NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY

Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia
kręgosłupa systemem DERO

Lechosław F. Ciupik
Daniel Zarzycki

Spis treści

Przedmowa
Będziński Romuald, Kaczmarek Barbara, Bukartyk Sylwia, Pezowicz Celina, Szotek Sylwia, Szust Agnieszka

Metody doświadczalne w badaniach preparatów sekcyjnych kręgosłupa z zastosowaniem różnych systemów stabilizacji.
Experimental methods in investigations of post-mortem spinal specimens with using different stabilisation systems.

 

Ciupik Lechosław F., Hakało Jerzy, Zarzycki Daniel

Jednoczesne odbarczenie przestrzeni międzytrzonowej poprzez rotację czopa prostokątnego ze stabilizacją w zmodyfikowanej metodzie R-PLIF.
Simultaneous decompression of the intervertebral space by rectangular cage rotation with the stabilization in modified R-PLIF method.

 

Ciupik Lechosław F., Jędrych Łukasz, Pieniążek Jerzy, Maciejczak Andrzej

Analiza biomechaniczna stabilizatora typu C-spring i procedura wszczepiania.
The biomechanical analysis of the stabilizer C-spring type and implantation procedure.

Ciupik Lechosław F., Kierzkowska Agnieszka, Jędrych Łukasz

Biomateriały stosowane na implanty DERO: historia, współczesność, przyszłość.
Biomaterials used for DERO implants: history, present-days, future.

Ciupik Lechosław F., Kierzkowska Agnieszka

Ocena biomechaniczna zastosowania kotwic w stabilizacji potyliczno-szyjnej i szyjnej metodą O·C·A·M/DERO.
Biomechanical evaluation of anchor using in O·C·A·M/DERO method of the occipito-cervical and cervical stabilization.

Ciupik Lechosław F., Kierzkowska Agnieszka, Pieniążek Jerzy, Zarzycki Daniel

Znaczenie blaszki granicznej w stabilizacji międzytrzonowej.
The meaning of the vertebral endplate in the intervertebral stabilization.

Ciupik Lechosław F., Maciejczak Andrzej, Pieniążek Jerzy, Radek Andrzej, Zarzycki Daniel

Stabilizacja międzywyrostkowa, lędźwiowa: kompromis pomiędzy wypełnianiem funkcji leczniczych a wyborem materiału i rozwiązania konstrukcyjnego implantu.
Lumbar interspinous stabilization: compromise between fulfilling medical functions and choice of the material and the implant design solution.

Dobrowolski Janusz M., Arabski Kazimierz, Bandyra Adam, Horeglad Stanisław, Potasz Przemysław, Szabłowski Tadeusz, Włudyga Stanisław, Zarzycki Daniel

Zastosowanie metalowego bloczka stabilizacyjnego stopy BS-DERO do zablokowania zatoki stępu przy rekonstrukcji stopy płaskokoślawej lub końskokoślawej spastycznej.
Application of metallic stabilizing foot block BS-DERO for tarsal sinus blockage at reconstruction of flat foot and spastic equine foot.

Jankowski Roman, Nowak Stanisław, Żukiel Ryszard, Blok Tomasz

Stabilizacja potyliczno-szyjna.
The occipito-cervical osteosynthesis.

Jankowski Roman, Nowak Stanisław, Żukiel Ryszard, Blok Tomasz

Sposoby stabilizacji wewnętrznej kręgosłupa uszkodzonego przerzutem nowotworowym .
Methods of internal vertebral stabilization in metastatic neoplasms.

Jasiewicz Barbara, Zarzycka Maja, Zarzycki Daniel, Kącki Wojciech

Wskazania do tylnej i przedniej spondylodezy w skoliozach idiopatycznych w zależności od klasyfikacji Kinga i Lenke.
Indications to posterior and anterior fusion in idiopathic scoliosis according to King and Lenke classification.

Krasicka-Cydzik Elżbieta, Głazowska Izabela

Elektrochemiczna metoda formowania bioaktywnych warstw na tytanie i jego stopach.
Electrochemical method of forming bioactive layers on titanium and its alloys.

Krul Wojciech, Graczyk Jacek, Jedynak Jacek, Jędrzejczyk Adam

Doświadczenia własne w stosowaniu systemów stabilizacyjnych kręgosłupa firmy LfC.
Our experience with using spine stabilization system of LfC company.

 

Marciniak Jan, Paszenda Zbigniew

Biotolerancja biomateriałów metalicznych.
Biotolerance of metallic biomaterials.

 

Pankowski Rafał, Smoczyński Andrzej, Smoczyński Maciej, Piotrowski Maciej

Przednia i tylna stabilizacja kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w operacyjnym leczeniu kręgozmyku cieśniowego.
Anterior and posterior stabilization of the lumbosacral spine in the operational management of the isthmic spondylolisthesis.

 

Pieniążek Jerzy, Ciupik Lechosław F., Mrówka Ryszard, Hakało Jerzy, Dobkiewicz Anna, Słowiński Jerzy, Pieniążek Tomasz, Szczepański Jerzy

Rozwój technik stabilizacji kręgosłupa szyjnego w leczeniu dyskopatii.
Development of the cervical spine stabilization techniques in discopathy treatment.

Sienkiel Walery, Bielecki Arkadiusz, Mierzwa Roman, Majcher Sławomir

Korporektomia jako skuteczny zabieg operacyjny w patologii kręgosłupa.
Corpectomy as effective surgical procedure of spinal column disorders.

Smoczyński Maciej, Smoczyński Andrzej, Łuczkiewicz Piotr, Pankowski Rafał

Doświadczalne badania ruchomości kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego po zastosowaniu stabilizacji przedniej i tylnej.
Biomechanical tests of the lumbo-sacral spine after the fixation with cages and transpedicular implant.

 

Zarzycka Maja, Jasiewicz Barbara, Zarzycki Daniel, Kącki Wojciech

Selekcja poziomów spondylodezy w leczeniu skolioz idiopatycznych.
Fusion selection in the treatment of idiopathic scoliosis.

 

Zarzycki Daniel, Radło Paweł, Winiarski Aleksander, Ciupik Lechosław, Makieła Grzegorz

Hiperkifotyzacja – problem instrumentowania przedniego skolioz idiopatycznych.
Hyperkyphotisation – the problem of anterior approach in scoliosis operating corrections.

 

Zarzycki Daniel, Tęsiorowski Maciej, Lipik Ewa, Bakalarek Bogdan, Kącki Wojciech

Zasady stabilizacji kręgosłupa po korporektomiach.
Principles of spine stabilisation after vertebrectomy.

 

Zarzycki Daniel, Winiarski Aleksander, Radło Paweł, Makieła Grzegorz, Lipik Ewa

Technika „kość na kość” w leczeniu bocznego skrzywienia kręgosłupa.
The ‘’bone-on-bone’’ method – idiopatic scoliosis treatment.

 

Zarzycki Daniel, Winiarski Aleksander, Radło Paweł

Nowatorska technika leczenia bólu krzyża – proteza jądra miażdżystego.
The new method of low back pain treatment – prosthetic disc nucleus.