NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
28 października 2008

II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa

W dniach 24-25 października 2008 roku w Zakopanem odbył się II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, w którym to firma LFC brała czynny udział jako wystawca i uczestnik sesji naukowych.

Wygłoszone zostały referaty dotyczące stabilizatorów „Systemu Kręgosłupowego DERO” m.in.:

1. Ciupik L., Słoński E., Powchowicz P., Pieniążek J., Dobkiewicz A. „Usprawnienie stabilizacji transpedikularnej poprzez zastosowanie śrub z mocowaniem samo prowadzącym”.

2. Ciupik L., Kierzkowska A., „inSWing – wyniki badań bioinżynierskich i przedklinicznych: przesłanki efektów klinicznych”.

3. Ciupik L., Baran B., Zarzycki D., „Analiza mechanizmu leczenia kręgozmyku”.

Podczas Zjazdu zorganizowane zostały warsztaty, na których zaprezentowany został nowy system mocowania pręta w śrubie transpedikularnej typu SGL (Self Guided Lock) z samo-naprowadzającym zamkiem.

Podczas Zjazdu zorganizowane zostały warsztaty, na których zaprezentowany został nowy system mocowania pręta w śrubie transpedikularnej typuSGL (Self Guided Lock) z samo-naprowadzającym zamkiem.

W trakcie prezentacji przedstawione zostały najważniejsze funkcje i zalety nowego systemu, wsparte wynikami badań wytrzymałościowych i biomechanicznych. Całość poparta wstępną oceną kliniczną. SystemSGL charakteryzuje się wysoką wytrzymałością utwierdzenia pręta, zachowując pełną funkcjonalność przy zmniejszonych gabarytach śruby. Najważniejszą zaletą systemu SGL jest: uproszczona procedura instalacji, zminimalizowana liczba instrumentarium w myśl hasła „3 w 1” (easy, quick and safe – prosta, szybka i bezpieczna). System SGL poprawia komfort pracy chirurga oraz skraca całkowity czas zabiegu operacyjnego.

Duże zainteresowanie oraz opinie uczestników prezentacji pozwalają sądzić, że zaproponowany przez naszą firmę system mocowania śrub transpedikularnych SGL /DERO odniesie sukces  i znajdzie szerokie zastosowanie w praktyce chirurgicznej.

W najbliższym czasie system zostanie wprowadzany szeroko zarówno na rynek krajowy jaki i zagraniczny.
Na zakończenie sympozjum uczestnicy warsztatów otrzymali publikację autorstwa prof. Andrzeja Radka i prof. Andrzeja Maciejczaka pt. „Stabilizacja kręgosłupa. Uczestnicy mieli możliwość uzyskania pamiątkowych wpisów i dedykacji autorów, z czego większość skorzystała.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się stoisko wystawowe. Duża powierzchnia i wszechstronność prezentacji umożliwiały pogłębianie wiedzy dotyczącej procedur operacyjnych, jak również stwarzały możliwość zapoznania się z implantami i stabilizacjami systemu kręgosłupowego DERO.

Sympozjum zakopiańskie ze wszech miar było wydarzeniem bardzo udanym i znaczącym. Firma LfC dziękuje za możliwość uczestnictwa w tym, jakże ważnym dla polskiej chirurgii kręgosłupa wydarzeniu oraz wyraża uznanie organizatorom II Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa w Zakopanem.