NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
24 października 2011

Hi-tech robi miejsce dla nowych, innowacyjnych implantów LfC

Firma udowodniła, że innowacja jest również możliwa w obszarach, które uznaje się już za zamknięte. Dowodem na to jest stworzony przez LfC nowy implant CarLIF, z grupy znanych implantów do leczenia schorzeń przestrzeni międzykręgowej, szeroko promowany na Konferencji-Wystawie EuroSpine w Mediolanie.Zyskał on nowe oblicze dzięki wykorzystaniu po raz pierwszy do produkcji implantów kręgosłupowych najnowszej generacji technologii EBT (Elektron Beam Technology), której główna zasada opiera się na budowaniu implantu z proszku bio-tytanu przez sterowaną komputerowo wiązkę elektronów.

Nowa 3D-konstrukcja implantu wzbudziła szerokie zainteresowanie, zarówno wśród chirurgów, jak i konkurencyjnych firm. Duże zaciekawienie lekarzy spowodowane było zastosowaniem przestrzennej struktury siatkowej implantu, która umożliwia szczególnie korzystny przerost kością, a także unikalną konstrukcją, powodującą samonaprowadzanie i kontrolowanie implantu w przestrzeni międzykręgowej podczas zabiegu operacyjnego. Atrakcyjnością implantu było także dostosowanie do możliwość instalowania z różnych dostępów chirurgicznych: od przodu (ALIF), z boku (XLIF), od tył (PLIF), a także dostęp mieszany (TLIF), co rozszerza uniwersalność i daje większy komfort chirurgom. Podkreślono również zminimalizowaną ilość instrumentarium, która znacznie ułatwia i upraszcza procedurę operacyjną.

CarLIF okazał się implantem przyjaznym dla chirurgów, który skutecznie wypełnił lukę wśród implantów międzykręgowych i stworzył nowe, mniej obciążające pacjenta, szanse efektywnego leczenia kręgosłupa.

ciagznakow