NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY

Zastosowanie rezonansu magnetycznego w przypadku wszczepionych implantów kręgosłupowych:

Ti6Al4VPEEKStal 316LVM
MR-Ti6Al4V.pdfMR-PEEK.pdfMR-stal-316LVM.pdf
MR-Ti6Al4V-zalacznik.pdf