NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
6 października 2010

EuroForum KFE 2009 w Brukseli z udziałem LfC

Należy odnotować, że za specjalnym zaproszeniem, firma LfC, jako najbardziej innowacyjna firma lat 2007- 2008, wzięła udział w:

Natomiast prezes Lechosław F. Ciupik został poproszony o podzielenia się doświadczeniem europejskim/ światowym w zakresie hi-tech i innowacji, zwłaszcza w zakresie praktyk związanych z wprowadzeniem innowacji wspartych B+R. Między innymi to wystąpienie stanowiło podstawę do dyskusji w panelu: „Debata European Innovation – Best practics”. Prezes Lechosław F. Ciupik przedstawił referat, pt.:

W wystąpieniu podkreślił własne sprawdzone praktyki związane z tworzeniem, wykorzystaniem i korzyścią płynącą z innowacji. Wskazał na wielką rolę umiejętnego zarządzania IP (Intellectual Properties).

W podsumowaniu prezes przedstawił własne-autorskie widzenie innowacji:

„Innowacja to wypełnianie oczekiwań przyszłości.
Innowacja ma wypełniać zapotrzebowania społeczne.
Innowacja gospodarcza to wypełnienie niszy w wiedzy i ekonomicznych oczekiwań rynku.
Innowacja jest „niecierpliwa”, co należy rozumieć: nie cierpiąca zwłoki, a upływający czas jest jej wrogiem.
Innowacje są na poziomie regionalnym, krajowym, kontynentalnym/europejskim i światowym; LfC dotyczą dwie ostatnie kategorie.
Innnowacje w przypadku hi-tech produkcji LfC jest tylko możliwa przy zaawansowanych R&D realizowanej szeroko we współpracy z instytucjami naukowymi i  finalizowane w zamkniętych, najlepiej własnych laboratoriach. ”
                                                                                                    Lechosław F. Ciupik

 

 

W EuroForum KFE 2009 wzięli udział, między innymi przedstawiciele polskiej nauki, którą reprezentował: profesor Tadeusz Baczko z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie. Wybitny specjalista w zakresie ekonomii współczesnej gospodarki, upowszechniania i oceny innowacyjności oraz wielki znawca polskiej gospodarki;
W Forum wzął udział również pan Maciej Adamkiewicz – prezes innowacyjnego przedsiębiorstwa farmaceutycznego ADAMED, obok którego firma LfC dąży drogą B+R do pogłębionego rozwoju i zdobywania wyższej pozycji oraz szerszego rynku światowego.

Firmy LfC i ADAMED to jedyne polskie przedsiębiorstwa, które znalazły się na liście indykatywnej MNiSW, a ich tematy badawczo-rozwojowe zatwierdzone przez Rady Ministrów od połowy 2009 roku, realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4

Nieoczekiwane spotkanie:
Z ogromną przyjemnością i uznaniem została odnotowana na obradach EuroForum KFE 2009 obecność wojewody lubuskiego, pani Heleny Hatki.
Pani Wojewoda poświęciła wiele godzin na uważne wsłuchiwanie się w problemy „świata innowacyjnego” i dyskutowanie problemów w gronie zebranych tam ekspertów. Natomiast, na sali, podczas obrad z ust uczestników konferencji usłyszała, że „województwo lubuskie ma takie perły innowacyjności jak LfC, a to dobrze rokuje na przyszłość”.