NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
30 października 2013

LfC aktywnie współuczestniczy w kreowaniu Śląskiej Inżynierii Biomedycznej

W dniu 25. Października 2013r. firma LfC wzięła udział w II konferencji pt. „Śląska Inżynieria Biomedyczna” w Zabrzu. Wieloletnia współpraca Lechosława Ciupika, prezesa LfC ze śląskim środowiskiem bioinżynierii została doceniona zaproszeniem do Rady Programowej Konferencji. Już po raz drugi LfC miała możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć i potencjału badawczo-wzdrożeniowego w gronie śląskich ekspertów oraz nawiązania obiecujących kontaktów w zakresie współpracy.

Patronat honorowy nad drugą konferencją pt. „Śląska Inżynieria Medyczna” objęli: Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz Rektor Politechniki Śląskiej prof. Andrzej Karbownik.

Szczególnym wydarzeniem tegorocznej konferencji był Jubileusz 45. lecia działalności naukowej prof. Jana Marciniaka, Dyrektora Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, zasłużonego przedstawiciela świata nauki, który swoim zaangażowaniem przyczynił się do rozwoju polskiej inżynierii biomedycznej. LfC wysoce sobie ceni wieloletnią współpracę z prof. Janem Marciniakiem, szczególnie doceniając jego wkład w integrację środowiska śląskiej bioinżynierii.

Część naukową konferencji poświęcono „Potencjałowi aplikacyjnemu osiągnięć naukowych śląskiego środowiska inżynierii biomedycznej”. Przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych śląskiego okręgu przedstawili osiągnięcia, kierunki rozwoju oraz możliwości współpracy nauka-przemysł w ramach unijnej perspektywy finansowej 2014-2020. Podziw budzi integracja śląskiego środowiska naukowego i umiejętność wspólnego poszukiwania możliwości rozwoju i doskonalenia prowadzonej działalności. W ocenie Lechosława Ciupika śląskie środowisko w zdecydowany sposób wysunęło się na prowadzenie w zakresie rozwoju inżynierii biomedycznej w kraju.

W sesji poświęconej najnowszym technologiom i wyrobom medycznym Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej, prof. M. Gzik szczególnie powitał prezesa LfC Lechosława Ciupika i podziękował za wieloletnią współpracę ze śląskim środowiskiem naukowo-badawczym. Firma LfC została zaprezentowana jako wzór umiejętnego łączenia działalności biznesowej i naukowej. Jej przykład świadczy o tym, że można efektywne zarządzać przedsiębiorstwem jednocześnie prowadząc innowacyjną działalność naukowo-badawczą i aktywnie współpracować z jednostkami naukowymi. LfC na specjalnie przygotowanej wystawie przedstawiła postęp prac badawczo-rozwojowych i zakres realizowanych działań. Rozmowy z ekspertami prowadzone przez Lechosława Ciupika, prezesa LfC oraz Agnieszkę Kierzkowską, dyrektora ds. badań zaowocowały wzajemną deklaracją chęci i gotowości do współpracy w szerokim zakresie badawczo-rozwojowym.

Zainicjowana w zeszłym roku konferencja jest miejscem ożywionej dyskusji i wymiany doświadczeń dla przedstawicieli inżynierii biomedycznej. Tegoroczne spotkanie było doskonałą okazją do integracji środowisk nauki i przemysłu oraz wytyczenia celów i środków zmierzających do umocnienia pozycji inżynierii biomedycznej na Śląsku i w Polsce.