NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
8 października 2014

EUROSPINE 2014; LfC tradycyjnie obecne

W dniach 30.09 do 3.10. br. Lyon (Francja) skupił chirurgów kręgosłupa z całego Świata na międzynarodowym kongresie EuroSpine 2014. Kongres odbył się w pięknym mieście z tradycjami kinematograficznymi – bracia Lumiere, a obecnie, rozwiniętym ośrodku gospodarczo-naukowym, reprezentowany m.in. przez przemysł chemiczny, czy włókienniczy. Lyon to miasto pięknych bazylik, dwóch rzek, wspaniałych widoków, a także doskonałej kuchni, która uraczyła ekspertów kręgosłupa. Firma LfC już 11 raz na EuroSpine promowała najnowsze technologie spondylochirurgiczne, czynnie uczestnicząc w obradach kongresowych, wystawach i dyskusjach.

eurospine

 

2014_eurospine_2

LfC zaistniała kolejny raz na międzynarodowym rynku medycznym prezentując autorską filozofię dedykowaną chirurgii kręgosłupa. Spore zainteresowanie propozycjami LfC obserwowano zarówno ze strony przybyłych chirurgów, jak i licznej konkurencji reprezentowanej przez ponad 120 firm z całego świata. Stoisko wystawowe z profesjonalnym instruktażem, wsparte nowoczesną, wypracowaną z ekspertami kręgosłupa wizją rozwojową przyciągnęło nowe grupy lekarzy, m.in. z: Irlandii, Brazylii, USA, Meksyku, Niemiec, Izraela czy Wielkiej Brytanii. Jak zwykle duże zainteresowanie było ze strony rynku azjatyckiego – Chin, Korei.

2014_eurospine_3

Do skupiających największą uwagę prezentowanych przez LfC metod stabilizacji, realizowanych w ramach projektu POIG, zaliczały się rozpoznawane już: CarLIF i SLIDER oraz najnowsza: bio-Dynamiczna Stabilizacja/b•D•S dające nowe możliwości leczenia. Pierwsze eksperckie oceny b•D•S wykazały, że stabilizacja przyśpiesza zrost kostny i chroni sąsiadujące partie kręgosłupa tzw. ASD (Adjacement Segment Disease) – protekcja segmentu sąsiedniego.

Niekończące się dyskusje o stablizacji dynamicznej kręgosłupa; Dyr. Jacek Cęcek w rozmowie z chirurgami
Niekończące się dyskusje o stablizacji dynamicznej kręgosłupa;
Dyr. Jacek Cęcek w rozmowie z chirurgami

Stworzona przez francuskich gospodarzy atmosfera, przeplatana fantastycznym rockowym koncertem z muzykami-chirurgami i występami tanecznymi, sprzyjała wymianie doświadczeń naukowych i rozmowom biznesowym. Spotkanie w Lyon stanowi kolejny krok we wzmocnieniu marki DERO oraz zaczątek współpracy z nowymi partnerami z kolejnych krajów w zakresie marketingu, sprzedaży IP i współpracy badawczo-rozwojowej.

Postprezydent EuroSpine Prof. Jean-Charles Le Huec przy stoisku wystawowo - dyskusyjnym: od lewej Prezes L.F. Ciupik, J. Cecek, JH Le Huec, I. Cecek
Postprezydent EuroSpine Prof. Jean-Charles Le Huec przy stoisku wystawowo – dyskusyjnym: od lewej Prezes L.F. Ciupik, J. Cecek, JH Le Huec, I. Cecek

Wiele mówiące były opinie o propozycjach LfC np. „LfC jest w światowej czołówce firm produkujących implanty kręgosłupowe”, „tworzycie bardzo inteligentne rozwiązania”, „ wasze metody trzeba wprowadzić na rynek amerykański” , etc.

Lyon okazał się również dobrym miejscem do rozmów o polskiej sytuacji dotyczącej leczenia kręgosłupa, zwłaszcza, że rozmowy toczyły się z udziałem prezydenta Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa/PTChK, profesora Wojciecha Kloca. Zarząd PTChK wykazał się szczególną aktywnością na Kongresie, zwłaszcza na spotkaniu zarządu EuroSpine z Towarzystwami narodowymi.

Prof. Wojciech Kloc z dumą podkreślił, że „Implanty LfC stosowane są w wielu klinikach w Europie, a także w Ameryce i Australii, i oczywiście w Polsce. Myśl techniczna, innowacyjne rozwiązania, bezpieczne biomateriały użyte do produkcji implantów, opracowane know-how, profesjonalne szkolenia przygotowane dla lekarzy i instrumentariuszek, to wszystko sprawia, że firma LfC ma ogromny wpływ na polską chirurgię kręgosłupa. Nieobojętna na dokonania LfC jest także europejska chirurgia kręgosłupa, o czym świadczy rosnące zainteresowanie produktami polskiej Firmy lekarzy i dystrybutorów z całego świata.”

Prof. Wojciech Kloc akytwnie uczestniczył w kongresie - wystawie. Pogodził swoje obowiązki prezydenta Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa biorąc udział w wielu spotkaniach towarzyszących kongresowi.
Prof. Wojciech Kloc akytwnie uczestniczył w kongresie – wystawie. Pogodził swoje obowiązki prezydenta Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa biorąc udział w wielu spotkaniach towarzyszących kongresowi.

EuroSpine 2014 sprowokował nowe wyzwania, którym LfC, wykorzystując własne doświadczenia, chce skutecznie sprostać w myśl przyjętej zasady: „Measuring up to nature”!

Team LfC dziękuje przybyłym ekspertom/konsultantom oraz wszystkim odwiedzającym stoisko wystawowe za cenne dyskusje i zainteresowanie oferowanymi rozwiązaniami dla chirurgii kręgosłupa.