NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
31 maja 2016

17th Meeting Israel Spine Society ze znaczącym uczestnictwem LfC i chirurgów z Polski

25-28 maja 2016r. w Eilat w Izraelu odbył się 17th Meeting of Israel Spine Society. Na zaproszenie N. Knollera, prezydenta stowarzyszenia, ze strony polskiej uczestniczyli z wykładami: dr Lechosław F. Ciupik, LfC Zielona Góra; prof. Daniel Zarzycki, Collegium Medicum UJ Kraków; prof. Andrzej Maciejczak, neurochirurg z Tarnowa/Rzeszowa. Konferencję cechował wysoki poziom naukowo-zawodowy wsparty fascynującym wykładem noblisty 2004 A. Ciechanover’a oraz proszonymi wykładami gości/ekspertów z zagranicy, w tym Polaków.

2016-05-25_israel_01

W urokliwym Eilat nad Morzem Czerwonym, gdzie rozdzielone niewielką zatoką graniczą ze sobą: Israel, Jordania i Egipt odbyło się 17th Annual Meeting of the Israel Spine Society. W spotkaniu oprócz gospodarzy uczestniczyła grupa zaproszonych gości m.in.: R. Gunzburg z Belgii, E. Benzel i F. Phillips, obydwaj z USA oraz L. Ciupik, D. Zarzycki, A. Maciejczak z Polski. Znaczący udział Polaków zainicjowany został wieloletnią współpracą z firmą LfC z wiodącymi przedstawicielami izraelskiej chirurgii kręgosłupa.

Gościem honorowym był szanowny profesor, laureat nagrody Nobla z zakresu chemii, Aaron Ciechanover z Izraela (http://www.technioncancer.co.il/lab.php?id=1).

Poziom naukowy konferencji był wysoki. Przedstawiane referaty pod względem zawodowym-medycznym odzwierciedlały światowe trendy i zawierały innowacyjne osiągnięcia dotyczące wiedzy oraz urządzeń i techniki medycznej.

Z dużym uznaniem przyjęto wystąpienia polskie:

  • profesora Daniela Zarzyckiego: “Spine Osteotomy in Treatment of Spinal Deformity”
  • profesora Andrzeja Maciejczaka: “Open and Minimally Invasive Transforaminal Interbody Fusion with Self-Guided Bone Carving Cage CarRLIF/LfC”
  • prezesa LfC, doktora Lechosława F. Ciupika „Ivy-like” mimetic mechanism of osteointegration based on 3D-Truss-Ti „CarLiF” implants”

Polskie, głęboko zaawansowane klinicznie i naukowo referaty wskazywały polski wkład wiedzy do światowej spondylochirurgii i związane były z innowacyjnymi procedurami, instrumentami i unikatową wiedzą.

Uświetnieniem konferencji był znakomity wykład noblisty Aarona Ciechanovera „The Revolution of Personalized Medicine – Are we Going to Cure all Diseases and at what Price?; który dopełniony wykładem Roberta Gunzburga  “From paternalism over informed consent to shared decision making, and back” (link do artykułu) wprowadziły w nastrój troski, rozwoju i następstw przyszłego leczenia, powiązanie z oczekiwanym dobrobytem i kosztami leczenia  oraz z rolą lekarza i relacją (oczekiwaniami) pacjenta.

Pewnym zaskoczeniem i szerokim echem w kuluarach odbiło się wystąpienie L.F. Ciupika dotyczące mimetycznego – ważnego dla współczesnej chirurgii – mechanizmu osteointegracji, gdzie autor stawiając hipotezę mimetyczną bazującą na wzroście bluszczu („Ivy-like…”) wyjaśnił mechanizm fuzji kostnej z implantem; zrostu kostnego poprzez 3D-Truss-Ti implant.

POLIN, 1000 Years of History of Polish Jews, dar dla Izraelskiego Towarzystwa od uczestników Kongresu z Polski.
POLIN, 1000 Years of History of Polish Jews, dar dla Izraelskiego Towarzystwa od uczestników Kongresu z Polski.
2016-05-25_israel_05
Aaron Ciechanover, noblista 2004 z zakresu chemii, urodzony w Polsce, związany uczuciowo z Ciechanowem i Mławą. Mimo wielu obowiązków z radością poświęcił swój czas na rozmowę z L. Ciupikiem i A. Maciejczakiem. To była duża przyjemność.

 

W trakcie konferencji omówiono założenia do współpracy towarzystw chirurgicznych, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa (PTChK) i Israel Spine Society. Reprezentujący Izrael prezes ISS dr Nachshon Knoller wykazał szczególne zainteresowanie nawiązaniem współpracy i został zaproszony do Polski przez dr L. F. Ciupika, by równolegle uczestniczyć w VI Zjeździe PTChK w Zakopanem.

2016-05-25_israel_04
Dr Nachshon Knoller, prezydent Izraelskiego Towarzystwa Kręgosłupowego podczas wystąpienia.

Niezależnie umocniona została współpraca firmy LfC z izraelską firmą medyczną sprzedającą implanty LfC/DERO w Izraelu.