NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
24 października 2012

LfC # 1 wśród 500 innowacyjnych firm

Przez cały okres, od zdobycia przez LfC pierwszego miejsca za „Najbardziej innowacyjny produkt 2007” firma była umiejscowiona w ścisłej czołówce innowacyjnych przedsiębiorstw działających w Polsce. Uzyskanie w 2012r. pierwszej pozycji wśród innowacyjnych firm medycznych było tym cenniejsze, że uplasowało LfC przed innymi, znakomitymi producentami medycznymi. Ogółem wyróżnienie otrzymało 6 firm, a 3 spośród nich przyznano miejsca od 1 (LfC) do 3.

Poprzedzająca uroczystość konferencja była poświęcona postępowi innowacyjności w nauce i w biznesie. Wszechstronnie rozpatrywano wszystkie aspekty sprzyjające rozwojowi innowacji w kraju oraz analizowano możliwości jego ich dalszego pobudzania.

Stwierdzono, że we wszystkich badanych kierunkach nastąpiła poprawa. Przede wszystkim nastąpiło większe zrozumienie oraz przybliżenie współpracy nauki i gospodarki. Mówiono o potrzebie komercjalizacji wyników badań i konieczności wprowadzania pro-gospodarczego charakteru nauki.

Swój znaczący dla przebiegu obrad referat pt: „Znaczenie Technologii Medycznych dla Rozwoju Polski według oceny Autora” wygłosił prezes LfC, Lechosław F. Ciupik. Referat wzbudził duże zainteresowanie, zwłaszcza w zakresie wykazanej potrzeby dokonywania oceny efektywności technologii medycznych, zarówno pod względem przywracania do zdrowia, jak również w zakresie ekonomicznym. Firma LfC była przywoływana przez wielu mówców konferencji, jako przykład innowacyjnego działania, stosowania nauki w stymulowaniu rozwoju, umiejętności wykorzystywania IP oraz sukcesu na arenie międzynarodowej.