NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
15 listopada 2017

Kolejny etap rozwoju innowacyjnego projektu badawczego LfC; przykład owocnej współpracy nauki z biznesem

Firma LfC w ostatnim okresie jest usatysfakcjonowana współpracą z jednostką naukowo-badawczą zwłaszcza w zakresie efektywnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Szczególną satysfakcję niesie realizacja projektu rozwojowego m.in. z Politechniką Łódzką (liderem projektu) w ramach Programu Badań Stosowanych, ze znaczącym udziałem Instytutów Wydziału Mechanicznego: Inżynierii Materiałowej i Maszyn Przepływowych.

Współpraca LfC z Politechniką Łódzką w ramach projektu B+R; plakat w holu głównym Fabryki Inżynierów Politechniki Łódzkiej

Dnia 09.10.2017 w Łodzi odbyło się spotkanie eksperckie w Instytucie Maszyn Przepływowych (IMP), które stanowi element cyklicznych już spotkań naukowych firmy LfC z Politechniką Łódzką (PŁ). W spotkaniu wzięli udział m. im. prof. K. Jóźwik, dr hab. W. Kaczorowski, dr D. Obidowski, a ze strony LfC prezes firmy dr L.F. Ciupik, dr Agnieszka Kierzkowska oraz pracownicy działu badawczo-rozwojowego.
Podczas spotkania przedstawiciele PŁ-IMP zaprezentowali uzyskane wyniki dotyczące analiz numerycznych i doświadczalnych w zakresie przepływów, a także przedstawili opracowane i wykorzystywane w badaniach doświadczalnych stanowisko laboratoryjne.
Przedmiotem dyskusji były głównie zagadnienia związane z przepływem mediów dokostnych przez struktury kostne oraz uwarunkowania kontrolowanego i oczekiwanego rozprzestrzeniania się medium w obszarze „dysfunkcyjnego” trzonu. Zaakceptowano uzyskane dotychczas wyniki badań. Przeprowadzono dyskusję dotyczącą kierunków dalszych badań.
Omawiane i burzliwie dyskutowane tematy są elementem wieloletniej współpracy firmy LfC z Politechniką Łódzką, w tym wspólnie realizowanego (na podstawie podpisanej umowy konsorcjalnej) projektu badawczo-rozwojowego ze wsparciem NCBiR. Dążeniem perspektywicznym LfC jest opracowanie modelu innowacyjnej technologii medyczno-chirurgicznej z urządzeniem implantowym do leczenia kręgosłupa ze wsparciem łódzkich naukowców. Dotyczy ona narastającego problemu cywilizacyjnego „starzejącego się społeczeństwa/kręgosłupa”, głównie osteoporotycznego.
Podsumowanie spotkania było pozytywne. Przyjęto wspólne kierunki dalszych badań, których kolejna weryfikacja nastąpi już niedługo – na planowanym w listopadzie kolejnym spotkaniu, tym razem w szerszym gronie uczestników.

Uczestnicy spotkania z firmy LfC oraz Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej; merytoryczna dyskusja metodyki  badawczej oraz planów kolejnego etapu badań.

Grupa badawczo-dyskusyjna projektu w laboratorium do badania przepływów z opracowanym w ramach projektu konsorcjalnego stanowiskiem badawczym.