NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY

Działalność B+R firmy LfC od 1989 r.

Firma LfC od początku istnienia prowadzi interdyscyplinarną działalność badawczo-rozwojową, tworzy wyroby i technologie medyczne do leczenia chirurgicznego kręgosłupa (implanty kręgosłupowe). W tym okresie zostało wdrożonych z sukcesem kilkadziesiąt projektów B+R.