NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
8 lutego 2018

Aktywny współudział pracowników w rozwoju firmy LfC sprawdził się

LfC Sp. z o.o. wprowadziła pięć lat temu i skutecznie stosuje system zachęty do lepszego wykorzystania czasu pracy i bliższego włączenia się pracowników w zadania firmy. Wdrożono -w porozumieniu i za akceptacją pracowników- system dodatkowego premiowania za „bezzwolnieniowe” wykorzystywanie czasu pracy.
Było to ważne przedsięwzięcie, głównie z powodu zobowiązań firmy związanych z podjęciem się realizacji projektów badawczo-rozwojowych i wynikającej z tego współpracy międzyinstytucjonalnej. Zrozumienie sytuacji, wsparte personalnymi/finansowymi korzyściami pracowników doprowadziło do tego, że w piątym roku działania systemu, ponad połowa zatrudnionych, poza pełnym okresem urlopowym, nie opuściła żadnego dnia pracy. Pracownicy ci zostali objęci wypłaconą z tego tytułu specjalną premią.Po raz kolejny okazało się, że system ten dobrze funkcjonuje. Korzyści są obustronne i potwierdzają, że załoga potrafi aktywnie włączyć się w dobrą działalność firmy LfC.