NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
32_nagroda


Lubuski Lider Biznesu 2023,

I miejsce w kategorii przedsiębiorstwa małe, Przyznany przez ZIPH,
Marszałek Województwa Lubuskiego dn. 20.10.2023r.
31_nagroda


Lubuski Lider Innowacji 2023,

I miejsce w kategorii przedsiębiorstwa małe, dn. 05.10.2023r.
Przyznany przez ZIPH, Marszałek Województwa Lubuskiego, dn. 20.10.2023r.
30_nagroda


Nagroda Gospodarcza Marszałka Województwa Lubuskiego 2023,

„Za wprowadzenie na globalne rynki implantu kręgosłupowego ISaF wykonanego z proszków tytanu w technologii druku 3D wraz z procedurą chirurgiczną TrabQCell – wykorzystującą autogenną kość pacjenta do zrostu kostnego – które w latach 2020 – 2022 pozwoliły na wyleczenie 500 pacjentów na świecie”,
Przyznana przez Marszałek Województwa Lubuskiego, dn. 05.10.2023r.
29_nagroda


Zwycięzca Konkursu Dobra Firma 2021,

w kategorii najlepszy innowator województwa lubuskiego. Przyznana przez ZPP, online, OPZL Zielona Góra, dn. 17.03.2021r.
28_nagroda


Nagroda Gospodarcza za II miejsce,

w kategorii – badania, rozwój i transfer nowoczesnych technologii. Przyznana przez Forum Wizji Rozwoju, Gdynia, dn. 24-25.08.2020r.
27_nagroda


Brylant Polskiej Gospodarki 2019 Województwa Lubuskiego.

Przyznany przez Redakcję Magazynu Przedsiębiorców “Europejska Firma”, dn. 28.05.2020r.
26_nagroda


Gepard Polskiej Gospodarki 2019 Województwa Lubuskiego dla firmy LfC Sp. z o.o.

Przyznana przez Redakcję Magazynu Przedsiębiorców “Europejska Firma”, dn. 28.05.2020r.
01_nagroda


Dyplom Człowieka 30-lecia Wolnej Polski dla pana Lechosława F. Ciupika

Przyznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego/UMWL, dn. 08.11.2019 r.
02_nagroda


Nagroda „Człowiek 15-lecia Polski w Unii Europejskiej” dla pana Lechosława F. Ciupika

Za skuteczne wdrażanie programów unijnych oraz wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej w Polsce i Europie. Przyznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego/UMWL, dn. 15.06.2019 r.
03_nagroda


Medal „Za zasługi wynalazczości” dla pana Lechosława F. Ciupika

Odznaczenie przyznane na wniosek Urzędu Patentowego RP w uznaniu szczególnych zasług w dziedzinie ochrony własności przemysłowej i rozwijania innowacyjności kraju. Przyznana przez Prezesa Rady Ministrów, dn. 26.11.2018r.
04_nagroda


Mianowanie na Członka Honorowego Towarzystwa PTChK pana Dr inż. Lechosław F. Ciupik

Za działalność naukową i dydaktyczną, która w sposób istotny i ważny wpłynęła na rozwój chirurgii kręgosłupa. Przyznane przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa/PTChK, dn. 21.10.2018r.
05_nagroda


Nagroda Gospodarcza Marszałka Województwa Lubuskiego dla firmy LfC Sp. z o.o.

Za wkład w rozwój i promocję województwa. Przyznana przez Marszałka Województwa Lubuskiego, dn.11.10.2018r.
06_nagroda


Złoty Laur Innowacyjności 2017 dla firmy LfC Sp. z o.o.

Za projekt SLIDER, innowacyjną technologię leczenia ześlizgu. Przyznany przez Federację Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelna Organizacja Techniczną/NOT, dn. 14.11.2017r.
07_nagroda


Certyfikat Lubuski Lider Biznesu dla firmy LfC Sp. z o.o.

Za I miejsce w kategorii małe przedsiębiorstwo. Przyznany przez ZIPH, Marszałka Województwa Lubuskiego Zielona Góra, dn. 28.09.2015r.
08_nagroda


Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Lubuskiego dla pana Lechosława F. Ciupika

Przyznana przez Sejmik Województwa Lubuskiego, Zielona Góra, dn. 26.06.2015r.                                                                                   
09_Nagroda


Złoty medal Akademii Polskiego Sukcesu,

Przyznany przez Fundację APS, Warszawa, dn. 20.04.2015r.
10_nagroda


Medal Centralnego Okręgu Przemysłowego w kategorii Wybitny Naukowiec dla pana Lechosława F. Ciupika

Za promocję polskiej gospodarki, polskiej myśli technicznej, wynalazczości oraz wdrażanie innowacji i nowych technologii a także wybitny wpływ na rozwój ekonomiczny i społeczny Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności obszaru dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego. Przyznany przez Centralny Okręg Przemysłowy im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Uchwałą nr 01/2015 Warszawa, dn.08.04.2015r.
11_nagroda


Dyplom Ministra Gospodarki z okazji 25.lecia „Wolnej Polski” dla pana Lechosława F. Ciupika

Z okazji 25-lecia polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki. Przyznany przez Ministra Gospodarki i Starostę Zielonogórskiego, Sulechów, dn.31.03.2015r.
12_nagroda


Nagroda Prestiżu RENOMA ROKU 2014 w kategorii WYNALAZCA dla pana dr. inż. Lechosława F. Ciupika

Za opracowanie i opatentowanie SYSTEMU KRĘGOSŁUPOWEGO „DERO” Przyznany przez redakcję Magazynu Prestiż – relacje gospodarcze Warszawa, dn. 30.03.2015r.
13_nagroda


LfC Sp. z o.o. Laureatem Plebiscytu Zielonogórska Firma 25-lecia

Przyznany przez Gazetę Wyborczą i miasto Zielona Góra, dn. 12.11.2014r.
14_nagroda


PERŁA INNOWACJI – PROGRESS 2014 w kategorii Przedsiębiorstwo dla firmy LfC Sp. z o.o

Przyznana przez POLISH MARKET- Magazyn ekonomiczny oraz Radę Główną Instytutów Badawczych Warszawa, dn.07.11.2014r.
15_nagroda


„Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji” w kategorii Medycyna i Inżynieria biomedyczna dla pana dr. inż. Lechosława F. Ciupika

W kategorii „Medycyna i Inżynieria Biomedyczna”. Współlaureatem w tym prestiżowym wyróżnieniu jest wybitny współpracownik LfC, ekspert chirurgii kręgosłupa, neurochirurg p. dr n. med. Jerzy Pieniążek z Bytomia. Zabrze, dn.18.01.2014r.
16_nagroda


Medal SPWiR im. Tadeusza Sendzimira dla dr inż. Lechosława F. Ciupika, prezesa LfC

Medal nr 220 został przyznany w 2011r. za szczególne osiągniecia wynalazcze w tym patenty krajowe i zagraniczne oraz wkład w rozwój innowacji zwłaszcza w branży sprzętu medycznego. Przyznany przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów/SPWiR, dn. 21.06 2013r.
19_nagroda


Nagroda za zajęcia I miejsca w rankingu najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw sektora medycznego w 2010 roku dla firmy LfC Sp. z o.o.

Przyznana przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, dn. 23.10.2012r.
20_nagroda


Nagroda za zajęcie II miejsca w rankingu 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce w 2010 roku dla firmy LfC Sp. z o.o.

Przyznana przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, dn. 21.06.2012r.
21_nagroda


Nagroda za zajęcie I miejsca w rankingu najbardziej innowacyjnego produktu w Polsce 2011 roku dla firmy LfC Sp. z o.o.

Przyznana przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, dn.21.06.2012r.
22_nagroda


Nagroda dla twórcy najbardziej innowacyjnego produktu w Polsce 2011 roku dla firmy LfC Sp. z o.o.

Przyznana przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, dn. 01.12.2011r.
24_nagrody


Nominacja do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP dla pana dr. inż. Lechosława F. Ciupika

W kategorii „Innowacyjność”, Warszawa, 02.06.2011r.
25_nagroda


Nagroda „Gepard Biznesu” dla firmy LfC Sp. z o.o.

Dla najbardziej dynamicznie rozwijającej się firmy województwa lubuskiego XII 2009r.
23_Nagrody


Tytuł Laureata Konkursu Innowacji Roku 2008 dla firmy LfC Sp. z o.o.

za System Kręgosłupowy DERO nowej generacji małoinwazyjne metody leczenia chirurgicznego dysfunkcji kręgosłupa. Grudzień, 2008r.
golde


Nagroda Golden Euro

w kategorii „Produkt z przyszłością 2008” w konkursie Polish Market. Warszawa, 21.04.2008 r.
avangarda


Nagroda za zajęcie 1-wszego miejsca dla spółki LfC

w konkursie “Pomysł i awangarda” Lubuskie Targi Innowacji. Zielona Góra, 07-08.02.2008 r.
innowa


I. Nagroda za Najbardziej Innowacyjny Produkt

w konkursie organizowanym przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Gazetę Prawną oraz BRE Bank. Warszawa, 06.12.2007 r.
cent


Nagroda Cent For Future,

w kategorii „Produkt z przyszłością 2007” w konkursie Polish Market. Warszawa, 15.03.2007 r.
aranz


Nagroda za zajęcie 1-wszego miejsca dla spółki LfC,

za bardzo ciekawą prezentację produktu w postaci gotowego wyrobu na modelu w konkursie „Innowacja w aranżacji” Lubuskie Targi Innowacji. Zielona Góra, 18-19.05.2006 r.
pomysl


Nagroda za zajęcie 1-wszego miejsca dla spółki LfC,

za specjalizację i jakość produkcji, która chroniona jest wieloma patentami i zgłoszeniami w Urzędzie Patentowym RP, a także ścisłe powiązanie rozwiązań chronionych z zakresem produkcji i natychmiastowe wdrożenie nowych rozwiązań w konkursie „Pomysł-praktyka” Lubuskie Targi Innowacji. Zielona Góra, 18-19.05.2006 r.
kamien


Kamień Milowy – nagroda dla spółki LfC,

za wybitny wkład w rozwój Lubuskiego Trójmiasta. Zielona Góra, 09.09.2005 r.
puchar


Złoty Puchar i dyplom uznania Firmie LfC z Zielonej Góry,

za metody i wyroby DERO do chirurgii kręgosłupa; Nagroda Klubu Publicystów Polonijnych Stowarzyszenia DziennikarzyRP i Wielkiej Kapituły Nagród. Warszawa, 22.04.2004 r.
german


2. Niemiecko-Polska Nagroda Innowacyjna:

„Innowacyjna bioinżynieria w chirurgii kręgosłupa”. Guben/Niemcy, 16.10.2003 r.
prezyd


Nominacja do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii „Wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii”,

za „Wielofunkcyjny system do leczenia chirurgicznego dysfunkcji kręgosłupa”. Poznań, 09.06.2003 r.
vicem


Wicemistrz Techniki, w krajowym Konkursie Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT,

za opracowanie osiągnięcia naukowo-technicznego pt.: “DERO: system do korekcji i stabilizacji operacyjnejkręgosłupa”. Warszawa, kwiecień 1998 r.
mistrz


Nagroda specjalna wraz z nagrodą NOT I-go Stopnia, Rzeczypospolitej oraz Rady Stołecznej Naczelnej Organizacji Technicznej,

za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki, oraz System do korekcji i stabilizacji operacyjnej kręgosłupa –DERO. Warszawa, 1996 r.
aescul


Złoty Eskulap Międzynarodowych Targów Poznańskich SALMED ’96,

za jedyny czysto polski wyrób dla medycyny. Międzynarodowy Salon Medyczny 12-15 marca 1996 r.
naukowa


Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta Zielona Góra na rok 1996.

Zielona Góra, 19.09.1996 r. 
lider


Lider ’92 – Srebrna Nagroda Krajowej Loży Liderów.

Warszawa, 06.02.1993 r.
02_NagrodaMinistraEdukacji


Nagroda Ministra Edukacji Narodowej II-go stopnia
z tytułu osiągnięć naukowych.

Warszawa, 01.10.1989 r.    
01_LubusakNagrodaNaukowanagroda


Lubuska Nagroda Naukowa

Zielona Góra, 18.07.1989 r.