NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
23 marca 2018

III Kongres Wyzwań Zdrowotnych – Health Callanges Congress (HCC), Katowice
LfC – dobre praktyki medyczne, innowacyjne metody leczenia

WARTO BYŁO! Warto PRACOWAĆ! Tak można podsumować kongres: “Health Callanges Congress” w Katowicach, który odbył się w dniach: 8-10 marca br. Organizatorem tego wydarzenia było stowarzyszenia POLMED. Poproszono firmę LfC o uczestnictwo zwłaszcza w panelu: „innowacje…. szansa dla pacjenta i narzędzie dla lekarza….”. Wśród gości kongresu obecni byli m.in.: Minister Zdrowia, W-minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także prof. Marek Gzik oraz doktor Jerzy Pieniążek i wielu innych przedstawicieli medycyny i firm powiązanych.

Okazuje się, że postęp techniczny ma decydujący wpływ na rozwój lecznictwa. Fakt ten zaakcentowano w najważniejszej sesji kongresu. Skoncentrowano się na wyrobach wszczepiennych implantowanych chirurgicznie. Doniosłość problemu podkreślała obecność Łukasza Szumowskiego, ministra zdrowia oraz Piotra Dardzińskiego, wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przedstawiciele rządu odpowiednio wskazywali na efektywność, w tym kosztową leczenia w kontekście budżetu NFZ-u oraz włączenie nauki -w naszym rozumieniu rozwoju- by wesprzeć budżet i wnosić innowacje, a szczególnie IP do medycyny (na poziom europejski lub światowy).

Przedstawiono ‘na żywo’, z podium szczególne przykłady PACJENTÓW i LEKARZY, którzy z sukcesem brali udział w leczenia przy zastosowaniu techniki/implantów. Byli to: pacjentka z elektrodami przymózgowymi, pacjent z imlantami ocznymi, pacjentka po reoperacji rozrusznika serca, pacjent-lekarz pogotowia z ‘głęboką’ protezą nogi oraz pacjent z przywróconym chodzeniem po chirurgii kręgosłupa implantem SLIDER, polską, opatentowaną w świecie metodą, której twórcą jest firma LfC. Niezwykłe było przywołanie przez wielu uczestników kongresu zarówno “firmy LfC z Zielonej Góry”, jak i “Lechosława Ciupika- wynalazcy”, “inwentora”, ... Informacja o innowacyjnej działalności LfC pojawiała się z różnych ust wiele razy. Duże zainteresowanie wzbudził doktor Jerzy Pieniążek, profesor w neurochirurgii, ekspert od kręgosłupa. Tłumaczył wyjątkowość wynalazku do leczenia ześlizgu, żargonowo zwanego jako “zęby rekina” i żmudną drogę jego powstawania i doskonalenia.

Poruszona tematyka na kongresie była bardzo bliska LfC. Dyskusja głownie toczyła się wokół innowacyjności spiętej hasłem: “ludzie, wiedza i finansowanie”. Poruszane kwestie to: nowoczesne technologie, 3D-printing, personalizacja, b+r, nauka a przemysł, rozwój naukowy, udział państwa, udział prywatny, …… . Z dumą możemy stwierdzić, że niemal we wszystkim firma albo „była” uczestnikiem, albo obecnie „jest”! Poświadczali to członkowie panelu dyskusyjnego wskazując początkowo ogólnie, a potem bardzo wyraźnie na dokonania LfC. Wsparli firmę również partnerzy-współpracownicy, a zarazem bliscy przyjaciele – grupa profesora Jerzego Pieniążka.

Fakty TVN – Kręgosłup z zębem

https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/lekarze-z-bytomia-przeprowadzili-innowacyjna-operacje,716845.html

Informacja ze strony Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu pt.: “O innowacjach na Kongresie Wyzwań Zdrowotnych”

http://www.szpital4.bytom.pl/index.php/wydarzenia-i-aktualnoci/668-o-innowacjach-na-kongresie-wyzwa-zdrowotnych

Galeria zdjęć z III Kongres Wyzwań Zdrowotnych – Health Callanges Congress (HCC), Katowice