NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY

LfC jako małe przedsiębiorstwo nie może pozwolić sobie na inwestowanie w wyroby „nietrafione” ekonomicznie i społecznie. Dlatego skuteczność podejmowanych tematów prac badawczych kończących się wdrożeniem wynosi około 93 proc. Przez ostatnie lata firma dopracowała się własnych skutecznych procedur/metod postępowania w opracowywaniu i wdrażaniu nowych systemów do leczenia kręgosłupa, kompleksowo obejmujących: typoszereg wymiarowy implantów, zestaw kompatybilnych narzędzi chirurgicznych, zestaw procedur bazowych oraz system szkolno-treningowy dla chirurgów i personelu medycznego.  Procedury podobne z sukcesem były też wykorzystywane w realizowanych przy współpracy KBN/MNiSW/NCBiR/UMWL w projektach celowych:

 • Regionalny Program Operacyjny Lubuskie dofinansowany ze środków Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne 2020-2023, projekt pt. “Wdrożenie do produkcji innowacyjnych systemów do chirurgicznego leczenia kręgosłupa w warunkach nowego-specjalistycznego zaplecza produkcyjnego”; umowa nr RPLB.01.05.01-08-007/19-00
 • Projekt w ramach działania 3.4. „Dotacja na Kapitał obrotowy” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; umowa nr POIR.03.04.00-08-0083/20-00
  • Projekt pt. „Innowacyjna metoda chirurgiczna z drukowanym wielofunkcyjnym implantem 3D – Truss do wielomiejscowej fuzji biodrowo – krzyżowej” umowa nr RPLB.01.01.00-08-0057/16-00 przeznaczony do realizacji w ramach LRPO 2020 w latach 2017-2019.
  • Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego “Budowa nowego Centrum badawczo – rozwojowego nowoczesnego prototypowania i ewaluacji innowacyjnych technologii medycznych dla chirurgii kręgosłupa” umowa nr RPLB.01.01.00-08-0004/16-00 w latach 2017-2018.
  • Patent Plus dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla wynalazków firmy LfC umowa nr PP4/W12/D-2659/2015 do realizacji w latach 2015-2018.
  • Program Badań Stosowanych dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  „Innowacyjna technologia chirurgiczna z urządzeniem implantowanym (IP) rozszerzająca efektywne leczenie kręgosłupa degeneracyjnego – badania modelowe” umowa nr PBS3/B9/45/2015, przeznaczony do realizacji w latach 2015-2018.
  • Projekt pt.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki implantów kręgosłupowych wytworzonych technologią EBT”  nr RPLB.02.02.00-08-026/13 przeznaczony do realizacji w ramach LRPO 2007-2013 w latach 2013-2014.
  • Projekt pt.: „Badanie „in situ” podatności  kości na biomechaniczne wsparcie implantami w chirurgicznym leczeniu kręgosłupa” nr ZPB/23/73708/IT2/10 przeznaczony do realizacji w ramach Przedsięwzięcia IniTech w latach 2010-2015.
  • Projekt pt. ,,Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fusion” i „fusion” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno-neuro-mięśniowego człowieka’’ nr POIG.01.04.00-08-001/08 przeznaczony do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2009-2015.
  • Projekt celowy: pt. „Małoinwazyjna metoda stabilizacji międzywyrostkowej do leczenia dysfunkcji kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego” nr 6 ZR9 2006C/06748, 2006 – 2008r.
  • Projekt pt. „Nowej generacji stabilizator bikortykalny do- i międzytrzonowy do leczenia chirurgicznego kręgosłupa piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego” nr 6 P05 2004 C/06417 (umowa została zakończona dnia 31.10.2005 r.), który zakończył się sukcesem i znajduje zastosowanie w coraz to większej liczbie krajowych i zagranicznych ośrodków medycznych; wykonano ok. 40-45 operacji.
  • Projekt pt. „Metody wspomagania leczenia implantami DERO kręgosłupa szyjnego z dostępów operacyjnych przedniego i tylnego” nr 10 T11 022 2000 C/5312 – uzyskiwane efekty wskazują na przydatność prac badawczo-rozwojowych, które w szerokim zakresie zaistniały w praktyce produkcyjnej i medyczno-klinicznej; dzisiaj dzięki między innymi tym projektom mówi się o „polskiej szkole spondylochirurgii”; wykonano ok. 370 operacji;
  • Projekt pt. „DERO: uniwersalny system korekcyjno-stabilizacyjny leczenia operacyjnego kręgosłupa”nr 8 8633 94 C/1638 (nr umowy 971/C.S5-8/94) w latach 1994-1997, jest obecnie stosowany w kilkudziesięciu ośrodkach medycznych w całej Polsce; wykonano ok. 1,7 – 2 tys. operacji;