NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY

KONTAKT

  • Adres do korespondencji:
  • LfC Sp. z o.o.
  • ul. Składowa 5B
  • PL 66-016 Czerwieńsk
  • Siedziba firmy:
  • LfC Sp. z o.o.
  • ul. Kożuchowska 41
  • 65-364 Zielona Góra
  • tel. +48 68 322 47 79
  • NIP 929-011-26-10

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000153602, wysokość kapitału zakładowego 100 000 PLN

BDO 000127027

KONTAKT  Z  DZIAŁEM  SPRZEDAŻY


Piotr Nowaczyk
zastępca Dyrektora ds. Marketingu
kom. +48 669 454 645
e-mail: sales@lfc.com.pl

Kamila Gosek
kierownik ds. zamówień publicznych
tel. 68 321-92-07
e-mail: zamowienia@lfc.com.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – punkt kontaktowy

Rafał Wielgus
tel. IOD: 68 411 40 00
e-mail: iod@bhpex.pl
Punkt kontaktowy Inspektora Ochrony Danych