NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
22 maja 2014

Chiny, USA, … zaakceptowały IP – patent LfC

Po 5 latach od zgłoszenia wynalazczego, w maju 2014 roku, Państwowy Urząd Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki Ludowej (SIPO) przyznał firmie LfC patent na wynalazek „Urządzenie do chirurgicznego przemieszczania kręgów”. Po pozytywnej decyzji między innymi polskiego oraz amerykańskiego Urzędu Patentowego jest to kolejny patent chroniący implant „SLIDER” do chirurgicznego leczenia spondylolistezy. Implant wraz ze specjalistycznym instrumentarium chirurgicznym stanowi ważny element polskiej metody DrRB (Distraction-by-rotation, Reposition & Blockage) wprowadzanej do światowej spondylochirurgii. Metoda ta stanowi fundament technologii leczenia spondylolistezy, określanej jako IDRF (Intervertebral Decompression Reposition and Fusion).

patent_chiny

Metoda DrRB wraz z implantem „SLIDER” stanowią obecnie rozpoznawalną i cenioną wśród ekspertów technologię medyczną do chirurgicznego leczenia ześlizgu (spondylolistesis). Już podczas Kongresu – Wystawy Eurospine 2011 w Mediolanie została uznana ona za „najbardziej ekscytujące i nowatorskie rozwiązanie”. Wykorzystanie w chirurgii dwudzielnych rozsuwanych urządzeń międzytrzonowych oceniane jest jako efektywniejsza, bezpieczniejsza i bardziej przyjazna alternatywa dla istniejących metod leczenia tej patologii kręgosłupa.

Etapy procedury chirurgicznego leczenia ześlizgu wg metody DrRB
Etapy procedury chirurgicznego leczenia ześlizgu wg metody DrRB

Etapy procedury chirurgicznego leczenia ześlizgu wg metody DrRB

Technologia chirurgiczna „SLIDER” w okresie patentowania została wzbogacona o podstawy naukowe EBM (Evidence-Based Medicine) oraz udoskonalona w zakresie praktyki chirurgicznej. Obecnie jest gotowa do bezpiecznego wejścia na najbardziej wymagające rynki medyczne świata.

Proces ochrony IP związanego z wynalazkiem rozpoczął się w 2009r. zgłoszeniem do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. Rok później rozpoczęto procedurę ochrony międzynarodowej, którą umożliwia „Układ o współpracy patentowej” (Patent Cooperation Treaty – PCT). Uzyskanie patentu w USA i w Chinach jest wyjątkowym osiągnieciem firmy LfC. W krajach tych obowiązują szczególnie restrykcyjne przepisy prawa patentowego oraz wnikliwa procedura badania zgłoszenia. Jej ważnym elementem jest ochrona rynku przed napływem innowacyjnych produktów konkurencyjnych co sprawia, że zarówno w USA jak i w Chinach uzyskanie patentu jest szczególnym wydarzeniem.

patent_chiny_3

Przyspieszenie procedury patentowania w Chinach było możliwe między innymi dzięki podpisanej pomiędzy UP RP a SIPO umowie uruchomienia programu pilotażowego PPH (Patent Prosecution Highway). Uzyskanie tego patentu jak wielu innych jest także efektem skutecznej realizacji stworzonego w LfC systemu zarządzania wartościami intelektualnymi IP, nazwanego Quick Patent/QPa. System ten został wprowadzony w związku z potrzebą pełnego zabezpieczenia własnych dóbr niematerialnych przy jednoczesnym wpisywaniu się i współtworzeniu nowych trendów światowej chirurgii kręgosłupa. Nabycie wyłącznych praw patentowych wywołało silne zainteresowanie tą technologią konkurencyjnych firm działających w obszarze wspierania leczenia implantami. Wzmocniło to pozycję firmy LfC wysoko plasując ją w hierarchii innowacyjności krajowej i międzynarodowej. Potencjał patentowania wynika z podjętego przez firmę LfC wyzwania nie tylko w zakresie sprostania światowej konkurencji, ale także włączenia się w tworzenie przyszłych, tych bliższych i dalszych, prognostycznych technologii medycznych. Potencjał to także ludzie: Ci pracujący w firmie LfC z intuicją wynalazczą pobudzani przez doktora Lechosława Ciupika wraz z specjalnym zespołem przygotowanym do zarządzania Intangible Assets oraz ekspertami międzynarodowymi wzbogacającymi głębię wynalazku: R. Gunzburg, J. Pieniążek, M. Szpalski, D. Zarzycki.

Prace były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (nr POIG.01.04…).

ciagznakow