NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY

Nr umowy: RPLB.01.05.01-08-0007/19-00
Tytuł projektu: Wdrożenie do produkcji innowacyjnych systemów do chirurgicznego leczenia kręgosłupa w warunkach nowego-specjalistycznego zaplecza produkcyjnego
Cel projektu: Wdrożenie w firmie LfC kolejnych, stanowiących rynkową nowość, technologii medycznych dzięki budowie i uruchomieniu nowego-specjalistycznego zaplecza produkcyjnego, które będzie stanowiło nowy element infrastruktury spółki.
Planowane efekty projektu: Realizacja projektu, poprzez zwiększenie możliwości/zdolności produkcyjnych spółki, przyczyni się do poprawy innowacyjności i konkurencyjności jej produktów na rynku wyrobów medycznych. Powiększenie i unowocześnienie infrastruktury (inteligentny system wytwórczy) wpłynie również na poprawę efektywności produkcyjnej oraz skrócenie czasu wdrażania nowoczesnych systemów kręgosłupowych do praktyki operacyjnej.
Beneficjent: LfC Sp. z o. o.
Okres realizacji: 15.09.2020 – 30.06.2023

Znajdują się tutaj aktualne zapytania o ofertę:

Numer zapytania Przedmiot zapytania Termin składania ofert Pobierz plik z zapytaniem