NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY

LfC (rok z. 1989) jest polską firmą innowacyjną o standardach europejskich, działającą w branży wyrobów medycznych.

Działalność: projektowa, produkcyjna, badawczo-rozwojowa i szkoleniowa (autoryzacja-NIL) oraz promocyjno-handlowa własnych wyrobów medycznych w kraju, Europie i na świecie.

LfC jest prężnie rozwijającą się firmą, aktywnym i rozwojowym pracodawcą stale inwestującym w kapitał ludzki.

Obecnie poszukujemy:

 

Znasz swój potencjał i wpisujesz się w nasze oczekiwania, nie czekaj – prześlij swoje CV i list motywacyjny i podejmij ryzyko zmian – zmian na lepsze.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania doc / pdf )

Adres do korespondencji: kadry@lfc.com.pl

Jeśli zainteresujesz nas swoją osobą, zaprosimy Cię na rozmowę, byś mógł dowiedzieć się więcej na temat firmy oraz stanowiska pracy, na które aplikujesz.

Zastrzegamy sobie, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następujących oświadczeń:

Oświadczenia Na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Pracodawcę moich danych do celów związanych z procesem obecnej rekrutacji.

2. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Pracodawcę moich danych do celów związanych z procesem przyszłych rekrutacji.

*niepotrzebne skreślić