Fun·M

   Double Functional Method

   FUNKCJE & KORZYŚCI

     • “Two in one” – metoda “Caspara” i “Clowarda” połączone w jednym stabilizatorze;
     • Protezowanie wybranego fragmentu kręgosłupa w odcinku szyjnym;
     • Możliwość zaopatrzenia dwóch i więcej poziomów bez konieczności stosowania dodatkowej stabilizacji;
     • Dynamiczna stabilizacja;
     • Skraca czas i koszty leczenia;
     • Metoda wielofunkcyjna – „płytko-czop”;
     • Implantacja wielopoziomowa;
     • Stabilne połączenie z czopem/implantem szyjnym;
     • Mechanizm samoblokujący;

    

   Publikacje:
   Hakalo J., Pezowicz C., Wronski J., Bedzinski R., Kasprowicz M.: Comparative biomechanical study of cervical spine stabilisation by cage alone, cage with plate, or plate-cage: a porcine model. Journal of Orthopedic Surgery 2008; 16(1): 9-13.
   Pieniążek J., Dobkiewicz A., Ciupik L. F., Kierzkowska A. Leczenie dyskopatii kręgostupa szyjnego z użyciem stabilizacji dwufunkcyjnej D-FUN-M. The journal of orthopaedics trauma surgery and related research, 2009; 4;16: 61-69.

  Przypadki kliniczne

  dfunm_rtg 03_rtg_dfunm 04_rtg_dfunm 02_rtg_dfunm 01_rtg_dfunm

  Dodatkowe informacje

  dfunm_opis_2

  dfunm_opis_1