NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
19 grudnia 2019

„Człowiek 30-lecia Wolnej Polski” pan Lechosław F. Ciupik

Dziesięciu zasłużonych Lubuszan otrzymało tytuł: Człowieka 30-lecia Wolnej Polski na podniosłej gali w z okazji Święta Niepodległości, która odbyła się w Filharmonii Zielonogórskiej dnia 8 listopada br.  Jednym z laureatów tego prestiżowego wyróżnienia został prezes firmy LfC, pan Lechosław F. Ciupik. Uroczystość wraz z wyjątkowym koncertem muzyki polskiej została zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, pod przewodnictwem pani Marszałek Elżbiety Polak.

Pani Marszałek podkreśliła, iż w tym roku nie tylko obchodzimy 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, ale także…” – Ten rok jest jednak wyjątkowy, świętujemy także 30-lecie wolnej, odrodzonej Polski. W 1989 roku, my, Polacy zrobiliśmy razem rewolucję społeczną. Bo tylko dzięki prawdziwym wartościom możemy budować razem lepsze jutro. Tu, w naszej małej ojczyźnie – w regionie lubuskim – budujemy razem mądry, inteligentny region, który łączy; region, który jest blisko mieszkańców i który jest silny społecznie.”

Pani Marszałek wraz z Laureatami tytułu” Człowiek 30-lecia Wonej Polski”

Wskazała również powód i sposób wyłonienia laureatów prestiżowego tytułu: Człowieka 30-lecia Wolnej Polski, – „… 30 lat wolnej, odrodzonej Polski to czas wytężonej, ciężkiej pracy i wielkiego cywilizacyjnego skoku. Tym wyróżnieniem składamy hołd Lubuszanom, którzy przez trzy dekady byli szczególnie zaangażowani na rzecz rozwoju Ziemi Lubuskiej. Przyznanie takiego honorowego tytułu to olbrzymia odpowiedzialność społeczna, dlatego wskazania tych osób dokonała Kapituła, w skład której weszli wybitni przedstawiciele wszystkich środowisk: nauki, kultury, mediów, gospodarki, prawniczych, sportu, seniorów, kombatantów…Kapituła nominowała 52 osoby”.
Zaszczytny tytuł otrzymali również: Czesław Grabowski, biskup dr Adam Dyczkowski, prof. Marian Miłek, Czesław Fiedorowicz, Michał Kisielewicz, Jacek Sauter, Jerzy Szymaniuk, Wadim Tyszkiewicz, Ryszard Wtorkowski, Józef Zych. Prezes firmy LfC, pan Lechosław Ciupik był zaszczycony i gratulując wszystkim wyróżnionym powiedział: „…Być wśród tak zacnych, zasłużonych dla Wolnej Polski, to wielkie wyróżnienie i zaszczyt” .
Uroczystość uświetnił koncert z muzyką polską, która rozbrzmiewała w czterech odsłonach: romantycznej uwertury operowej Stanisława Moniuszki, wirtuozowsko-narodowej “Fantazji” Fryderyka Chopina, efektownej parafrazy słynnego na całym świecie kaprysu a-moll Nicolo Paganiniego w oryginalnej szacie fortepianowo-orkiestrowej Witolda Lutosławskiego oraz filmowej suity Krzesimira Dębskiego.