MEASURING NATURE UP TO PROJEKTY

IFU – Instrukcje – Instructions

Ogólna Instrukcja Używania Systemu Kręgosłupowego DERO – General instruction for use Spinal System DERO – Allgemeine Gebrauchsanweisung für das DERO-WirbelsäulensystemIFU for cleaning, disinfecting and sterilizing implants – Instrukcja mycia, dezynfekcji, sterylizacji implantów – IFU zur Reinigung, Desinfektion und Sterilisation von ImplantatenInstrukcja mycia, dezynfekcji, sterylizacji instrumentów – IFU for cleaning, disinfecting and sterilizing instruments – IFU zur Reinigung, Desinfektion und Sterilisation von Instrumenten