NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
25 lutego 2013

Innowacyjne technologie medyczne LfC dla chirurgii kręgosłupa na zjeździe PTChK

W dniach 22-23.02.2013 w Trzebnicy odbyło się II Zgromadzenie Oddziału Zachodniego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa. W trakcie spotkania miało miejsce posiedzenie Zarządu Oddziału z udziałem i wystąpieniem Prezydenta PTChK, prof. dr hab. Wojciecha Kloca oraz analiza najnowszych rozwiązań w spondyloimplantologii.

Podczas spotkania dokonano prezentacji ośrodków Oddziału Zachodniego (Wrocław – 3 ośrodki, Polanica Zdrój, Wałbrzych, Jelenia Góra, Opole, Korfantów, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Nowa Sól, Trzebnica oraz Kraków – Prokocim). Omówiono również problem finansowania przez NFZ procedur dla chirurgii kręgosłupa.

W części naukowej szczególnie dokładnie analizowano systemy przezskórnej stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego. Omawiano wskazania i przeciwwskazania do tej, wciąż budzącej kontrowersje, metody leczenia.

Dużo uwagi poświęcono problemowi zrostu kostnego, szczególnie w zakresie protezowania kręgosłupa szyjnego. Debatowano na temat stosowania ruchomych protez szyjnych oraz ich potencjalnych konsekwencji np. w postaci spondylodezy. W opinii części uczestników spotkania artroplastyka kręgosłupa szyjnego wydaje się być najdroższą metodą fuzji. Podkreślono znaczenie fuzji w leczeniu schorzeń kręgosłupa przy wykorzystaniu implantów międzytrzonowych oraz specyfikę implantów kratownicowych sprzyjających przerostom kostnym przy jednoczesnym zachowaniu wytrzymałości i nośności konstrukcji.

Kolejne wystąpienia dotyczyły między innymi zakażeń kręgosłupa czy zastosowania metyloprednizolonu w urazach rdzenia kręgowego. Analizowano również szczególnie ciekawe i kontrowersyjne przypadki medyczne.

Następnie LfC przedstawiło prezentację pt. Rozwój wiedzy i innowacyjnych technologii w zakresie spondyloimplantologii. Omówiono w niej technologie medyczne (TM) będące wynikiem działalności innowacyjno-rozwojowej IBeMT/LfC z wykorzystaniem najnowszych technologii wytwarzania i metod badawczych. Zaprezentowano ścieżkę powstawania wyrobu medycznego zgodnie z aktualną wiedzą i uwzględnieniem potrzeb leczniczych oraz zgodnie z EBM. Przedstawiono potencjał badawczo-rozwojowy firmy, zakres jej zainteresowań oraz najnowocześniejsze techniki badawcze wykorzystywane w jej działalności. Omówiona została koncepcja technologii medycznej oraz najbardziej innowacyjne rozwiązania w chirurgicznym leczeniu schorzeń kręgosłupa. Podsumowano dotychczasowe osiągnięcia firmy w zakresie rozwoju spondyloimplantologii oraz wytyczono przyszłe kierunki rozwoju.

Prof. W. Jarmundowicz dobitnie podkreślił rozwojową działalność LfC. Wskazał, że systematyczny rozwój bierze się z szerokiej działalności B+R i zbudowanego nowoczesnego laboratorium badawczego. Polska chirurgia kręgosłupa wiele zawdzięcza LfC. Zachęcał również koleżanki i kolegów zainteresowanych rozwojem do zwiedzenia laboratorium i nawiązania bliższej współpracy z LfC. Rozmowy z lekarzami potwierdzają przydatność opracowywanych przez LfC, zaawansowanych technologicznie rozwiązań w chirurgicznym leczeniu kręgosłupa. Będzie zacieśniana współpraca z ekspertami z ośrodków Oddziału Zachodniego, którzy deklarują chęć uczestnictwa w programie szkoleniowo-dydaktycznym w zakresie użytkowania najnowszych technologii spondylochirurgicznych.