NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
22 października 2017

43 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów w Łodzi;
LfC prezentuje innowacyjne technologie medyczne

Firma LfC wzięła udział z wystawą w 43 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, który odbył się w Łodzi w dniach 6-9 września 2017r. Było to najważniejsze spotkanie neurochirurgów zajmujących się operacyjnym leczeniem kręgosłupa w tym roku. Niemal wszystkie ośrodki kliniczne i szpitalne były reprezentowane przez swoich lekarzy, uczestniczyli również goście z zagranicy.

Fot. 1 Plakat promujący Zjazd. Fot. 2 Widok ogólny stoiska LfC.

W części naukowej zjazdu uczestniczyli wybitni profesorowie i lekarze z Polski oraz z zagranicy. Tematyka konferencji oscylowała wokół neurochirurgii, w tym też operacyjnego leczenia kręgosłupa. Wystąpienia były podzielone na poszczególne sesje. W sesji poświęconej chirurgii kręgosłupa do najciekawszych wykładów ze strony polskiej należały wystąpienia dotyczące „Zastosowań stabilizacji międzytrzonowej przedniej w leczeniu dyskopatii szyjnej” i „Nietypowe dolegliwości wywołane przez osteofity przednie w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa”. Bardzo ciekawym wystąpieniem był referat pt. „Hemostatis and fleece-bound sealing in neurosurgery” autorstwa prof. Ch. Matula z Austrii.

Fot. 3 Sesja naukowa.

Było to kolejne sympozjum, podczas którego firma LfC promowała stabilizacje z użyciem rodziny implantów IDF 3D EBT (grupa implantów  przeznaczona do fuzji międzytrzonowej wykonana technologią EBT). Coraz szersze grono odbiorców wykazywało chęć współpracy i wdrażania do praktyki chirurgicznej tego typu implantów.

Fot. 4 i 5. Dyskusje eksperckie na temat systemów kręgosłupowych LfC, w szczególności implantów SLIDER i CarRLIF z ekspertami zgromadzonymi na Zjeździe.

Fot. 6. Stoisko firmowe LfC oraz zorganizowane na nim warsztaty zgromadziło jak zwykle szerokie grono specjalistów chirurgii kręgosłupa zainteresowanych najnowszymi, innowacyjnymi technologiami LfC.

W trakcie Zjazdu przedstawiono najnowsze postępy w dziedzinie neurochirurgii jednocześnie przypominając obowiązujące standardy. Zjazd bez wątpienia przyczynił się do pogłębienia wiedzy z zakresu neurochirurgii, o czym świadczyły rozbudowane sesje naukowe, liczne dyskusje i wystąpienia po każdym wygłoszonym referacie, a także szkolenia i prezentacje prowadzone przy stoisku wystawowym.

Firma LfC dziękuje wszystkim odwiedzającym nasze stoisko za cenne rozmowy i dyskusje umożliwiające ciągłe doskonalenie i rozwój systemu kręgosłupowego DERO.