NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
12 września 2008

„Davos Wschodu” – XVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy

Udział prezesa firmy  LfC, pana Lechosława Ciupika w krynickim Forum jako eksperta
w panelu dyskusyjnym: Innowacyjny kapitał

Na Forum Ekonomicznym w Krynicy spotkał się ponownie Wschód z Zachodem. Przybyło ponad 2000 gości z 60 krajów ze wszystkich kontynentów. Forum w Krynicy zostało powszechnie określone mianem Davos Wschodu.

fetusk2
Premier Donald Tusk ogłasza na Forum krynickim wprowadzenie Euro w 2011 roku Otwarcie obrad panelem dyskusyjnym z udziałem (od lewej) prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, premiera Waldemara Pawlaka, premiera Jana Bieleckiego, ministra Wolfganga Clementa (Niemcy), posła Denisa MacShane (Wielka Brytania) Premier Donald Tusk ogłasza na Forum krynickim wprowadzenie Euro w 2011 roku Otwarcie obrad panelem dyskusyjnym z udziałem (od lewej) prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, premiera Waldemara Pawlaka, premiera Jana Bieleckiego, ministra Wolfganga Clementa (Niemcy), posła Denisa MacShane (Wielka Brytania)

Na Forum pojawiło się wiele osobistości, m.in. premier Donald Tusk, który zadeklarował wprowadzenie
w Polsce Euro za trzy lata.
– Tylko silna gospodarczo i zdolna do dialogu Europa Środkowo Wschodnia jest partnerem w polityce międzynarodowej. A skoro Polska, kluczowe państwo Europy Środkowo-Wschodniej ma być silna, to naszym celem jest Euro w 2011 – powiedział Donald Tusk.

Innymi z uczestników byli: wicepremier Waldemar Pawlak wraz z ministrami wielu resortów, jak również byli prezydenci Lech Wałęsa oraz Aleksander Kwaśniewski, delegacje rządowo-parlamentarne z Europy Środkowo- Wschodniej, Ameryki, czy Azji, a także prezesi najbardziej rozpoznawalnych, uznanych polskich i środkowoeuropejskich firm, w tym prezes firmy LfC, pan Lechosław Ciupik.

Tematyka Forum Ekonomicznego stanowi odbiciem minionych i aktualnych wydarzeń politycznych, gospodarczych czy społecznych, oraz przewidywanych ich następstw. Debaty Forum obejmowały niemal wszystkie, również najtrudniejsze tematy, poświęcone są m.in. energetyce, polityce międzynarodowej i bezpieczeństwu, zarządzaniu, Unii Europejskiej i jej sąsiadom, a także gospodarce, społeczeństwu, nauce
i kulturze.

W Grupie Tematycznej: Nowa Gospodarka, w panelu dyskusyjnych, dotyczących Innowacyjnego kapitału, brał również udział prezes LfC Lechosław Ciupik. Na Forum Prezes Ciupik został zaproszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) i zabrał znaczący głos, jako przedstawiciel polskiego przemysłu wysokich technologii, przewodząc tematowi panelu, pt. „Jak prowadzić badania wiodące do komercjalizacji sukcesu?”.

fepre2
Uczestnicy panelu Innowacyjna Gospodarka (od lewej): Łukasz Wilkowicz (moderator panelu), Lechosław Ciupik (prezes LfC), Łukasz Fołtyn (twórca komunikatora Gadu-Gadu); Uczestnicy panelu Innowacyjna Gospodarka (od lewej): Lechosław Ciupik (prezes LfC), Łukasz Fołtyn (twórca komunikatora Gadu-Gadu), Grażyna Henclewska (podsekretarz stanu, MG), Dariusz Śladowski, Krzysztof Pietraszkiewicz (prezes Związku Banków Polskich);

Prezes Ciupik brał także udział w różnych panelach dyskusyjnych, m.in. Nowa Gospodarka, z udziałemministra Michała Boni, który zwracał uwagę na bardzo poważny problem starzejącego się społeczeństwa, wychodząc z pytaniem: czy zdajemy sobie sprawę co nas zastanie jak będzie więcej emerytów niż ludzi w wieku produkcyjnym i czy nasza gospodarka może sobie pozwolić na wczesne emerytury i kto będzie ponosić koszty utrzymania emerytów? Odpowiedź na te kwestie była bardzo prosta- Polska jest za biedna, gospodarka za słaba, i musimy zająć się rozwiązaniem tych kwestii. Tak też czyni firma LfC, która w trosce o swoich pracowników stworzyła program dostosowania kwalifikacji zawodowych pracowników do ich zmieniających się możliwości związanych z wiekiem. Firma wysoko ceni sobie kwalifikacje „seniorów”, pracowników z dużym doświadczeniem i widzi w nich potencjał produkcyjny, w związku z powyższym pracownicy otrzymują oferty pracy dostosowane do ich możliwości.

Z tego co się orientujemy pan prezes Ciupik był jedynym przedstawicielem na Forum z Województwa Lubuskiego – nauki i biznesu. A szkoda, bo było to doskonałe miejsce, w którym regiony miały wspaniałą możliwość prezentacji swoich osiągnięć. I tak też czyniły. Z rozmachem swoje możliwości naukowo-badawcze przedstawiała, m.in. Małopolska, czy Mazowsze, świetnie prezentowały się również kraje poza UE, np. Białoruś.

Spotkania na Forum: Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju profesor Bogusław Smólski Rektor Politechniki Warszawskiej profesor Tadeusz Kulik (po prawej)
Spotkania na Forum:
Dyrektor Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju profesor Bogusław Smólski
Rektor Politechniki Warszawskiej
profesor Tadeusz Kulik (po prawej)