NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
Listy
Ciupik L., D. Zarzycki,

System DERO: rozwój technik operacyjnego leczenia kręgosłupa.

Jakubowski J., L. Ciupik, D. Madziarz, J. Mstowski,

Komputerowa wizualizacja – od schorzenia do modelu procedury operacyjnej.
Computer visualisation – from disease to operating model procedure.

Ciupik L., M. Golik, J. Jakubowski, J. Mstowski, E. Tkocz, D. Zarzycki, M. Zarzycka,

Multimedialny system dydaktyczny (DDS).

Krasicka-Cydzik E., J. Mstowski, L. Ciupik,

Materiały implantowe: stal a stopy tytanu.
Metallic implant materials: implant steel and titanium alloys

Ciupik L., E. Krasicka, J. Mstowski, D. Zarzycki,

Metalowe implanty kręgosłupowe, techniczne aspekty biotolerancji.
Spine Metal Implants.

Będziński R., C. Pezowicz, L. Ciupik, J. Mstowski,

Mechaniczne aspekty stabilizacji kregosłupa szyjnego.

Awłasiewicz T., K. Kędzior, G.Krzesiński,

Metoda elementów skończonych w badaniach zestawu stabilizującego segment kręgosłupa.
Finite element method in investigations of implant set for spine segment stabilization.

Ciupik L., J. Jakubowski, J. Mstowski, D. Zarzycki,

Śruby transpedikularne w stabilizacji kręgosłupa, funkcje, konstrukcje, zasady osadzania.
Transpedicular screw fixation system: function, construction and placement procedure.

Adamski R., K. Tura,

Stabilizacja krótkoodcinkowa z użyciem systemu DERO w leczeniu schorzeń i urazów kręgosłupa w materiale własnym.
Short distance stabilization in the treatment of spine lecions and injuries-in own material.

Król R.,

Radiologiczna ocena stopnia odtworzenia wysokości i przemieszczenia liniowego trzonu oraz osi kręgosłupa
w złamaniach kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego leczonych z zastosowaniem instrumentarium DERO.
Radiologic evaluation of the degree of height and linear shift recon-struction of the spinal bady and spinal axis in thoracis and lumbar spine treated usind DERO equipment.

Gusta A., D. Larysz, L. Matwiejko,

Nasze doświadczenia w leczeniu niestabilnych złamań kręgosłupa z użyciem systemu DERO.
Our experience in treatment of the unstable fracture of the spine with the use of the DERO system.

Nowak, A. Tokarowski, S. Mrozek, B. Wójcik,

Wewnętrzny system stabilizacji DERO w leczeniu urazowych uszkodzeń kręgosłupa.
The internal stabilization system DERO in the operative treatment of the spinal injuries.

Skwarcz A., P. Majcher, M. Fatyga, S. Zaborek,

Zastosowanie transpedikularnej stabilizacji systemu DERO w skoliozach idiopatycznych i urazach kręgosłupa
i kręgozmykach.
Stabilization of the fractured spine, spondylolisthesis and Idiopathic Scoliosis with Transpedicular DERO System.

Folta K., J. Hołeczko,

Urazowe zwichnięcie L4 – L5 z złamaniem trzonu L4 i zupełnym zniszczeniem tylnego aparatu więzadłowego
od L2 do L5 u 6-letniego dziecka bez uszkodzeń neurologicznych. Przypadek kazuistyczny.
Unusual case of six years boy pressed down by swing with unsatable L4-L5 lateral dislocation and corporeal L5 fracture with simultanously completely back ligament complex leisure of L2 to L5 without neurological complication was describe.

Jankowski R., S. Nowak, Blok,

Dojście tylne i stabilizacja przeznasadowa systemem DERO w leczeniu urazów rdzenia kręgowego
i kręgosłupa w odcinkach piersiowym i lędźwiowym.
The posterior approach and DERO transpedicular stabilization in surgery of posttrumatic lesions of thoracic and lumbar spine.

Kopytek M., Zbigniew Jagodziński, Maciej Cabaj, Przemysław Kloczkowski,

Krótkoodcinkowa stabilizacja kręgosłupa piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego metodą DERO.

Pańka M., G. Siedlecki, D. Zarzycki, A. Niechciałkowski,

Przyczynek do stosowania systemu DERO w leczeniu złamań kręgosłupa w odc. piersiowym i lędźwiowym.

K. Folta, J. Kozina,

Użycie śrub transpedikularnych DERO do stabilizacji rozległego uszkodzenia segmentów L1 do L5 kręgosłupa u 13 letniej dziewczynki z dojścia pozaotrzewnowego.
Transpedicular DERO screws anterior L1-L5 fixation in 13 years old girl by lateral retroperitoneal approach.

Kowalewski W., R. Adamski, K. Tura, M. Termanowski, H. Kasprzak,

Przydatność stabilizacji transpedikularnej u chorych z guzem kręgosłupa.
Usability of transpedicular stabilization for treatment of vertebral tumors.

Cabaj M., E. Dąbrowska, Z. Jagodziński, M. Kopytek,

Wstępne wyniki leczenia nowotworów odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa z zastosowaniem systemu stabilizacji wewnętrznej DERO.
Spinal instrumentation DERO system for the treatment of thoracic nd lumbar spine neoplasms. The preliminary report.

Michalak W., L. Radyko, S. Bołoczko,

Operacyjne leczenie szpiczaków kręgosłupa w materiale oddziału.
Surgical treatment of spinal plasmocytoma.

Haftek J.,

Kompleksowe leczenie nowotworów kręgosłupa – system DERO.

Baranowski P.,

Stabilizacja DERO w nowotworach kręgosłupa.
Stabilization by DERO in neoplastic diseases.

Pucher A., P. Stryczyński,

Przeznasadowa stabilizacja kręgosłupa w leczeniu kręgozmyków.

Ciupik L., D. Zarzycki, B. Bakalarek, J. Jakubowski,

Mechanizm repozycji dużych ześlizgów. Biomechaniczne uwarunkowania, instrumentarium.
Przykłady kliniczne.
Reduction of high – grade spondolylolisthesis. Biomechanics, instrumentation and patient presentation.

Zarzycki D., B. Bakalarek, B. Jasiewicz,

Wyniki leczenia operacyjnego kręgozmyków z zastosowaniem stabilizacji transpedicularnej.
Anterior plate osteosynthesis for the treatment of cervical spine disorders.

Jankowski R., R. Czekanowska-Szlandrowicz, B. Stachowska-Tomczak,

Stabilizacja przednia płytkami z zestawu DERO w urazach rdzenia kręgowego i kręgosłupa w odcinku szyjnym.
Vertebral anterior fixation with DERO plates in posttramatic lesions of cervical spine.

Cabaj M., E. Dąbrowska, Z. Jagodziński, M. Kopytek,

Osteosynteza przednia w leczeniu chorób odcinka szyjnego kręgosłupa.
Anterior plate osteosynthesis for the treatment of cervical spine disorders.

Ciupik L., D. Zarzycki, S. Bołoczko,

Czopy międzytrzonowe w leczeniu nie-stabilności kręgosłupa lędźwiowego. Nowa procedura i instrumentarium DERO.

Zarzycka M., W. Kącki, D. Zarzycki,

Postępy w instrumentowaniu skolioz z użyciem DERO.
Progresses in method of instrumentation in lateral spine curves by DERO System.

Hakało J., J. Kaczmarczyk, M. Golik,

Ocena trójpłaszczyznowej korekcji kręgosłupa w leczeniu operacyjnym skolioz z użyciem instrumentarium DERO.
An Estimation 3D Spine Correction after Operative Treatment of Scoliosis using DERO Instrumentation.

Kaczmarczyk J.,

Pomiary rotacji i derotacji pooperacyjnej w skoliozach idiopatycznych z użyciem wybranych metod.

Kaczmarczyk J., M. Lebiotkowski, M. Golik, D. Golik,

Wielosegmentarna metoda korekcji typu Wisconsin w operacyjnym leczeniu skolioz idiopatycznych.
Wisconsin Segmental Spinal Instrumentation for Thoracic Idiopathic Scoliosis.

Zarzycki D., Kaliciński,

Leczenie operacyjne skolioz neuromięśniowych.

Folta K., J. Holeczko, J. Kozina, L. Ciupik,

Przednia i tylna instrumentacja DERO w skoliozie idiopatycznej.

Urban T., A. Pozowski,

Hybryda DERO-Wisconsin w tylnym usztywnieniu kręgosłupa.

Folta K., J. Holeczko,

Zespolenie zewnętrzne DERO w leczeniu powikłanych przepuklin oponowo-rdzeniowych.
External DERO Fixation in the Complicated Myelomeningocele Treatment.

Gusta A., D. Larysz, P. Białecki,

System DERO jako stabilizator zewnętrzny w leczeniu zmiażdzeniowego, niestabilnego złamania części dalszej kości promieniowej.
The DERO system as the external stabiliser in treatment of instabiliased compressed of radius fracture in distal part.

Król R.,

Leczenie wieloodłamowych przezstawowych złamań kości piętowej stabilizatorem DERO.
Treatment of multifragmental, trans-articular fractures of the calcaneal bone using DERO stabilizer.

Boltrukiewicz S., W. Kaszkowski, W. Jędrzyjewski,

Celowość i perspektywy wykorzystania tkanek osobnika tego samego rodzaju, ale różnych pod względem autogennym w rekonstrukcjno-plastycznej chirurgii kręgosłupa.

Dobrowolski J.M., A. Bandyra, S. Horeglad, P. Potasz, D. Zarzycki,

Zastosowanie metalowego bloczka stabilizującego BS-DERO do zablokowania zatoki stępu, przy rekonstrukcji stopy płaskokoślawej spastycznej. (Doniesienia wstępne).
Use of the metal block -BS-DERO for talocalcanear stabilization in spastic plano – valgus foot.

Skwarcz A., P. Majcher, M. Fatyga, S. Zaborek, D. Skomra,

Powikłania w zastosowaniu systemu DERO w leczeniu zniekształceń i urazów kręgosłupa.
Doniesienia wstępne.
Complications and problems related to surgical treatment of deformities and fracture of the spine column with DERO System.

Głowacki M., A. Szulc, J. Kraśny, P. Rogala,

Krytyczna ocena stabilności układów ramowych opartych o elementy układu CD.
Critical analysis of the stability of frame device based on DERO-CD elements.

Zarzycki D., L. Ciupik,

Technika instrumentowania i procedura operacyjna a powikłania przy stosowaniu instrumentarium kręgosłupowego.