NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
15 kwietnia 2017

Bogate doświadczenie LfC na konferencji Urzędu Patentowego

Dzwon Giełdy Papierów Wartościowych sprzyja innowacjom firmy LfC. Wyraziście zabrzmiał głos dokonań firmy na sali GPW w Warszawie 14 marca 2017r. podczas X Międzynarodowej Konferencji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce. Projektujemy dobrą formę”. Wyróżniona na konferencji etykietą ‘indywidualnego wystąpienia’ prezentacja innowacyjnego dorobku LfC, w drodze wyjątku, została poprzedzona niezwykłym wprowadzeniem pani Prezes Alicji Adamczak pokazującym w wymiarze międzynarodowym szczególne dokonania Lechosława F. Ciupika i firmy LfC w zakresie IP (Intellectual Property).

Tegoroczna edycja konferencji była poświęcona głównie efektywnemu zastosowaniu wzornictwa w projektowaniu produktów i usług branży medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej. Mając na uwadze korzyści społeczne, takie jak podnoszenie jakości życia społeczeństwa oraz usprawnienie codziennego funkcjonowania osób z różnymi dysfunkcjami, organizatorzy chcieli zwrócić uwagę także na istotne korzyści gospodarcze wynikające z zastosowania wzornictwa, służące zarówno rozwojowi poszczególnych firm jak i podniesieniu innowacyjności krajowej gospodarki.

Jednym z prelegentów był prezes firmy LfC, Lechosław F. Ciupik. Na specjalne zaproszenie pani Prezes, Alicji Adamczak, wystąpił on z indywidualnym referatem pt.:
“Czy (i jak) wzornictwo może wzmóc zainteresowanie wyrobem medycznym-chirurgicznym?”.

Prezes LfC Lechosław F. Ciupik z gongiem dzwonu giełdowego w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie; podczas wystąpienia na konferencji Urzędu Patentowego RP

Wystąpienie poświęcone było zarówno podsumowaniu dokonań w zakresie kompleksowego zarządzania wartościami niematerialnymi (IP), trudnościom w pokonywaniu kolejnych etapów zdobywania ochrony patentowej nazwanej „grą o patent” oraz niewątpliwym korzyściom wynikającym z prowadzenia przemyślanej polityki patentowej w innowacyjnej firmie jak i roli wykorzystywania wzornictwa przemysłowego w branży medycznej. Prezes LfC z przyjemnością dzielił się swoimi bogatymi doświadczeniami w dyskusjach z uczestnikami konferencji z kraju i zagranicy. W eksperckim gronie wspólne deliberowano nad pojęciami „empatia w projektowaniu”, „identyfikacja wizualna”, „wzornictwo”, „wynalazek”, „know-how”, „gra o patent”.

Dyskusja po-referatowa poświadczyła, że „polskie może być dobre a nawet lepsze” i w tym kierunku winna być budowana świadomość Polaków. Zaawansowana działalność LfC pokazuje, że można skutecznie konkurować ze światem i jest wzorcem dla start-up’ów w ich drodze rozwojowej. Eksperci uznali, że działalność ta winna być szerzej propagowana zwłaszcza medialnie. Prezes LfC w uznaniu dla zaprezentowanych dokonań został wyróżniony zaproszeniem na spotkanie innowacyjne w Toronto.