NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
13 marca 2008

Epilog kontraktu na sprzedaż IP do USA – ciąg dalszy

Zakończona w maju 2007 roku transakcja sprzedaży IP dotyczącego małoinwazyjnej metody leczenia kręgosłupa lędźwiowego – inSWing/DERO nie zakończyła polsko-amerykańskiej współpracy.

Firma LfC sprzedała wraz z metodą chirurgiczną patent na rozwiązanie techniczne implantu inSWing i kompatybilnego instrumentarium chirurgicznego, procedurę wszczepiania, jak i know-how związane z wyrobem. Po dogłębnej analizie procesu technologicznego wytwarzania implantu oraz warunków wejścia wyrobu na rynek europejski z utrzymaną marką, partner amerykański zdecydował powierzyć firmie LfC produkcję wyrobów inSWing.

Doceniając doświadczenie zielonogórskiej spółki w zakresie wytwarzania implantów, osiągnięty wysoki i światowy poziom produkcji opartej na nowoczesnych technologiach i niekonwencjonalnych metodach wytwarzania, zdecydowano powierzyć produkcję wszczepów i narzędzi chirurgicznych inSWing Polsce. Dodatkowym argumentem podjętej decyzji była opinia mówiąca o wysokim bezpieczeństwie inSWing. Zgodnie ze wszelkimi normami /dyrektywami europejskimi oraz uzyskanym przez LfC znakiem CE, implant może być powszechnie stosowany w całej Unii Europejskiej. Partner amerykański podjął decyzję o powierzeniu spółce LfC produkcji uprzednio nabytego od niej implantu po przeprowadzeniu szczegółowego audytu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485. W trakcie audytu wielokrotnie wyrażano pozytywne opinie o zaawansowaniu technologicznym, organizacji produkcji i wysokich standardach jakościowych obowiązujących w LfC.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowej umowy o dalszej współpracy polsko-amerykańskiej stanowiącej rozszerzenie zawartej wcześniej transakcji.

Zapoznanie się Amerykanów z procedurą produkcji i systemem zapewnienia jakości.
Zapoznanie się Amerykanów z procedurą produkcji i systemem zapewnienia jakości.

Istnieje możliwość dalszego rozszerzenia innowacyjnej współpracy rozwojowo-produkcyjnej obu firm o kolejne wyroby. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia, LfC odważnie realizuje własną konkurencyjną działalność badawczo-rozwojową.