NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY

LfC – wśród pierwszych pięciu jednostek, która otrzymały status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CB-R)

decyzjaCBRDnia 14. listopada 2008r. został nadany firmie LfC przez wicepremiera i ministra gospodarki, Waldemara Pawlaka, status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). Wydarzenie to jest tym donioślejsze, iż LfC znalazła się w pierwszej piątce polskich jednostek prowadzących działalność B+R, w tym świadczących usługi B+R, ze statusem CBR. LfC jest jedyną firmą- CBR z Województwa Lubuskiego;

W długiej drodze po „status” firma LfC została rekomendowana między innymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Otrzymana rekomendacja była następstwem wysoko postawionych warunków procedury kwalifikacyjnej uregulowanych przez znowelizowaną ustawę „o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej”.

Należy nadmienić, iż status CBR mogą otrzymać tylko takie jednostki/firmy prywatne, które w rocznych przychodach mają co najmniej 20-procentowy udział sprzedaży własnych usług badawczo-rozwojowych lub własności intelektualnej (IP) wynikającej z działalności badawczej. LfC spełniła powyższe kryteria, a nawet spełniła kryteria wcześniejszej, bardziej rygorystycznej ustawy z 2007r., w której obowiązywał 50-proc. próg sprzedaży własnych usług badawczo-rozwojowych w przychodach ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy.

Zaawansowane testy inżynierskie, zwłaszcza eksploatacyjne, przybliżają wyrób medyczny  do bezpiecznego stosowania w praktyce medycznej.
Zaawansowane testy inżynierskie, zwłaszcza eksploatacyjne, przybliżają wyrób medyczny
do bezpiecznego stosowania w praktyce medycznej.

Przyznanie LfC statusu CBR było następstwem przyjęcia przez firmą strategii ukierunkowanej na innowacje oraz badania i rozwój z silnym naciskiem na wdrożenia. W tym celu, w strukturze firmy, został utworzony Departament Badań i Rozwoju, w którym można wyróżnić trzy działy: projektowania i rozwoju, badań oraz projektów i zarządzania. Departament B+R korzysta ze zbudowanego, własnego laboratorium prowadzącego wysoce specjalistyczne badania bio-inżynierskie, bio-materiałowe, bio-tolerancji oraz specjalnego laboratorium sekcyjnego, przybliżającego znaczenie zastosowanie wyników badań w praktyce leczniczej.

Departament postawił przed sobą wielkie wyzwania sprostania oczekiwaniom światowego rynku wyrobów medycznych. Firma prowadzi m.in. prace badawcze dla swoich kontrahentów z zagranicy, np. z USA, Meksyku, Niemiec, itd.

Nowoczesne wyroby medyczne hi-tech wymagają szczególnych warunków; tzw. czysta strefa to umożliwia.
Nowoczesne wyroby medyczne hi-tech wymagają szczególnych warunków; tzw. czysta strefa to umożliwia.

Uzyskanie statusu centrum badawczo-rozwojowego dla firmy LfC stanowi doskonałe odbicie skutecznie prowadzonej działalności innowacyjnej na polu hi-tech, służącej tworzeniu wyrobów medycznych, zwłaszcza w leczeniu skomplikowanych schorzeń kręgosłupa.

P.S.
Zgodnie z założeniami polskiej polityki proinnowacyjnej z tworzeniem centrów badawczo-rozwojowych wiązane są ogromne nadzieje na poprawę rozwoju gospodarczego kraju. Centra B+R mają także pośrednio wywołać ożywienie w nieco ospałej działalności naukowej prowadzonej przez instytucje budżetowe i skrócić drogę zastosowania w praktyce przemysłowej prac badawczych.

Z oficjalnych komunikatów można wyczytać, że: „działalność CBR-ów ma przyczynić się do powstawania prywatnych laboratoriów badawczo-rozwojowych w Polsce oraz do zwiększania rozmiarów prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej przez istniejące prywatne laboratoria badawczo-rozwojowe, a jednocześnie spowoduje wzrost innowacyjnej działalności produkcyjnej przedsiębiorców, kupujących wyniki badań lub prac rozwojowych w postaci patentów, licencji, know-how, usług badawczo-rozwojowych. Uważa się, że w regionach, w których powstaną centra badawczo-rozwojowe, powstaną nowe miejsca pracy dla pracowników naukowych, unowocześniona zostanie infrastruktura regionu wykorzystywana przez centrum badawczo-rozwojowe, nastąpi rozwój sieci dostawców i klientów CBR, itd”.