Implanty z LfC niosą „Radość Zdrowienia” NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY

Nr umowy: RPLB.01.01.00-08-0004/16-00
Tytuł projektu: Budowa nowego Centrum badawczo – rozwojowego nowoczesnego prototypowania i ewaluacji innowacyjnych technologii medycznych dla chirurgii kręgosłupa
Cel projektu: Budowa i uruchomienie nowego Centrum badawczo-rozwojowego do realizacji weryfikacyjnych prac przedklinicznych, obejmujących wdrażanie nowoczesnych technologii medycznych do chirurgicznego leczenia kręgosłupa.
Beneficjent: LfC Sp. z o. o.
Okres realizacji: 2017.02.01 – 2018.01.31
Planowane efekty projektu: Nowoczesne Centrum, które będzie stanowiło nowy element infrastruktury oraz struktury organizacyjnej spółki. Wdrożenie Centrum do działalności firmy pozwoli na:
– skrócenie procesu weryfikacji funkcjonalnej technologii medycznych,
­- zwiększenie efektywności czasowej wprowadzania na rynek sprawdzonych i zweryfikowanych wieloaspektowo wyrobów medycznych,
­- wzrost konkurencyjności firmy na rynku na rynku co najmniej o zasięgu europejskim,
­- rozszerzenie asortymentu firmy i włączenie do produkcji szczególnych/specjalistycznych wyrobów implantowych.
Wartość projektu: 3 494 452,16 zł
Dofinansowanie projektu w ramach EFRR: 1 945 318,38 zł

Znajdują się tutaj aktualne zapytania o ofertę:

Numer zapytania Przedmiot zapytania Termin składania ofert Pobierz plik z zapytaniem