NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
17 sierpnia 2011

EBT – ważny krok w systemie wspierania leczenia chirurgicznego kręgosłupa

Firma LfC wypełniając swoją filozofię „sprostać naturze” oraz dążąc do podwyższenia jakości swoich usług, a przede wszystkim w trosce o dobro pacjenta wprowadziła do praktycznego użytkowania hi-tech technologię Elektron Beam Technology (EBT).EBT to jedna z najnowocześniejszych technologii, oparta na stapianiu i spajaniu proszków biometali w trójwymiarowe struktury, z wykorzystaniem wiązki elektronów, uderzających w sproszkowany tytan z ogromną prędkością. Cały proces technologiczny odbywa się w temperaturze 700°C, natomiast podczas samego procesu spiekania tytanu temperatura wynosi 2000°C. Technologia ta zapewnia oszczędność czasu oraz materiału wykorzystywanego w procesie badawczym do produkcji modeli i implantów, jednocześnie daje możliwość odwzorowywania bardzo skomplikowanych, trudnych do identyfikacji anatomicznych kształtów z uwzględnieniem złożoności układu kostno-neuro-mięśniowego.

Specyficzna struktura i możliwość doboru odpowiednich parametrów geometrycznych siatki wykonywanego modelu, sprzyja tworzeniu szczególnych struktur nakierowanych na osteointegrację (przerostu implantu tkanką kostną), który w wielu przypadkach jest wymagany do prawidłowego przebiegu procesu leczenia. Modele i implanty wytwarzane metodą EBT charakteryzują się bardzo wysoka jakością, wytrzymałością mechaniczną, a dzięki próżni i wysokiej temperaturze podczas procesu wytwarzania, który jest w pełni kontrolowalny, zapewniona jest wysoka czystość operacyjna modeli/implantów.

Stosowanie tej nowatorskiej technologii daje szansę projektowania i wykonywania w pełni funkcjonalnych implantów, dopasowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta. Wytwarzanie implantów „custom design”, czyli implantów dla konkretnego przypadku medycznego, może nawet bezpośrednio odbywać się na podstawie analizy obrazów cyfrowych uzyskanych z diagnostyki szpitalnej CT, Rtg. Daje to możliwość idealnego dopasowania kształtu implantu do anatomii i fizjologii indywidualnego schorzenia. Cały proces – od analizy obrazu do wykonania konkretnego implantu i wszczepienia – dotyczy pacjenta i tworzy system zamknięty: „closed round manufacturing system”.

Technologia ta stanowi poważny krok w kierunku wykorzystania hi-tech w procesie badawczym do wytwarzania nowej generacji implantów. Jej zastosowanie stwarza szansę do podwyższenia efektywności leczenia chirurgicznego, a firmie LfC otwiera nowe możliwości współuczestnictwa w procesie leczenia i jednocześnie wejścia na najbardziej wymagające rynki świata.