NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
22 lipca 2014

Lechosław F. Ciupik, prezes LfC kawalerem honorowego medalu Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusza Sendzimira

W dniu 19.07.2013r. w sali senatu AGH doktor Lechosław F. Ciupik, prezes LfC został uhonorowany medalem SPWiR im. Tadeusza Sendzimira. Medal nr 220 został przyznany w 2011r. za szczególne osiągnięcia wynalazcze w tym patenty krajowe i zagraniczne oraz wkład w rozwój innowacji, zwłaszcza w branży sprzętu medycznego. L.F. Ciupik jest pierwszym Lubuszaninem, który otrzymał to wyróżnienie.

Dnia 19.07.2013r. na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbyło się XIV spotkanie seminarium kawalerów honorowego medalu Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR) im. Tadeusza Sendzimira.

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, które od 1989r. inspiruje i wspiera działalność wynalazczą, corocznie przyznaje Medal Honorowy SPWiR im. Tadeusza Sendzimira, wybitnego, polskiego inżyniera i wynalazcy w dziedzinie obróbki metali. Jest to szczególne wyróżnienie dedykowane najwybitniejszym wynalazcom, twórcom techniki i organizatorom ruchu innowacji w Polsce.

Uhonorowanie w ten sposób Prezesa LfC, Lechosława Ciupika jest nie tylko wyrazem uznania dla innowacyjnej działalności nagrodzonego, ale także dla kreowanych przez niego polskich, zaawansowanych technologii chirurgicznego leczenia schorzeń kręgosłupa, zwłaszcza na arenie międzynarodowej. Łączenie wiedzy medycznej i bioinżynieryjnej oraz wyrazisty wpływ na rozwój spondyloimplantologii został zauważony i doceniony przez kapitułę, którą tworzą wybitni specjaliści z różnych dziedzin wiedzy. Medal cieszy tym bardziej, że po raz pierwszy został przyznany wynalazcy z województwa lubuskiego.