Implanty z LfC niosą „Radość Zdrowienia” NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
15 kwietnia 2017

Bogate doświadczenie LfC na konferencji Urzędu Patentowego

Dzwon Giełdy Papierów Wartościowych sprzyja innowacjom firmy LfC. Wyraziście zabrzmiał głos dokonań firmy na sali GPW w Warszawie 14 marca 2017r. podczas X Międzynarodowej Konferencji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce. Projektujemy dobrą formę”. Wyróżniona na konferencji etykietą ‘indywidualnego wystąpienia’ prezentacja innowacyjnego dorobku LfC, w drodze wyjątku, została poprzedzona niezwykłym wprowadzeniem pani Prezes Alicji Adamczak pokazującym w wymiarze międzynarodowym szczególne dokonania Lechosława F. Ciupika i firmy LfC w zakresie IP (Intellectual Property).

Tegoroczna edycja konferencji była poświęcona głównie efektywnemu zastosowaniu wzornictwa w projektowaniu produktów i usług branży medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej. Mając na uwadze korzyści społeczne, takie jak podnoszenie jakości życia społeczeństwa oraz usprawnienie codziennego funkcjonowania osób z różnymi dysfunkcjami, organizatorzy chcieli zwrócić uwagę także na istotne korzyści gospodarcze wynikające z zastosowania wzornictwa, służące zarówno rozwojowi poszczególnych firm jak i podniesieniu innowacyjności krajowej gospodarki.

Jednym z prelegentów był prezes firmy LfC, Lechosław F. Ciupik. Na specjalne zaproszenie pani Prezes, Alicji Adamczak, wystąpił on z indywidualnym referatem pt.:
“Czy (i jak) wzornictwo może wzmóc zainteresowanie wyrobem medycznym-chirurgicznym?”.

Prezes LfC Lechosław F. Ciupik z gongiem dzwonu giełdowego w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie; podczas wystąpienia na konferencji Urzędu Patentowego RP

Wystąpienie poświęcone było zarówno podsumowaniu dokonań w zakresie kompleksowego zarządzania wartościami niematerialnymi (IP), trudnościom w pokonywaniu kolejnych etapów zdobywania ochrony patentowej nazwanej „grą o patent” oraz niewątpliwym korzyściom wynikającym z prowadzenia przemyślanej polityki patentowej w innowacyjnej firmie jak i roli wykorzystywania wzornictwa przemysłowego w branży medycznej. Prezes LfC z przyjemnością dzielił się swoimi bogatymi doświadczeniami w dyskusjach z uczestnikami konferencji z kraju i zagranicy. W eksperckim gronie wspólne deliberowano nad pojęciami „empatia w projektowaniu”, „identyfikacja wizualna”, „wzornictwo”, „wynalazek”, „know-how”, „gra o patent”.

Dyskusja po-referatowa poświadczyła, że „polskie może być dobre a nawet lepsze” i w tym kierunku winna być budowana świadomość Polaków. Zaawansowana działalność LfC pokazuje, że można skutecznie konkurować ze światem i jest wzorcem dla start-up’ów w ich drodze rozwojowej. Eksperci uznali, że działalność ta winna być szerzej propagowana zwłaszcza medialnie. Prezes LfC w uznaniu dla zaprezentowanych dokonań został wyróżniony zaproszeniem na spotkanie innowacyjne w Toronto.