NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
3 listopada 2018

Historyczny VII Międzynarodowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa/PTChK w Zielonej Górze
Prezes LfC, Lechosław F. Ciupik Honorowym Członkiem PTChK

Tegoroczny Zjazd Naukowy PTChK pierwszy raz w historii odbył się w „winnym grodzie” – Zielonej Górze,  w dniach 21-23 października 2018 roku. Dotychczas tradycyjnym miejscem spotkań było Zakopane. Tematem przewodnim Zjazdu były problemy diagnostyczne i terapeutyczne starzejącego się kręgosłupa. Również po raz pierwszy członkowie towarzystwa chirurgii kręgosłupa debatowali w gronie fizjoterapeutów zajmujących się problematyką schorzeń kręgosłupa. Firma LfC z uwagi na bogate doświadczenie B+R oraz unikatowe metody leczenia świetnie wpisała się w tematykę Zjazdu. Szeroko zaprezentowała i przybliżyła uczestnikom zakres działalności zarówno podczas wystawy oraz w trakcie zwiedzenia Centrum badawczo-wdrożeniowego LfC w Czerwieńsku.

Uroczyste rozpoczęcie Zjazdu nastąpiło w Filharmonii Zielonogórskiej, na które licznie przybyli chirurdzy, goście z zagranicy oraz dystrybutorzy. Przy akompaniamencie orkiestry symfonicznej pod dyrekcją prof. Czesława Grabowskiego miały miejsca przemówienia otwierające Zarządu PTChK: doktora Pawła Jarmużka oraz prof. Roberta Gasika.

Uroczyste otwarcie zjazdu PTChK przez dr Pawła Jarmużka, prezydenta PTChK – Filharmonia Zielonogórska

Ważnym momentem było uhonorowanie zasłużonych członków PTChK oraz wręczenie Honorowych Odznak, które otrzymali: znakomity chirurg, prof. Wojciech Kloc oraz bioinżynier oraz wynalazca, prezes firmy LfC, pan dr Lechosław F. Ciupik.

Odznaczenie dla doktora L.F. Ciupika zostało nadane cztery lata temu podczas Zjazdu PTChK w Zakopanym, na którym to laudację wygłosił profesor W. Kloc, natomiast uroczyście wręczone w Zielonej Górze, co było niezwykle miłą okolicznością, ze względu na fakt, iż laureat jak i jego dokonania wywodzą się właśnie z „winnego grodu”. Prezes Ciupik w słowie podziękowania podkreślił, „że czuje się szczególnie wyróżniony, bo wybrany został przez samych chirurgów za wybitne dokonania na rzecz chirurgii kręgosłupa w zakresie nowego, przypisanego laureatowi obszaru działania nazwanego – spondyloimplantologią”.

Na zakończenie części oficjalnej otwarcia Zjazdu PTChK interesujący wykład przedstawił prezydent EuroSpine 2018, prof. Frank Kandziora z Niemiec.

Część wykładowo-wystawowa Zjazdu PTChK miała miejsce w Hotelu Grape Town w Zielonej Górze. Stoisko wystawowe firmy LfC znajdowało się w bliskości głównej sali obrad. Dzięki korzystnej lokalizacji oraz atrakcyjnej prezentacji każdy uczestnik Zjazdu miał świetną okazję zaznajomić się z nowościami i bogatą ofert implantów kręgosłupowych obejmującą System Kręgosłupowy DERO/ LfC. Należy podkreślić, że zainteresowanie było duże. Największą uwagą cieszyła się metody 3D (CarLIF) oraz  SLIDER, a także najnowsza stabilizacja biodrowo-krzyżowa ISaF- rewelacja wystawy i pre-kursu. Na wystawie odbyła się również  prezentacja programu MediCad oraz  promocja kongresu Israel Spine Society w 2019 roku.

Niewątpliwym uświetnieniem części naukowej były wykłady wybitnych gości z zagranicy podczas sesji międzynarodowej. W szczególności wykłady gości specjalnych LfC z Izraela: prof. Nachshona Knollera i doktora Gada Velana, oraz dyrektora NASS  (North American Spine Society), pana Erica Muehlbauera (USA). Zagraniczne prezentacje wywarły na słuchaczach duże wrażenie. Potwierdzeniem zainteresowania była długa i ciekawa dyskusja merytoryczna. Gości zagranicznych zasugerowali, że język wykładowy lub przynajmniej prezentacje winny być w języku angielskim.

Uroczyste zakończenie Zjazdu PTChK miało miejsce w atrakcyjnej i unikatowej Palmiarni Zielonogórskiej.

Firma LfC wysoko ceni sobie liczne przybycie, owocne rozmowy, cenne uwagi oraz zainteresowanie metodami  wchodzącymi w skład Systemu Kręgosłupowego DERO.

Galeria ze Zjazdu PTChK, stoisko LfC