NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY

Instrukcje – Instructions – Gebrauchsanweisungen – Istruzioni

Instrukcje są udostępnione w formacie PDF. Do poprawnego wyświetlania instrukcji niezbędne jest posiadanie lub zainstalowanie oprogramowania umożliwiającego odczyt plików w formacie PDF , np. „Adobe Reader“. Instrukcje używania w formie wydruku papierowego bez dodatkowych kosztów dla użytkownika można uzyskać w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania prośby użytkownika lub, jeśli prośba taka wpłynęła wraz z zamówieniem w dniu dostarczenia wyrobu.

The instructions for use are provided in PDF format. To display the instructions, it is necessary to have or install software that can read files in PDF format, eg. „Adobe Reader“. Instructions for use in the paper form at no additional cost to the user can be obtained within 7 calendar days from receiving the user’s request or, if such a request was received with the order, on the day of product delivery.

Die Gebrauchsanweisungen werden im PDF-Format bereitgestellt. Für eine korrekte Darstellung der Gebrauchsanweisung benötigen Sie einen PDF-Reader, wie z. B. den „Adobe Acrobat Reader DC“, den Sie kostenlos im Internet herunterladen können. Gebrauchsanweisungen in Papierform erhalten Sie kostenlos innerhalb von 7 Kalendertagen nach Eingang der Anfrage oder falls eine solche Anfrage mit der Bestellung eingegangen ist am Tag der Produktlieferung.

Le istruzioni per l’uso sono fornite in formato PDF. Per visualizzare le istruzioni, è necessario avere o installare un software in grado di leggere i file in formato PDF, ad esempio “Adobe Reader”. Le istruzioni per l’uso in formato cartaceo senza costi aggiuntivi per l’utente possono essere ottenute entro 7 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta dell’utente o, se tale richiesta è stata ricevuta con l’ordine, il giorno della consegna del prodotto.

Wersje aktualne – Present Versions – Aktuelle Versionen – Versioni attuali

Ogólna Instrukcja Używania Systemu Kręgosłupowego DERO – WERSJA POLSKA
General instruction for use Spinal System DERO – ENGLISH VERSION
Allgemeine Gebrauchsanweisung für das Wirbelsäulensystem DERO – DEUTSCHE VERSION
Instruzioni d’uso generali del Sistema Spinale DERO – VERSIONE ITALIANA

Instrukcja mycia, dezynfekcji, sterylizacji implantów – WERSJA POLSKA
Handling instruction for surgical implants intended for re-sterilization – ENGLISH VERSION
Gebrauchsanweisung für resterilisierbare chirurgische implantate – DEUTSCHE VERSION
Istruzioni per l’uso degli Impianti Chirurgici per risterilizzazione/sterilizzazioni multiple – VERSIONE ITALIANA

Instrukcja mycia, dezynfekcji, sterylizacji instrumentów – WERSJA POLSKA
Handling instruction for surgical instruments intended for re-sterilization – ENGLISH VERSION
Gebrauchsanweisung für resterilisierbare chirurgische instrumente – DEUTSCHE VERSION
Istruzioni per l’uso degli Strumenti Chirurgici per risterilizzazione/sterilizzazioni multiple – VERSIONE ITALIANA

Możliowść zastosowania rezonansu magnetycznego w przypadku wszczepionych implantów kręgoslupowych – WERSJA POLSKA
The possibility of using maginetic resonance imaging in the case of implanted spine implants – ENGLISH VERSION

KARTA IMPLANTU – IMPLANT CARD – MULTILINGUAL VERSION


Wcześniejsze wersje – Previous versions – Frühere Versionen

Ogólna Instrukcja Używania Systemu Kręgosłupowego DERO – WERSJA POLSKA
General instruction for use Spinal System DERO – ENGLISH VERSION
Allgemeine Gebrauchsanweisung für das DERO-Wirbelsäulensystem – DEUTSCHE VERSION

Instrukcja mycia, dezynfekcji, sterylizacji implantów – WERSJA POLSKA
Handling instruction for surgical implants intended for re-sterilization – ENGLISH VERSION
Gebrauchsanweisung für resterilisierbare chirurgische implantate – DEUTSCHE VERSION

Instrukcja mycia, dezynfekcji, sterylizacji instrumentów – WERSJA POLSKA
Handling instruction for surgical instruments intended for re-sterilization – ENGLISH VERSION
Gebrauchsanweisung für resterilisierbare chirurgische instrumente – DEUTSCHE VERSION