NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
1 kwietnia 2015

Lechosław F. Ciupik z Zespołem na czele polskich wynalazców w 2014; Nagroda Prestiżu: RENOMA’ 2014 w rękach LfC

Innowacyjny potencjał LfC został po raz kolejny doceniony na najwyższym szczeblu. Założyciel i prezes LfC Lechosław F. Ciupik wraz z zespołem został laureatem Nagrody Prestiżu RENOMA Roku’14 za innowacyjny System Kręgosłupowy DERO. Nagrody zostały wręczone przez wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego 30 marca 2015r. podczas uroczystej Gali w Warszawie. Zaszczyt z przyznanego wyróżnienia jest tym większy, że osobistej rekomendacji udzieliła prezes Urzędu Patentowego RP, pani Alicja Adamczak a nagroda została przyznana w najwyżej cenionej kategorii „za wynalazczość”.

Konkurs RENOMA ROKU jest współorganizowany przez Redakcję „Prestiż – relacje gospodarcze”, Centrum Komunikacji Gospodarczej i Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej pod Honorowym Patronatem Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego. Jako motto konkursu przyjęto przesłanie: „Żeby działanie miało sens, jeszcze i to – potrzeba uznania drugiego człowieka”. Laureatami zostają osoby, firmy, zespoły o uznanej reputacji na polskim rynku, w szczególny sposób wyróżniający się wiarygodnością, zaufaniem społecznym, wysoką pozycją biznesową oraz osiągnięciami gospodarczymi.

W tegorocznej edycji spośród 101 zgłoszonych kandydatur Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. dr hab. Katarzyny Majchrzak (SGH) wybrała do finału dwunastu nominowanych. Spośród aspirujących wyłoniono ośmiu laureatów. W kategorii Wynalazca laureatem został Lechosław F. Ciupik

wraz z Zespołem w składzie:

Jacek Cęcek,
Agnieszka Kierzkowska,
Grzegorz Pająk,
Jerzy Pieniążek,
Paweł Powchowicz
oraz Daniel Zarzycki.

Szczególnie cieszy fakt nominacji zgłoszonej przez UP RP z osobistą rekomendacją pani prezes Alicji Adamczak oraz Dyrektora Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności Urzędu Patentowego RP Ryszarda Kondratiuka. Nagroda została przyznana za opracowanie i opatentowanie Systemu Kręgosłupowego DERO (Spinal System DERO). Kapituła Konkursu doceniła oryginalny, polski System DERO, który tworzą implanty kręgosłupowe, specjalistyczne instrumentarium chirurgiczne oraz procedury operacyjne. System DERO od lat wspomaga leczenie ponad 100 jednostek chorobowych związanych ze schorzeniami kręgosłupa a dotychczas pomógł wyleczyć ponad 45 tysięcy pacjentów na całym świecie.

Podczas Gali wręczenia listów gratulacyjnych i nagród dokonał Honorowy Patron Konkursu Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki. Było to szczególne wyróżnienie dla nagrodzonych laureatów za ich aktywność i wpływ na rozwój gospodarczy kraju. Dziękując nagrodzonym za ich wkład w podnoszenie prestiżu polskiej gospodarki powiedział: „To dzięki Wam polska gospodarka staje się lepsza”.

Po uroczystym wręczeniu nagród odbyło się oddzielne spotkanie Lechosława F. Ciupika z panem wicepremierem Januszem Piechocińskim i panią prezes Alicją Adamczak, na które zostali doproszeni pozostali nagrodzeni z LfC. Premier zainteresował się działalnością LfC – uważnie wsłuchiwał się w dokonania zielonogórskiej firmy. Pogratulował dokonań a na zakończenie poprosił o przekazanie szczegółowych informacji o działalności firmy do Ministerstwa Gospodarki celem szczególnego uhonorowania firmy i najbardziej zasłużonych wynalazców LfC.

Prezes LfC podsumował: „LfC pracuje już na patenty w latach 2017-2020. Przewiduje się, że te opatentowane wyroby uzupełnią oczekiwania rynku przyszłości. Dla nas dzisiaj jest już przeszłością; pracujemy na nadchodzącą przyszłość. Tak wygląda postęp w technice medycznej.”

Pani prezes Alicja Adamczak, po przekazaniu gratulacji prezesowi Lechosławowi F. Ciupikowi oraz nagrodzonym pracownikom LfC, otrzymała zapewnienie ze strony prezesa, że niezależnie od uzyskania tej prestiżowej Nagrody Urząd Patentowy będzie nadal „zasypywany wnioskami patentowymi”. Niezależnie prezes Lechosław F. Ciupik podkreślił wielką rozwojową aktywność międzynarodową Urzędu Patentowego RP. Zapewnił, że dzięki usprawnieniom wynegocjowanym przez UP RP, LfC na dogodniejszych warunkach i w krótszym czasie uzyskała patenty w USA i Chinach dzięki tzw. „szybkiej ścieżce”.