Implanty z LfC niosą „Radość Zdrowienia” NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY

Biuletyn nr 03/2020
Okołoporodowy ból w stawie biodrowo-krzyżowym i jego mało-obciążające chirurgiczne leczenie

L.F. Ciupik, R. Gasik, A. Kierzkowska, P. Powchowicz, E. Słoński, M. Sędziak

Abstrakt
Zmiany hormonalne występujące u kobiet w ciąży prowadzą do zwiększenia wiotkości i poszerzenia stawów miednicy. Wraz z rozwojem ciąży, dochodzi do przesunięcia środka ciężkości i zwiększonego obciążenia odcinka lędźwiowego i stawów miednicy. U części kobiet, prowadzi to do nadmiernego rozluźnienia stawów krzyżowo-biodrowych (ISJ) i spojenia łonowego (SPJ). Odczuwany w efekcie ból jest często mylony z występującym także bólem krzyża (LBP). Celem pracy jest przedstawienie problemu wpływu ciąży na układ mięśniowo-szkieletowy i omówienie procedury ISaF jako jednego z rozwiązań leczenia operacyjnego stawu krzyżowo-biodrowego, kiedy leczenie zachowawcze zawodzi.

BULLETIN No. 03/2020
Pregnancy-related pain in ilio-sacral joint and its low-burden surgical treatment

L.F. Ciupik, R. Gasik, A. Kierzkowska, P. Powchowicz, E. Słoński, M. Sędziak

Abstract
Hormonal changes occurring during period of pregnancy lead to increased ligamentous joint laxity and widening of the pelvic joints. Reallocation of the center of the mass with the progress of pregnancy affects in increased load of lumbar spine and pelvic joints. In some women, this leads to excessive laxity of the iliosacral joints (ISJ) and symphysis pubis joint (SPJ). The result is a pain which is often mistaken with also appearing low back pain (LBP). The aim of this study is to present the problem of the pregnancy impact on the musculoskeletal system and to discuss the ISaF procedure as one of solutions for surgical treatment of the iliosacral joint when conservative treatment fails.