NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
10 grudnia 2012

DWG Stuttgart‘12 zaawansowane innowacje w leczeniu schorzeń kręgosłupa;

LfC – rozpoznawalna marka na rynku niemieckim;

W dniach 6–8 grudnia 2012 roku firma LfC uczestniczyła w VII Niemieckim Kongresie Kręgosłupowym/DWG w Stuttgarcie. LfC z sukcesem prezentowała najnowsze, własne osiągnięcia z zakresu spondyloimplantologii.

Wieloletnie uczestnictwo LfC w Kongresie Niemieckiej Chirurgii Kręgosłupa zapewniło firmie stabilną i zauważalną pozycję wśród czołówki 88 wystawców z całego świata. W tym roku kongres był szczególnym wyzwaniem w obszarach innowacyjności oraz zaawansowanych technologii medycznych.

Idea innowacyjności jest szczególnie bliska działalności LfC, jej rezultatem są rewolucyjne technologie medyczne SLIDER do chirurgicznego leczenia spondylolistezy (implant do repozycji ześlizgu) oraz CarЯLIFstabilizator międzytrzonowy typu LIF.

Nowatorskie podejście LfC do leczenia ześlizgu zostało uznane jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań prezentowanych na targach. Metoda DRB SLIDER przełamuje dotychczasowe stereotypy w podejściu do leczenia kręgozmyku, jednego z najtrudniej leczonych schorzeń kręgosłupa, spondylolistezy.

SLIDER będący elementem metody DRB zapewnia jednoczesne odbarczenie uciśniętych struktur nerwowych, przywrócenie prawidłowych proporcji anatomicznych i finalnie zablokowanie całego układu zabezpieczając przed wtórnym ześlizgiem. Prezentacje metody SLIDER były zawsze dużym wydarzeniem, często zwiedzający wracali ze znajomymi, chcąc podzielić się nowym unikatowym rozwiązaniem.

Wiele uznania zdobyła kolejna innowacyjna metoda prezentowana przez LfC – CarЯLIF przeznaczona do stabilizacji odcinka lędźwiowego. Czop międzytrzonowy ze zrostem typu LIF powstał z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii EBT (Elektron Beam Technology). Nowy sposób wytwarzania pozwolił sprostać wyzwaniom budowy implantu o strukturze przestrzennej, stwarzającej doskonałe warunku do przerostu kostnego.

Wyrób LfC wyprzedza wszystkie inne dostępne na rynku rozwiązania implantów typu TLIF. Wyjątkowa metoda jest tym bardziej interesująca, że umożliwia instalowanie implantu z różnych dostępów chirurgicznych: od przodu (ALIF), z boku (XLIF), od tył (PLIF), a także dostęp rozszerzony (TLIF).

Innowacyjna oferta LfC wzbudziła zainteresowanie firm konkurencyjnych. Odpowiedzi na liczne zapytania oraz przybliżenie unikatowych metod leczenia spotkało się z uznaniem i gratulacjami nowatorskiego podejścia do metod leczenia schorzeń kręgosłupa. Zacieśniono współpracę z firmą partnerską z Niemiec. Co więcej, poprzez pogłębione rozmowy z nowymi klinikami, specjalizującymi się w chirurgii kręgosłupa nastąpiło „otwarcie nowych sal operacyjnych” u naszego zachodniego sąsiada.

Konsultacje z ekspertami wskazują na duże zainteresowanie szybkim wprowadzeniem prezentowanych wyrobów do praktyki operacyjnej. Powstanie nowych metod/technologii medycznych oraz ich promocja podczas konferencji były możliwe dzięki współfinansowaniu przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach POIG.

Kongres w Stuttgarcie potwierdził, że jedyną drogą do rozwoju oraz utrzymania stabilnej pozycji na wymagającym rynku implantów kręgosłupowych jest innowacyjność. Co ciekawe to właśnie w Stuttgarcie zgłaszane jest najwięcej patentów w Niemczech. Region ten słynie ogromnej ilości instytucji naukowych, akademickich i badawczych. Roczne nakłady na prace badawczo-rozwojowe wynoszą ponad 4 mld. Euro.

Firma LfC odczuwa ogromną radość i dumę, że może sprostać wymaganiom – chirurgii kręgosłupa, medycyny – na najwyższym światowym poziomie.