NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY

Realizowane projekty

 

 

  • Firma realizuje projekt w ramach działania 3.4. „Dotacja na Kapitał obrotowy” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; umowa nr POIR.03.04.00-08-0083/20-00

 

 


 

W ramach projektu: „Bon na Innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”: rozstrzygnięto postępowanie w zakresie “Uruchomienia i walidacji procesu obróbki cieplnej stali nierdzewnych i stopu tytanu”.

Najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę spełniającą jednocześnie wymogi zapytania złożył Park Naukowo Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o.  dnia 16 grudnia 2020 r na kwotę 99500 zł netto.