NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY

Tytuł projektu: Cartilage protection and regeneration consortium – CaPReCon
Cel projektu Opracowanie metody leczenia chrząstek stawowych poprzez celowane wstrzykiwanie hydrożelu poprawiającego właściwości smarne oraz będącego nośnikiem leków przeciwzapalnych i przyspieszających regenerację tkanki chrzęstnej.
Planowane efekty projektu: Opracowanie metody celowanego podawania leku opartego o sondę wskazującą uszkodzone obszary powierzchni stawowej. Wytworzenie hydrożelu, wstrzykiwanego bezpośrednio do stawu, łączącego funkcje ochronne poprzez poprawienie właściwości smarnych, adhezję do uszkodzonych obszarów chrząstki objętych oraz nośnika leków przeciwzapalnych i regeneracyjnych. Wypracowanie nowoczesnego podejścia terapeutycznego nastawionego na modyfikację fenotypu chondrocytów objętych stanem zapalnym oraz odbudową macierzy międzykomórkowej w chrząstkach.
Beneficjent: Międzynarodowe konsorcjum; LfC Sp. z o. o. – jedyny partner przemysłowy
Okres realizacji: 01.04.2021 – 31.03.2025