NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY

90000 wyleczonych pacjentów

W latach 1989-2020 implanty firmy LfC pomogły wyleczyć prawie 90 tysięcy pacjentów z dysfunkcjami układu kostno-nerwowo-mięśniowego w obszarze kręgosłupa. Implanty DERO zastosowano, obok Polski, w wielu krajach Unii Europejskiej (m.in. w Niemczech, Irlandii, Włoszech, Szwajcarii czy Anglii), w Ameryce Środkowej i Południowej, a także w Izraelu. Efektywnie wspierały pracę chirurgów: ortopedów oraz neurochirurgów w stabilizowaniu i protezowaniu kręgosłupa od czaszki (stabilizacja potyliczno-szyjna OCAM – Occipito Cervical Anchorage Method), poprzez odcinek szyjny, piersiowy, piersiowo-krzyżowy do pogranicza biodrowo-krzyżowego (stabilizacja ISaF – IlioSacral autogenous Fusion) z dostępów operacyjnych przednich oraz tylnych. Wzrost zainteresowania kolejnych ośrodków …

Liczba operacji z użyciem implantów DERO-LfC w latach 1989-2020

Wzrost zainteresowania kolejnych ośrodków wynika z innowacyjności implantów i unikatowych ich cech nakierunkowanych na zwiększoną podatność chirurgiczną i leczniczą, jak podkreślają lekarze, ale również z zastosowanych najnowszych, dostępnych w świecie materiałów i technologii produkcyjnych, w tym druku EBM (Electron Beam Melting). Obecnie do wiodących wyrobów DERO-LfC należą wprowadzone do światowej spondyloimplantologii drukowane systemy z rodziny implantów “Ti-3D-Truss” jak: CarRLIF, s-LIF, CsDISC, ISaF. Wykazują się one największą dynamiką wzrostu w zastosowaniu chirurgicznym. Unikatowa, „wulkaniczna” powierzchnia oraz przestrzenne struktury kratownicowe sprzyjają procesom fuzji  i przyspieszają leczenie (wg hipotezy LC – “Ivy-like mechanism of osteointegration” [1,2]).

W tym roku przypada szczególna rocznica – 10. lecie zastosowania implantu międzytrzonowego CarRLIF (operacja nr 1 – Niemcy, 2011 rok). CarRLIF był pierwszym na Świecie drukowany w technologii EBM implantem kręgosłupowym [3]; obecnie znajdujący wielu naśladowców. Cechą szczególną obok kratownicowej budowy i rozwiniętej do przerostu kością powierzchni, jest technika zacinania blaszki, samonaprowadzania i kątowego sytuowania między trzonami dzięki kształtowym płozom-prowadnikom oraz system kształtowych zacięć blokujących pozycję i zabezpieczających przed wycofywaniem.

Kolejnym wyrobem o mocno ugruntowanej pozycji i tendencjach rozwojowych w zastosowaniu klinicznym są dyski szyjne tzw. cage, dostarczane przez LfC w wersji PEEK (C DISC) oraz “Ti-3D-Truss” (Cs DISC) z jednym uniwersalnym instrumentarium chirurgicznym. Implanty te w latach 2012-2020 osiągnęły największy progres sprzedażowy zarówno w kraju, jak również za granicą. Przyczyniły się do tego ich efektywność w leczeniu pacjentów oraz otwartość systemu z możliwością łączenia z protezą trzonu (C Spacer, easySpacer) czy też stabilizacją natrzonową-płytkową (AsCP, asCp). Wyroby te posiadają szeroką gamę rozmiarową i odpowiadający komplet przymiarów, które są bezpiecznym narzędziem w rękach chirurga do precyzyjnego doboru implantu do potrzeb anatomicznych praktycznie każdego pacjenta.

Po dwóch latach od wprowadzenia wyrobu do praktyki klinicznej, stabilizacja ISaF do leczenia bólu w obszarze stawu biodrowo-krzyżowego została z dużym sukcesem zastosowana u blisko 80 pacjentów, w czterech europejskich krajach, a w najbliższej perspektywie czasowej planowane jest wdrożenie na innych kontynentach. Jest to bardzo oczekiwany wybór przez środowisko chirurgiczne ze względu na oryginalną konstrukcję, funkcję kompresyjno-dystrakcyjną i system do autogennej fuzji. Wspiera leczenie zaburzeń stabilności i zmian zwyrodnieniowych stawu  I-S, stanów bólowych po urazach i złamaniach (typ B wg klasyfikacji AO Spine), przy problemach ginekologicznych/okołoporodowych, a także po innych zespoleniach w obszarze kręgosłupa lędźwiowego lub/i po endoprotezoplastyce biodra. Platformą wymiany wiedzy oraz doświadczeń klinicznych w powyższym zakresie jest, zawiązana w 2018 roku, międzynarodowa GRUPA Rozwojowa ISaF.

 

Przykłady implantów DER0 z rodziny Ti-3D-Truss – już ponad 11 tysięcy operacji w Świecie

Firma LfC pragnie podziękować wszystkim użytkownikom instrumentarium DERO za współpracę, szczególnie w tym ostatnim 2020 roku, gdzie obok obciążeń związanych z pacjentem i jego chorobą, dochodziła również obawa wynikająca z Covid-19. Jesteśmy pełni podziwu za ogrom pracy włożonej w walkę o zdrowie i życie nas wszystkich.

Pragniemy podkreślić, że przyjęte na początku działalności firmy przez CEO firmy – Lechosława F. Ciupika motto: „If we do… we do it best”, a także ciągła dążność do tego, by „sprostać naturze”, by pacjenci odczuwali „radość zdrowienia” ciągle są aktualne.

Życzymy satysfakcji z użytkowania systemów DERO, dalszych sukcesów zawodowych, a przede wszystkim dużo zdrowia.

LfC Team

 

 

 

[1] Ciupik L.F., Kierzkowska A.: Technology-biomechanical evaluation of metal biomaterials derived by layer technology. Engineering of Biomaterials; 2010; 93: 14-18.
[2] Ciupik L.F. „Ivy-like” mimetic mechanism of osteointegration LC for 3D-Frame Ti-alloy implants. Ref. abstr.,The 2nd International Conference Innovative Technologies in Biomedicine, Kraków, 12-14.10.2015.
[3] Ciupik L.F., Kierzkowska A., Sterna J., Pieniążek J., Cieślik-Górna M.: „Bridging of spine” – titanium alloy and polymer PEEK for intervertebral stabilization of spine. Engineering of Biomaterials; 2015; 133: 14-21.