NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
21 października 2016

Leczenie bólu stawu biodrowo-krzyżowego; autogenna fuzja zwiększa efektywność chirurgicznego leczenia metodą ISaF; szkolenie i warsztaty LfC/DERO; VI Zjazd PTChK

Podczas VI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa w Zakopanem firma LfC zorganizowała szkolenie i warsztaty dotyczące leczenia bólu stawu biodrowo-krzyżowego metodą ISaF (IlioSacral autogenic Fusion). Jest to koncepcja leczenia bazująca na wzmocnieniu stabilizacji wykorzystującej kość autogenną zapewniającą auto-fuzję strefy stawu. W warsztatach uczestniczyło ponad 40 uczestników, ortopedów i neurochirurgów, ekspertów leczenia kręgosłupa.

 

2016_ptchk_warsztaty_01

Podczas drugiego dnia VI Zjazdu Naukowego PTChK odbyło się zaplanowane szkolenie/warsztaty w zakresie stabilizacji biodrowo-krzyżowej ISaF (Ilio Sacral autogenic Fusion) nakierunkowanej na leczenie bólu dolnej części kręgosłupa. Szkolenie to obejmowało trzy wzajemnie uzupełniające się prezentacje związane z chirurgicznym leczeniem stawu biodrowo-krzyżowego według metody bazującej na opatentowanym urządzeniu implantowym.

Pierwszym prelegentem był Lechosław F. Ciupik, prezes LfC. Zaprezentował on najnowszej generacji rozwiązanie – system implant-narzędzie do leczenia dolegliwości pogranicza biodrowo-krzyżowego. Referujący podkreślił, że decydującym wskazaniem do chirurgicznego leczenia tego obszaru jest ból, co zostało potem potwierdzone przez kolejnych prelegentów. L. F. Ciupik wskazał jakim wyzwaniem jest stworzenie efektywnej technologii chirurgicznej w tym obszarze i jak wyglądał proces rozwoju tego rozwiązania. Opracowania przez LfC stabilizacja ISaF bazuje na opanowanej od 7-8 lat przez firmę technologii EBT (Electron Beam Technology) wytwarzania implantów 3D-Ti-Truss, która w znaczący sposób sprzyja wystąpieniu osteointegracji. Wskazał na mechanizm osteointegracji z implantem, który upowszechnia się pod hasłem „Ivy-like mechanism of osteointegration” (L.C., 2012).

Wystąpienie L.F. Ciupika dotyczące stabilizacji biodrowo-krzyżowej ISaF bazującej na przyspieszonym zroście kostnym struktur 3D-Ti-Truss.
Wystąpienie L.F. Ciupika dotyczące stabilizacji biodrowo-krzyżowej ISaF bazującej na przyspieszonym zroście kostnym struktur 3D-Ti-Truss.

Kolejny wykład wygłosił dr n. med. Marek Rocławski, który zaprezentował zagadnienia związane z diagnostyką poprzedzającą chirurgię oraz metodologię klasyfikowania i przygotowania do operacji pacjenta z dolegliwościami bólowymi pogranicza biodrowo-krzyżowego. Na podstawie pozyskanego pozwolenia Komisji Bioetycznej czynione są przygotowania do rozpoczęcia badań klinicznych w pierwszym etapie w oparciu o współpracę LfC z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

Przedstawienie przez dr M. Rocławskiego metodologii weryfikacji i kwalifikowania pacjentów.
Przedstawienie przez dr M. Rocławskiego metodologii weryfikacji i kwalifikowania pacjentów.

Na zaproszenie LfC (EuroSpine’16, Berlin) w szkoleniu wziął udział także prof. Robert Gasik jako niezależny ekspert. Podzielił się on z licznie zgromadzonymi uczestnikami swoimi kilkuletnimi doświadczeniami z zakresu chirurgicznego leczenia stawów biodrowo-krzyżowych. Omówione zostały stosowane dotąd techniki oraz szczegółowo wskazania do leczenia, które polega głównie na wyłączeniu ruchomości w stawie poprzez doprowadzenie do szybkiego i stabilnego zrostu kostnego. Przedstawiono postępowanie przedoperacyjne bazujące na trzech elementach: diagnostyce-terapii-prognozie, które winny poprzedzać podjęcie działania chirurgicznego.

Przedstawienie przez prof. R. Gasika własnych doświadczeń klinicznych w stabilizacjach biodrowo-krzyżowych.
Przedstawienie przez prof. R. Gasika własnych doświadczeń klinicznych w stabilizacjach biodrowo-krzyżowych.

Warsztaty zyskały uznanie uczestników, wśród których byli między innymi prof. A. Maciejczak, prof. A. Radek, prof. M. Śniegocki, dr N. Knoller, doc. M. Radek, dr J. Pieniążek i wielu innych. Tematyka wywołała wydłużającą się, szeroką dyskusję wśród uczestników. Eksperci zgodnie podkreślali potrzeby kliniczne dla nowej stabilizacji. Wieloaspektowe podejście, inżyniersko-medyczne, jest podstawą do nawiązywania oczekiwanej ze strony środowiska medycznego współpracy w zakresie rozwoju stabilizacji ISaF i szybkiego, wieloośrodkowego wdrożenia w praktyce klinicznej. Warsztaty odbiły się bardzo pozytywnym echem wśród uczestników zjazdu, którzy żałowali, że ze względów organizacyjnych (przedłużające się obrady) nie mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu.