NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
25 października 2007

„EUROSPINE ‘07 – BRUKSELA”

W dniach 3 – 6 października 2007 na terenie Expo w Brukseli odbył się międzynarodowy kongres, na którym przedstawiono referaty omawiające najnowsze metody chirurgicznego leczenia kręgosłupa, połączony z wystawą najnowocześniejszego sprzętu medycznego wspierającego te metody – EuroSpine 2007.Kongres zgromadził około 2000 uczestników z całego świata, w tym lekarzy – specjalistów
w dziedzinie chirurgii kręgosłupa. Równolegle przebiegały wykłady i warsztaty szkoleniowe pokazujące nowe metody leczenia kręgosłupa. Swoje produkty wystawiało niemal 100 wystawców z całego świata. Firma LfC już po raz kolejny uczestniczyła w tym wydarzeniu jako jedyny producent-wystawca z Europy Środkowo-Wschodniej.

foto1 foto2

Stoisko firmy odwiedziło około 600 osób zainteresowanych naszymi produktami. Wizytujący zwracali uwagę na wysoce oryginalne i zaawansowane rozwiązania zielonogórskiego Systemu Kręgosłupowego DERO. Oceniali je jako innowacyjne, uniwersalne i elastyczne, mające zastosowanie dla szerokiego spektrum jednostek chorobowych kręgosłupa. Zainteresowaniem specjalistów cieszył się najbardziej system do stabilizacji potyliczno-szyjnej OCAM (Occipito Cervical Anchorage Method) oraz zaawansowana pod względem techniczno-medycznym proteza trzonów kręgosłupa ES (Expandable Spacer).
Wielkim zaskoczeniem dla ekspertów chirurgii kręgosłupa z kręgów medycyny i przemysłu była informacja o transakcji dotyczącej sprzedaży własności intelektualnych i know–how zielonogórskiego wyrobu do stabilizacji międzywyrostkowej odcinka lędźwiowego nazwanego inSWing. Implant ten jest czołowym wyrobem dla nowego trendu w chirurgii kręgosłupa, którego głównym celem jest zachowanie ruchu (alloplastyka). Mimo, że transakcja została dokonana znacznie wcześniej, właśnie na EuroSpine 2007 jako najbardziej znaczącej w bieżącym roku imprezie dotyczącej chirurgii kręgosłupa, została po raz pierwszy podana do publicznej wiadomości.

foto3 foto4

Wyrób ten wysoko oceniony w ubiegłym roku na podobnej imprezie kongresowo-wystawienniczej w Turcji, po przejściu międzynarodowych testów w wielu salach operacyjnych świata, obecnie jest w fazie szybkiego upowszechnienia przez partnera amerykańskiego. W Brukseli – podobnie jak w Istambule – wśród specjalistów chirurgii kręgosłupa inSWing uznany został za najbardziej zaawansowany w świecie.

foto5foto6

W wyjeździe na kongres firmie LfC towarzyszyło kilku wybitnych specjalistów-chirurgów z Polski współpracujących w rozwoju chirurgii kręgosłupa. Wiele zainteresowania i ożywczych spotkań wniosły artystyczne elementy wystawy w postaci grafik pana Michała Bajsarowicza współpracującego z firmą LfC. Sztuka pokazująca człowieka w ruchu nawiązywała do troski firmy o zdrowie człowieka i zachowanie ruchu. Pomysł powiązanie „sztuki” leczenia z artystycznym obrazem ruchu został bardzo wysoko oceniony.
Eurospine’07 potwierdził rosnącą pozycję LfC jako stabilnego, innowacyjnego twórcy nowych metod dla chirurgii kręgosłupa i i powiązanych z nimi wyrobów medycznych na światowym poziomie.