NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY

Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kregosłupa systemem DERO. Praca zbiorowa pod red. L. F. Ciupika i D. Zarzyckiego. Wyd. Polska Grupa DERO; Stowarzyszenie Studiów i Leczenia Kregosłupa. Zielona Góra, 2005 r.


System DERO: rozwój technik operacyjnego leczenia kregosłupa. Zeszyt 2. Praca zbiorowa pod red. D. Zarzyckiego i L. F. Ciupika. Wyd.: Polska Grupa DERO i LFC. Zielona Góra, 1997 r.

Publikacje

2020 r.

1. Komorowski P., Siatkowska M., Kamińska M., Jakubowski W., Walczyńska M., Walkowiak-Przybyło Magdalena, Szymański W., Piersa K., Wielowski P., Sokołowska P., Białkowska K., Makowski K., Elgalal M., Kierzkowska A., Ciupik L.F., Walkowiak B.: Comprehensive Biological Evaluation of Biomaterials Used in Spinal and Orthopedic Surgery, Materials 2020, 13, x; doi: FOR PEER REVIEW.

2019 r.

1. Zippelius T., Strube P., Suleymanov F., Putzier M., Hoelzl A.: Sicherheit und Effektivitat eines in Electron-Beam-Melting-Technik hergestellen Titan-Mesh-Cages zur intersomatichen lumbalen Fusion, Orthopade 2019.
2. Pankowski R., Roclawski M., Ceynowa M., Mazurek T., Ciupik L.F., Kierzkowska A. Cadaveric biomechanical testing of torque – to – failure magnitude of Bilateral Apical Vertebral Derotation maneuver in the thoracic spine. PLoS ONE 14(8), 26 August 2019.
3. Ciupik L.F., Kierzkowska A.: Biomedical innovation in the spondyloimplantology, the need of examination; when the development needs research?, 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering, Abstract Book, Zielona Góra, September 25-27, 2019.

2018 r.

1. Tyfa Z., Sobczak K., Obidowski D., Witkowski D., Pałczyński T., Jóżwik K., Elgalal M., Walkowiak B., Komorowski P., Ciupik L.F., Kierzkowska A., Bonik A.: Experimental Investigations of the Bone Cement Injection and Its Distribution Inside a Vertebrae Model. XLV ESAO Congress, Madryt, Hiszpania, 12-15.09.2018.
2. Mobbs R.J., Phan K., Malham G., Seex K., Rao P.J.: Lumbar interbody fusion: techniques, indications, and comparison of interbody fusion options including PLIF, TLIF, MI-TLIF, OLIF/ATP. LLIF and ALIF. Spine Surg 2015.
3. Ciupik L.F., Kierzkowska A., Zapałowicz K. In vitro simulation of intraoperative vertebroplasty applied for pedicle screw augumentation. A biomechanical evaluation. Gdańsk, Neurol Neurochir Pol 2018;52(1):64-69.

2017 r.

 1. Pieniążek J., Ciupik L.F.: Przyspieszenie fuzji kością autogenną w biostabilizacji biodrowo-krzyżowej metodą ISaF, VIII Zgromadzenie Oddziału Zachodniego PTChK, Lipowa k./Żywca, 26-27.01.2017
 2. Ciupik L.F.: Czy (i jak) wzornictwo może wzmóc zainteresowanie wyrobem medycznym-chirurgicznym? wystąpienie indywidualne, X Międzynarodowa Konferencja Innowacyjność i kreatywność w gospodarce Projektujemy dobrą Formę, Warszawa 13-14.03.2017.
 3. Ciupik L.F.: Innowacje dla zdrowia w praktyce; „lubuskie zęby rekina”, ref. Konferencja – Lubuskie dla Zdrowia, Zielona Góra, 07.04.2017
 4. Ciupik L. F. , Eichler M.K., Hoelper B., Cęcek J.: „PEEK or Ti-Truss LIF stabilization: Migration Fusion Subsidence”, 18th Annual Meeting of the Israel Spine Society, Eilat, Israel, 26-29.04.2017.
 5. Komorowski P., Komińska M., Jakubowski W., Szymański W., Walczyńska M., Siatkowska M., Działoszyńska K., Sokołowska P., Białkowska K., Wasiak T., Elgalal M., Makowski K., Kierzkowska A., Ciupik L., Walkowiak B.: Comprehensive biological evaluation of biomaterials used in spinal surgery, ref., abstr. 26th Annual Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Rytro 12-15.10.17, Engineering of biomaterials; N°143:23. Inżynieria biomateriałów; nr 143:23

2016 r.

 1. Ciupik L.F., Kierzkowska A., Cęcek J., Pieniążek J. Sterna J., Cieślik-Górna M.The use of incremental technology to produce 3D-Truss Ti6Al4Vimplants which improves the spinal treatment effectiveness. Key Engineering Materials; 2016; 687: 179-184.
 2. Ciupik L.F.: Balans kręgosłupa – do czego dążymy?, V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Oddz. Północnego PTChK, Kołobrzeg 8-10.04.2016.
 3. Ciupik L.F.: „Ivy-like” mimetic mechanism of osteointegration based on 3D-Truss-Ti „CarLiF” implants., 17th Annual Meeting of the Israel Spine Society, Eilat, Israel, 25-28.05.2016.
 4. Zarzycki D.: Spine Osteotomy in Treatment of Spinal Deformity., 17th Annual Meeting of the Israel Spine Society, Eilat, Israel, 25-28.05.2016.
 5. Maciejczak A.: Open and Minimally Invasive Transforaminal Interbody Fusion with Self-Guided Bone Carving Cage CarRLIF/LfC. Personal Experience in Various Surgical Pathologies., 17th Annual Meeting of the Israel Spine Society, Eilat, Israel, 25-28.05.2016.
 6. Jacykowski W.: Badania numeryczne (FEM) modelu wielofunkcyjnego implantu kręgosłupowego z weryfikacją doświadczalną wyników badań, praca magisterska, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn,Zielona Góra, 05.10.2016
 7. Ciupik L.F., Kierzkowska A., Cęcek J., Liebthal A.: Migracja Cage’a typu 3D-Ti-Truss i PEEK-straight/oblique w stabilizacjach z dostępu P/TLIF; post-op i 2.letni follow-up. Migration of Cage 3D-Ti-Truss and PEEK-straight/oblique type in P/TLIF stabilization; post-op and 2 years follow up. ref. abstr., VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Zakopane, 13-15.10.2016.
 8. Ciupik L.F., Kierzkowska A., Bonik A., Słoński E.: Morfometria trzonu starzejącego się – osteoporotycznego kręgosłupa lędźwiowego w kontekście jego wzmacniania i stabilizacji. Morphometry of aging-osteoporotic vertebrae of lumbar spine in terms of its strengthening and stabilization. ref. abstr., VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Zakopane, 13-15.10.2016.
 9. Ciupik L.F.: ISaF: wzmocnienie stabilizacji biodrowo-krzyżowej przyspieszoną fuzją poprzez kość autogenną. ISaF: Strengthening the Ilio-Sacral Stabilization with Accelerated Fusion by Autogenous Bone. ref. abstr., VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Zakopane, 13-15.10.2016.

 2015 r.

 1. Jacykowski W.: Opracowanie konstrukcji przyrządu do badania jakości kości pod bio-stabilizację implantem, praca inżynierska, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Zielona Góra, 18.02.2015
 2. Pieniążek J., Baran B., Ciupik L. F. , Dobkiewicz A., Jędrzejek A., Trompeta J.: New IDRF method using dual/bipartite interbody repositional cage in treatment of degenerative spondylolisthesis – technique and results., ref. 16th Dubai Spine Conference, Dubaj, ZEA, 11-13.04.2015.
 3. Ciupik L.F.: Sukcesy polskiej medycyny., ref. Akademia Polskiego Sukcesu, Warszawa, 20.04.2015.
 4. Ciupik L.F.: Innowacja wsparta IP; kiedy korzyści są największe., ref. XIII Forum Inżynierskie, Międzynarodowe Targi Poznańskie,
  Poznań, 9.06.2015.
 5. Ciupik L.F., Kierzkowska A., Sterna J., Słoński E., Cieślik-Górna M.: „Bridging of spine” – comparison of titanium and dynamic polymer stabilization. Bridging of spine”- porównanie stabilizacji tytanowej i dynamicznej polimerowej., ref., 27th European Conference on Biomaterials ESB2015, Kraków, 30.08-03.09.2015.
 6. Ciupik L.F.: R&D in creation of bio-engineering product; researcher responsibility., ref., 27th European Conference on Biomaterials ESB2015, Kraków, 30.08-03.09.2015.
 7. Ciupik L.F., Kierzkowska A., Pieniążek J., Dobkiewicz A., Cęcek J., Słoński E., Przewagi i ograniczenia w zastosowaniach Ti6Al4V na implanty kręgosłupowe ref. abstr., XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Tytan i jego stopy Ti2015, Zawiercie, 11-14.10.2015.
 8. Ciupik L.F., Kierzkowska A., Cęcek J., Sterna J., Cieślik-Górna M. Zastosowanie technologii przyrostowej do wytwarzania implantów Ti6Al4V 3D-frame poprawia efektywność leczenia kręgosłupa., ref. abstr., XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Tytan i jego stopy Ti2015, Zawiercie, 11-14.10.2015.
 9. Ciupik L.F. „Ivy-like” mimetic mechanism of osteointegration LC for 3D-Frame Ti-alloy implants.“Bluszczo-podobny” mimetyczny mechanizm osteointegracji LC dla implantów 3D-Frame ze stopu tytanu., ref. abstr.,The 2nd International Conference Innovative Technologies in Biomedicine, Kraków, 12-14.10.2015.
 10. Ciupik L.F., Kierzkowska A., Sterna J., Pieniążek J., Cieślik-Górna M. Bridging of spine” – titanium alloy and polymer PEEK for intervertebral stabilization of spine. Mostowanie kręgosłupa”- stop tytanu a polimer PEEK w zastosowaniu na między-trzonową stabilizację kręgosłupa. Engineering of Biomaterials; 2015; 133: 14-21.
 11. Skrypka P.: Badanie biomechanicznej jakości/podatności kości na stabilizację mechaniczną z implantem. Analiza porównawcza wybranych metod stosowanych w praktyce klinicznej, praca magisterska, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Zielona Góra, 16.11.2015

  2014 r.

 1. Ciupik L.F.: Od własności przemysłowej do zysku: doświadczenia LfC w zakresie komercjalizacji., ref., X Międzynarodowe Sympozjum Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce, Kraków, 4-5.09.2014.
 2. Ciupik L.F.: Epiphyseal Ring: new biomechanical hipothesis of creation and functioning of epiphyseal ring of human vertebral body. Epiphyseal Ring:nowa hipoteza biomechaniczna powstawania i funkcjonowania pierścienia nasadowego trzonu kręgosłupa ludzkiego., ref. abstr., V Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Zakopane, 23-25.10.2014.
 3. Hölper B.M., Eichler M., Göktas V., Liebthal A., Cęcek J., Cieślik-Górna M.:Clinical assessment of interbody stabilization by CarRLIF method regarding geometric positioning of the implants as determinant of learning curve. Ocena kliniczna stabilizacji międzytrzonowej metodą CarRLIF z uwzględnieniem geometrycznego pozycjonowania implantu jako wyznacznika krzywej uczenia., ref. abstr., V Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Zakopane, 23-25.10.2014.
 4. Ciupik L.F. , Baran B., Pieniążek J. , Szpalski M.: The importance of matching the repositional cage to the geometry of the intervertebral space in treatment of degenerative spondylolisthesis. Znaczenie dopasowania czopa repozycyjnego do geometrii przestrzeni międzytrzonowej w leczeniu ześlizgu zwyrodnieniowego., ref. abstr., V Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Zakopane, 23-25.10.2014.
 5. Kierzkowska A., Lipik E., Ciupik L.F., Tęsiorowski M.: Biomechanical – morphometric conditions of vertebral lateral masses and occiput in the occipital-cervical OCAM bio-stabilization. Uwarunkowanie morfometryczno-bi omechaniczne masywów bocznych i potylicy w bio-stabilizacji potyliczno-szyjnej OCAM., ref. abstr., V Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Zakopane, 23-25.10.2014.
 6. Liebthal A., Ciupik L.F., Kołłątaj M.: Psychosocial state of elderly patients undergoing surgical treatment of spine. Stan psychospołeczny starszych pacjentów poddawanych chirurgicznemu leczeniu kręgosłupa., ref. abstr., V Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Zakopane, 23-25.10.2014.
 7. Pieniążek J., Dobkiewicz A., Jędrzejek A., Trompeta J., Ciupik L.F. , Baran B.: Clinical results of treatment of degenerative spondylolisthesis using new IDRF method with a dual repositional cage. Wyniki kliniczne leczenia ześlizgu degeneracyjnego nową metodą IDRF przy użyciu dwudzielnego czopa repozycyjneo , ref. abstr., V Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Zakopane, 23-25.10.2014.
 8. Ciupik L.F.: Postęp wiedzy i rozwoju stymulowane potrzebami praktyki gospodarczej a zarządzanie IP., ref., Konferencja Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce, Zielona Góra, 07.11.2014.

 2013 r.

 1. Ciupik L.F., Kierzkowska A.: Rozwój wiedzy i innowacyjnych technologii dla spondyloimplantologii., ref., II Zgromadzenie Oddziału Zachodniego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Trzebnica, 22-23.02.2013.
 2. Szpalski M., Gunzburg R., Ciupik L.F.: Simultaneous reduction and fixation of spondylolisthesis by a sliding intervertebral cage: Technique and preliminary clinical result., presentation, 14th Dubai Spine Conference, Dubai, 9-11.04.2013.
 3. Ciupik L.F., Klekiel M.: Mechanizm osteointegracji z implantem, zwłaszcza w chirurgii kręgosłupa, ref., Polska Szkoła Neurochirurgii, Tarnów-Krynica, 5-10.05.2013.
 4. Dobkiewicz A., Trompeta J., Jędrzejek A., Pieniążek J., Ciupik L.F., Baran B.: Odległe wyniki kompleksowego leczenia operacyjnego kręgozmyku zwyrodnieniowego w lędźwiowym odcinku kręgosłupa według polskiej metody DrRB, ref. abstr., 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Bydgoszcz, 6-9.06.2013.
 5. Ciupik L.F., Klekiel M.: Epiphyseal Ring: nowa hipoteza biomechaniczna LC powstawania i funkcjonowania pierścienia nasadowego trzonu kręgosłupa ludzkiego, ref. abstr., 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Bydgoszcz, 6-9.06.2013.
 6. Rakowska J.: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa operacji kręgosłupa szyjnego przy użyciu implantów międzytrzonowych C DISC PEEK, ref. abstr., 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Bydgoszcz, 6-9.06.2013.
 7. Baran B., Flis E., Ciupik L.F.: Ocena oporów repozycji ześlizgu i rola blaszki granicznej w leczeniu spondylolistezy lędźwiowej, ref. abstr., 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Bydgoszcz, 6-9.06.2013.
 8. Kierzkowska A., Ciupik L.F., Klekiel M., Cęcek J., Sterna J., Hölper B.: , Lędźwiowa stabilizacja międzytrzonowa; przyśpieszenie fuzji 3D-kratownicowym, ti-trabekularnym implantem, ref. abstr., 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Bydgoszcz, 6-9.06.2013.
 9. Ciupik L.F.: Kręgozmyk – jak dalece jest potrzebna repozycja; aspekt biomechaniczno-kliniczny, ref. abstr., 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Bydgoszcz, 6-9.06.2013.
 10. Kołłątaj M., Dobrogowski J., Liebthal A., Ciupik L.F.: Ocena związku inwazyjności spondylochirurgicznej z efektywnością technologii medycznych, ref. abstr., 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Bydgoszcz, 6-9.06.2013.
 11. Ciupik L.F., Kierzkowska A.: Nowe spojrzenie na mechanizm zrostu kość-implant.,, III Zgromadzenie Oddziału Zachodniego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Polanica-Zdrój, 11-13.10.2013.
 12. Hölper B.M., Göktas V., Eichler M.K.: Evaluation of a frame/porous structured “Carving” Interbody Fusion Cage in 34 patients with lumbar 360o MIS-Spondylodesis. THE JOURNAL OF SPINE SURGERY 2013; 1; 5: 86-90.
 13. Ciupik L.F., Klekiel M., Tęsiorowski M.: Morphometry of vertebral epiphyseal ring in the human lumbar spine. Morfometria pierścienia nasadowego trzonu odcinka lędźwiowego kręgosłupa ludzkiego. THE JOURNAL OF SPINE SURGERY 2013; 2;6:48-55.

2012 r.

 • Eichler M.K., Hölper B.M. Clinical evaluation of Elastoplasty, a percutaneous Augmentation of Vertebral Compression Fractures with an elastic Silicon-based Polymer.
  THE JOURNAL SPINE SURGERY 2012; 2; 4: 33-34; IV Zjazd Naukowy PTChK, 
  Zakopane, 11-13.10.2012.
 • Zarzycki D., Łokas K., Lasota J., Mackoś M., Nowosad K., Potaczek T., Smętkowski A., Wyniki leczenia jednopoziomowej degeneracyjnej choroby dyskowej w odcinku lędźwiowym przy pomocy dystraktora międzykolczystego.
  THE JOURNAL SPINE SURGERY 2012; 2; 4: 39-40; IV Zjazd Naukowy PTChK,
  Zakopane, 11-13.10.2012.
 • Eichler M.K., Hölper B.M. Evaluation of a porous Structure “Carving” Interbody Fusion Cage in 34 patients with lumbar 360o MIS-Spondylodesis. THE JOURNAL SPINE SURGERY 2012; 2; 4: 44; IV Zjazd Naukowy PTChK, Zakopane, 11-13.10.2012.
 • Miękisiak G., Kołłątaj M.  Validation and cross-cultural adaptation of the Polish version of the Oswestry Disability Index. Walidacja i kulturowa adaptacja polskiej wersji Oswestry Disability Index. ref., abstr.,  THE JOURNAL OF SPINE SURGERY 2012; 2; 4: 48; IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Zakopane, 11-13.10.2012.
 • Ciupik L.F., Dobrogowski J., Kołłątaj M., Liebthal A. Spondylosurgical invasiveness as a component of medical technology assessment in the context of EBM. Inwazyjność spondylochirurgiczna elementem oceny technologii medycznych w aspekcie EBM.
  THE JOURNAL SPINE SURGERY 2012; 2; 4: 48-49; IV Zjazd Naukowy PTChK, 
  Zakopane, 11-13.10.2012.
 • Ciupik L.F., Pieniążek J., Baran B, Dobkiewicz A., Trompeta J.: Spondylolisthesis L4/5 – clinical and biomechanical case study. Kręgozmyk L4/5 – kliniczne i biomechaniczne studium przypadku, THE JOURNAL SPINE SURGERY 2012; 1; 3: 32-40.
 • Tabakow P., Jarmundowicz W., Czapiga B, Fortuna W., Międzybrodzki R., Czyż M., Huber J., Szarek D., Okurowski S., Szewczyk P., Górski A., Raisman G. Transplantacja autologicznych komórek gleju węchowego wyizolowanych z błony węchowej u pacjentów z całkowitym urazowym uszkodzeniem rdzenia kręgowego.* Sympozjum naukowe: Regeneracja w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, Sekcja Neuroortopedii PTNChŁódź, 18-19.10.2012.
 • Tabakow P., Jarmundowicz W., Fortuna W., Li D., Czyż M., Szarek D., Czapiga B., Międzybrodzki R., Huber J., Okurowski S., Szewczyk P., Raisman G. Transplantacja autologicznych komórek gleju węchowego z opuszki węchowej z jednoczasową rekonstrukcją ubytku rdzenia kręgowego wszczepami z nerwu łydkowego – nowe podejście w leczeniu całkowitych urazowych uszkodzeń rdzenia kręgowego u ludzi.* Sympozjum naukowe: Regeneracja w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, Sekcja Neuroortopedii PTNCh, Łódź, 18-19.10.2012.* do wszczepienia wykorzystano wykonany w LfC przyrząd do mikroiniekcji do rdzenia

2011 r.

 • Ciupik L.F., Kierzkowska A., Jacek P. Application of computed tomography in morphometric evaluation of cervical spine in terms of bio-stabilization. Zastosowanie tomografii komputerowej w ocenie morfometrycznej kręgosłupa pod kątem bio-stabilizacji.
  Engineering of Biomaterials; 2011; 106-108: 89-94.
 • Ciupik L.F., Flis E. Tomographical evaluation of the contact of titanium implant with bone tissue of the porcine spine. Ocena tomograficzna kontaktu implantu tytanowego z tkanką kostną świńskiego kręgosłupa. Engineering of Biomaterials; 2011; 106-108: 95-98.

2010 r.

 • Maksymczak K. Komercjalizacja wyników badań. PULS, 2010; 1(137); 8.
 • Ciupik L.F. LfC: Zarządzanie innowacjami; współczesne wyzwanie. XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Produkcja i zarządzanie w hutnictwie, Zakopane, 01-03.07.2010 r.
 • Ciupik L.F. LfC: zarządzanie innowacjami; współczesne wyzwanie Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, Warszawa, 8-10.09.2010.
 • Ciupik L.F., Kierzkowska A., Sterna J. Evaluation of the usefulness of polymeric materials for spinal implants on the basic of post mortem studies on goats. Ocena przydatności materiałów polimerowych na implanty kręgosłupowe na podstawie badań post mortem na kozach. Engineering of Biomaterials; 2010; 93: 10-13.
 • Ciupik L.F., Kierzkowska A.Technology-biomechanical evaluation of metal biomaterials derived by layer technology. Technologiczno-biomechaniczna ocena biomateriałów metalowych otrzymywanych technologią warstwową. Engineering of Biomaterials; 2010; 93: 14-18.
 • Tęsiorowski M., Zarzycki D., Lipik E., Ciupik L.F. Occipito-cervical fusion using some types of implants – anchors in the cranio-cervical pathologies. Zespolenia potyliczno-szyjne przy pomocy implantów typu kotwice w patologiach pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego.
  THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2010; 4; 20: 38-47.
 • Zarzycki D., Smętkowski A., Lasota J., Radło P., Łokas K. Two interspinous spacers in the treatment of bisegmental degenerative disc disease. Ocena wyników leczenia operacyjnego chorych z dwupoziomową chorobą dyskową z użyciem dystraktorów międzykolczystych.
  THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH , 2010; 4; 20: 73-80.
 • Zarzycki D., Lasota J., Smętkowski A., Adamczyk J., Radło P., Potaczek T. Complications and difficulties in treatment of degenerative disc disease in lumbar spine with interspinous distractor. Trudności i powikłania w leczeniu degeneracyjnej choroby dyskowej odcinka lędźwiowego metodą dystraktora międzykolczystego.
  THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH , 2010; 4; 20: 81-90.
 • Ciupik L.F., Kierzkowska A., Powchowicz P., Słoński E., Łozowski M., Klusczyk T. Functional assessment of innovate vertebral body PEEK prosthesis „fusion”-type. Funkcjonalna ocena innowacyjnej trzonowej protezy PEEKowej typu „fusion”.
  THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2010; 4; 20: 101-108.
 • Ciupik L.F., Kierzkowska A., Łozowski M.: Selected biomechanical properities of the „fusion” type PEEK verterbral body prosthesis. Wybrane własności biomechaniczne PEEK-owej protezy trzonu typu „fusion”. Engineering of Biomaterials; 2010; 99-101: 80-83.
 • Szpalski M., Gunzburg R., Colloca Ch.J.,  Moore R.J.: Interspinous implants: State of the art and research evidence. Surgery for Low Back Pain, Berlin 2010, 241-248.

2009 r.

 • Pieniążek J., Pieniążek T., Dobkiewicz A., Ciupik L.F., Trompeta J. Leczenie neurochirurgiczne w mielopatii szyjnej. VI Sympozjum Naukowe: Neurochirurgiczne aspekty rehabilitacji w schorzeniach kręgosłupa, Katowice, 24-25.04.2009.
 • Pieniążek J., Dobkiewicz A., Ciupik L.F., Pieniążek T., Trompeta J. Wąski kanał kręgowy. VI Sympozjum Naukowe: Neurologiczne aspekty rehabilitacji w schorzeniach kręgosłupa, Katowice, 24-25.04.2009.
 • Ciupik L.F., Kierzkowska A. InSWing – results of biomechanical and preclinical tests; premises for clinical assessment. inSWing – wyniki badań bioinżynierskich i przedklinicznych; przesłanki oceny klinicznej.
  THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 2;14: 22-32.
 • Tęsiorowski M., Zarzycki D., Lipik E., Ciupik L.F. Occipito-cervical fusion using some types of implants – anchors in the cranio-cervical pathologies. Zespolenia potyliczno-szyjne przy pomocy implantów typu kotwice w patologiach pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH , 2009; 4;16: 28-34.
 • Suárez-Rivera O. Occipito-cervical fixation in rheumatoid arthritis and posttrauma patients, using the OCAM fixation system. Short report. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH , 2009; 4;16: 35-37.
 • Ciupik L.F., Kierzkowska A. Occipito-cervical anchorage metod: some biomechanical aspects and clinical results; experience of last nine years. Potyliczno-szyjna metoda kotwiczenia: niektóre biomechaniczne aspekty i kliniczne rezultaty; doświadczenia z ostatnich dziewięciu lat. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH , 2009; 4;16; 38-48.
 • Ashkenazi E. Cervical anterior Stabilization Anterior cervical decompression using the “Hybrid Decompression Fixation” technique, a combination of corpectomies and or discectomies, in the management of multilevel cervical myelopathy.
  THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH , 2009; 4;16: 50-54.
 • Kitliński B., Harat M., Lebioda A., Paczkowski D., Gryszko R. Reoperations according to the type of implant applied In cervical discopathies. Reoperacje w zależności od typu zastosowanego implantu w dyskopatiach szyjnych.
  THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH , 2009; 4;16: 55-60.
 • Pieniążek J., Dobkiewicz A., Ciupik L. F., Kierzkowska A. Treatment of cervical spine discopathy using double functional method of stabilization D-FUN-M. Leczenie dyskopatii kręgostupa szyjnego z użyciem stabilizacji dwufunkcyjnej D-FUN-M.
  THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH , 2009; 4;16: 61-69.
 • Szpalski M., Gunzburg R., Moore R. J., Colloca C. J. State of the art and advances in Interspinous implants.
  THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH , 2009; 4;16:72-79.
 • Zarzycki D., Smętkowski A., Lasota J., Radto P., Adamczyk J. inSWing interspinous spacer in the treatment of lumbar disc diseases. Ocena wyników leczenia dyskopatii lędźwiowej z użyciem ekspandora międzykolczystego inSwing.
  THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH , 2009; 4;16: 80-87.
 • Pieniążek J., Bednarek M., Dobkiewicz A., Pieniążek T., Ciupik L. F., Kierzkowska A. Clinical and radiological assessment of interspinous stabilization using inSWing implant. Ocena kliniczna i radiologiczna stabilizacji międzywyrostkowej implantem inSWing.
  THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH , 2009; 4;16: 88-97.
 • Paczkowski D., Harat M., Kitliński B. Analysis of indications and complications of interspinous stabilization inSWing. Analiza wskazań i powikłań stabilizacji międzykolczystej inSWing.
  THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH , 2009; 4;16: 98-105.
 • Jasiewicz B., Tęsiorowski M., Zarzycki D., Potaczek T. Sagittal spinal balance after anterior fusion in lumbar scoliosis. Balans strzałkowy w skoliozach lędźwiowych operowanych z dostępu przedniego.
  THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH , 2009; 4;16: 108-112.
 • Potaczek T., Tęsiorowski M., Zarzycki D., Jasiewicz B. Surgical treatment of scoliosis in patients with myelomeningocele. Leczenie operacyjne skoliozy u chorych z przepukliną oponowo-rdzeniową.
   THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4; 16: 113-120.
 • Cęcek J., Dobkiewicz A., Słoński E., Pieniążek J., Powchowicz P., Trompeta J. Improving of transpedicular stabilization using SGL – Self Guided Lock – procedure. Usprawnienie stabilizacji transpedicularnej przez zastosowanie procedury SGL – Self Guided Lock.
   THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4; 16: 121-130.
 • Ciupik L.F., Kierzkowska A., Baran B., Pieniążek J., Zarzycki D. Intervertevral body stabilization – the biomechanical significance of endplate. Stabilizacja międzytrzonowa – biomechaniczne znaczenie blaszki granicznej.
  THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4; 16: 132-141.
 • Ciupik L.F., Baran B., Dobkiewicz A., Zarzycki D. Valuation of development in surgical treatment of spondylolisthesis. Ocena postępu w chirurgicznym leczeniu spondylolistezy.
  THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4; 16: 142-153.
 • Kierzkowska A., Ciupik L.F., Sterna J. An application of polyester bands in spinal stabilization. Zastosowanie poliestrowych cięgien w stabilizacji kręgosłupowej.
  THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4; 16: 154-160.
 • Dobkiewicz A., Baran B., Ciupik L.F., Pieniążek J. Preliminary assessment of the spondylolisthesis comprehensive surgical treatment in lumbar spine. Wstępna ocena kompleksowego leczenia operacyjnego kręgozmyku w lędźwiowym odcinku kręgosłupa.
  THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH , 2009; 4; 16: 161-168.
 • Kołłątaj M., Dobrogowski J. Psychosocial risk factors can diminish success of spinal surgery. Psychospołeczne czynniki ryzyka mogą stanowić przeszkodę w skutecznym operacyjnym leczeniu kręgosłupa.
  THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH , 2009; 4;16: 170-179.
 • Potaczek T., Jasiewicz B., Tęsiorowski M., Zarzycki D., Szczęśniak A. Treatment of Idiopathic Scoliosis Exceeding 100 o – Comparison of Different Surgical Techniques. Leczenie skolioz idiopatycznych o kącie skrzywienia przekraczającym 100 o – porównanie technik operacyjnych. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2009; 6; 11: 485-494.
 • Tejszerska D., Wolański W.: Analiza biomechaniczna odcinka szyjnego kręgosłupa człowieka w sytuacji zastosowania stabilizacji. Modelowanie inżynierskie, 2009, 38: 295-300

2008 r.

 • M. Szpalski, J. Pieniążek, R. Gunzburg, L. Ciupik., Oneyear follow up of a minimally invasive self locking interspinous implant. Clinical results and CT measurements of foramen size. Congress SpineWeek 2008, Geneva 26-31 May 2008.
 • A. Radek, L. F. Ciupk, M. Radek, K. Zapałowicz., The new Occipito-Cervical Anchorage Method (O•C•A•M) for stabilization craniocervical junction. Sexto teller international „Cirurgia de la base de craneo, vascular cerebral y columna vertebral, “dr. Luis Delgado Reyes”, Mexico City, del 16 al 19 de Julio de 2008
 • A. Radek, M. Radek., Surgical treatment of compressive disorders of cranio-cervical junction. Decision making: to stabilize or not. Sexto teller international „Cirurgia de la base de craneo, vascular cerebral y columna vertebral, “dr. Luis Delgado Reyes”, Mexico City, del 16 al 19 de Julio de 2008.
 • L. F. Ciupik, E. Słoński, P. Powchowicz, J. Pieniążek, A. Dobkiewicz., Usprawnienia stabilizacji transpedikularnej poprzez zastosowanie śrub z mocowaniem samoprowadzącym. II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Zakopane, 24-25.10.2008 r.
 • L. F. Ciupik, A. Kierzkowska., InSWing – wyniki badań bioinżynierskich i przedklinicznych: przesłanki efektów klinicznych. II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Zakopane, 24-25.10.2008 r.
 • L. F. Ciupik, B. Baran., Analiza mechanizmu leczenia kręgozmyku. II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Zakopane, 24-25.10.2008 r.
 • H. M. Mayer., Principles and overview. Brussels International Spine Symposium, Brussels, 21-22.11.2008 r.
 • M. Pfeiffer., Intra-operative biomechanical influence of decompression upon the performance of degenerative lumbar segments affected by interspinous specers. Brussels International Spine Symposium, Brussels, 21-22.11.2008 r.
 • M. Pfeiffer., The inSWing device – First results of a prospective study with a new interspinous spacer in patents with spinal stenosis. Brussels International Spine Symposium, Brussels, 21-22.11.2008 r.
 • A. Kierzkowska, J. Sterna, L. Ciupik, W. Bielecki., Oddziaływanie środowiska kostno-mięśniowego z układem podporowo-cięgnowym w alloplastyce segmentu kręgosłupa/kręgomostu zwierzęcego. Inżynieria biomateriałów, nr 77-80, grudzień 2008.

2007 r.

 • L. Ciupik, A. Kierzkowska, Ocena pewności stabilizacji kręgosłupa szyjnego z użyciem implantu według zasad DERO. Ref. wygł. podczas XIV Sympozjum Sekcji Neuroortopedii PTNch „Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa szyjnego”, Wisła, 10-12.05.2007 r.
 • M. Tęsiorowski, E. Lipik, D. Zarzycki, B. Jasiewicz, Aspekt biomechaniczny zastosowania kotwic w stabilizacji kręgosłupa szyjnego. Ref. wygł. podczas XIV Sympozjum Sekcji Neuroortopedii PTNch „Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa szyjnego”, Wisła, 10-12.05.2007 r.
 • J. Pieniążek, A. Dobkiewicz, L. Ciupik, J. Słowiński, T. Pieniążek, M. Gola-Adamczyk, J. Szczepański, Dwufunkcyjna stabilizacja kręgosłupa szyjnego systemem D-Fun-M. Ref. wygł. podczas XIV Sympozjum Sekcji Neuroortopedii PTNch „Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa szyjnego”, Wisła, 10-12.05.2007 r.
 • L. Ciupik, A. Kierzkowska, Postęp w implantologii kręgosłupa systemem DERO. Ref. wygłoszony podczas XIV Sympozjum Sekcji Neuroortopedii PTNch „Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa szyjnego”, Wisła, 10-12.05.2007 r.
 • W. Krul, J. Graczyk, J. Jedynak, A. Jędrzejczyk, A. Jarych, Doświadczenia własne w stosowaniu systemów stabilizacyjnych kręgosłupa firmy LfC. Ref. wygł. podczas XIV Sympozjum Sekcji Neuroortopedii PTNch „Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa szyjnego”,
  Wisła, 10-12.05.2007 r.
 • A. Dobkiewicz, J. Pieniążek, L. F. Cupik, J. Słowiński, M. Gola-Adamczyk, J. Szczepański,Stabilizacja potyliczno-szyjna metodą O-C-A-M. Ref. wygł. podczas XIV Sympozjum Sekcji Neuroortopedii PTNch „Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa szyjnego”,
  Wisła, 10-12.05.2007 r.
 • J. Hakało, J. Wroński, Złamanie wisielcze obrotnika. Ref. wygł. podczas XV Symzpojum Sekcji Neuroortopedii PTNch „Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa szyjnego”, Wisła, 10-12.05.2007 r.
 • M. Cupik, Rola czynników psychospołecznych w rozwoju bólu i leczeniu szyjnego odcinka kręgosłupa. Ref. wygł. podczas XIV Sympozjum Sekcji Neuroortopedii PTNch „Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa szyjnego”, Wisła, 10-12.05.2007 r.
 • L. F. Ciupik, A. Kierzkowska, J. Pieniążek, A. Dobkiewicz, M. Radek, Wpływ „wieloosiowości konstrukcyjnej” implantów na usprawnienie stabilizacji kręgosłupa szyjnego. Ref. wygł. podczas XIV Sympozjum Sekcji Neuroortopedii PTNch „Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa szyjnego”, Wisła, 10-12.05.2007 r.
 • A. Radek, K. Zapałowicz, M. Grochal, M. Radek, Stabilizacja potyliczna kręgosłupa w różnych patologiach pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego. Ref. wygł. podczas XIV Sympozjum Sekcji Neuroortopedii PTNch „Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa szyjnego”,
  Wisła, 10-12.05.2007 r.
 • M. Szpalski, J. Pieniążek, A. Dobkiewicz, J. Szczepański, T. Pieniążek, R. Gunzburg, Initial results of InterS low-invasive non-fusion dynamic stabilization method. 34th Annual Meeting, June 10-14, 2007, Hong Kong.
 • Kierzkowska A.: Wpływ gięcia na charakterystykę in vitro anodowej warstwy wierzchniej implantowego stopu tytanu Ti6Al4V ELI.  Rozprawa doktorska; promotor: prof. E. Krasicka-Cydzik, recenzenci: prof. Jan Marciniak, prof. A. Walicka. Uniwersytet Zielonogórski, 2007.
 • Szpalski M., Pieniążek J., Gunzburg R., Ciupik L.F.: 1 year follow up after insertion of a minimally invasive self-locking interspinous implant. Clinical results and CT measurements foramen size. XIVth Brussels International Spine Symposium, Brussels-Belgium, 16-17.11.2007.
 • Godlewski B., Grochal M., Jekimov R., Wójcik R., Radek M., Radek A.: Ocena skuteczności leczenia operacyjnego choroby dyskowej szyjnego odcinka kręgosłupa z zastosowaniem implantów DERO C-Disc PEEK. Neurologia i Neurochirurgia Polska, 2007; 41;5.