NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
9 czerwca 2014

Implant custom design dla konkretnego pacjenta do rekonstrukcji żuchwy; pierwszy w swoim rodzaju wykonany opracowaną w LfC techniką przyrostową 3D-F

Firma LfC, we współpracy z Pracownią Implantów Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego, wzięła udział w opracowaniu konstrukcji oraz wykonaniu w pełni funkcjonalnego chirurgicznie, dostosowanego anatomicznie modelu implantu 3D-F żuchwy. Jest on przeznaczony dla młodej pacjentki, która na przełomie czerwca i lipca b.r. zostanie poddana rekonstrukcji struktur kostnych przez specjalistów chirurgii szczękowej warmińskiego szpitala.

czaszka_1Z inicjatywy ŁRPN-T, LfC włączyło się do procesu powstania implantu żuchwy typu custom design dla młodej pacjentki, dotkniętej wrodzonym zespołem Goldenhara, po resekcji ucha środkowego oraz stawu skroniowo-żuchwowego spowodowanej przebiegiem ostrej infekcji. W tym przypadku zaowocowało 25-letnie doświadczenie LfC w implantologii kostno-stawowej oraz kilkuletnie wytwarzanie implantów w technice przyrostowej 3D (a obecnie 3D-F).

Do uczestnictwa LfC w projekcie, koordynowanym przez ŁRPN-T, wykorzystano najnowszą wiedzę, nowoczesną bazę badawczo-produkcyjną oraz zaangażowano wielu inżynierów-specjalistów z zakresu konstrukcji, modelowania oraz przyjętej techniki wytwarzania 3D, będącej rezultatem dużego stopnia skomplikowania kształtu modelu.

Proces powstawania był wieloetapowy i opierał się na ciągłych konsultacjach inżynierskich oraz inżyniersko-klinicznych. Pierwszym efektem był trójwymiarowy model wykonany techniką przyrostową w żywicy na podstawie zdjęć diagnostycznych i z naciskiem na pełne dopasowanie anatomiczne do kości żuchwy z uwzględnieniem destrukcji wynikającej ze schorzenia.

Etapy opracowywania implantu żuchwy: a) wstępny model po dopasowaniu anatomicznym do pacjenta (z mat. ŁRPN-T), b) model wirtualny oraz c) poglądowy model fizyczny implantu 3D uwzględniający anatomię oraz niezbędne aspekty techniczne zawierające elementy związane z instalacją chirurgiczną i związane z kością.
Etapy opracowywania implantu żuchwy: a) wstępny model po dopasowaniu anatomicznym do pacjenta (z mat. ŁRPN-T), b) model wirtualny oraz c) poglądowy model fizyczny implantu 3D uwzględniający anatomię oraz niezbędne aspekty techniczne zawierające elementy związane z instalacją chirurgiczną i związane z kością.

W kwietniu 2014, z implantowego proszku tytanu i przy zastosowaniu opracowanej w LfC, nowoczesnej techniki selektywnego spiekania 3D-F, wykonano końcową wersję modelu implantu. Zarówno zastosowany biomateriał, jak i cały proces technologiczny, był analogiczny do stosowanego w przypadku implantów produkowanych w LfC i uwzględniał obszary do współpracy z tkanką miękką oraz kością, a także spełniał funkcję sztucznego stawu.

„Sztuczna żuchwa” będzie zastępować u pacjentki ubytki kostne powstałe w wyniku choroby (infekcji), a celem jest przywrócenie funkcjonowania szczęki i poprawa estetyki twarzy.

Firma LfC od prawie 4 lat produkuje implanty typu „semi-custom design” dostosowane do kręgosłupa, a dla szczególnych schorzeń (np. onkologicznych lub infekcyjnych) jest w pełni przygotowana i wykonuje implanty „custom design” na podstawie zdjęć rentgenowskich np. (TK).