NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
15 września 2015

LfC czynnie uczestniczy w rozwoju inżynierii biomateriałowej; 27 Europejska Konferencja Biomateriałowa w Krakowie

Firma LfC od lat korzysta z najnowszych osiągnięć naukowych do rozwoju innowacyjnych technologii spondylochirurgicznych. Jednym z przykładów był aktywny udział LfC w tegorocznej, doskonale zorganizowanej, 27 Europejskiej Konferencji Biomateriałowej (27th European Conference on Biomaterials) w Krakowie – 30.08 – 3.09.2015r. Na specjalne zaproszenie organizatorów, prezes LfC Lechosław F. Ciupik wygłosił referat “R&D in creation of bio-engineering product; researcher responsibility”, skierowany głównie do uczestników Young Scientists Forum. Firma LfC podczas sesji naukowej zaprezentowała najnowsze dokonania badawcze odnośnie osteointegracji, realizowane między innymi we współpracy z prof. Jackiem Sterną z SGGW.

fot. www.facebook.com/ICEKrakow
fot. www.facebook.com/ICEKrakow

Prestiżowa Europejska Konferencja Biomateriałowa ESB organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Biomateriałów (European Society of Biomaterials, ESB) w tym roku odbyła się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym ICE w Krakowie w dniach 30.08-3.09.2015r.

Tegoroczna edycja konferencji pod przewodnictwem prof. Jana Chłopka została przygotowana przez Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów i zgromadziła najwyższej klasy ekspertów w dziedzinie biomateriałów z całego świata. Zaplecze organizacyjne i wysiłek Komitetu Organizacyjnego zdobył uznanie uczestników i wystawców. Konferencja została przygotowana na najwyższym światowym poziomie, szczególnie należy docenić zaangażowanie Przewodniczącego konferencji prof. Jana Chłopka oraz Wice-Przewodniczącej prof. Elżbiety Pamuły, z całym Zespołem Organizacyjnym.

27 edycja Europejskiej Konferencji Biomateriałowej odbyła się w krakowskim Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym fot. www.facebook.com/ICEKrakow
27 edycja Europejskiej Konferencji Biomateriałowej odbyła się w krakowskim Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym
fot. www.facebook.com/ICEKrakow

Program naukowy konferencji był niezwykle bogaty i stanowił podsumowanie najnowszych osiągnięć inżynierii materiałowej. Tegoroczna edycja ESB2015 zgromadziła ponad 800 uczestników. Wykłady odbywały się na 6 równoległych sesjach naukowych. Dodatkowo codziennie zostały wygłoszone co najmniej 2 wykłady plenarne. Odbyła się również sesja posterowa. Atutem konferencji była interdyscyplinarność oraz połączenie wiedzy środowiska naukowego oraz doświadczeń przedstawicieli przemysłu.

Wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny konferencji ESB wzbudził uznanie uczestników; na zdjęciu Przewodniczący konferencji prof. Jan Chłopek
Wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny konferencji ESB wzbudził uznanie uczestników; na zdjęciu Przewodniczący konferencji prof. Jan Chłopek

W pierwszym dniu konferencji odbyło się 12th Young Scientists Forum, w czasie którego przedstawiono prezentacje nt: „Od twórczego myślenia w kierunku komercjalizacji produktu – kompletny łańcuch wartości” („From creative thinking towards product commercialization: The complete value chain”). Jednym z pięciu prelegentów był pan prezes LfC Lechosław F. Ciupik, który podzielił się swoimi naukowymi i menedżerskimi doświadczeniami w referacie pt. „B+R w tworzeniu produktów bio-inżynieryjnych; odpowiedzialność badacza” (“R&D in creation of bio-engineering product; researcher responsibility”). Wystąpienie zostało przyjęte z wielkim zainteresowaniem a prezentowany temat odpowiedzialności w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej był potem szeroko komentowany w posesyjnej dyskusji i rozmowach kuluarowych. Temat ten zainspirował również uczestników do nawiązania kontaktów naukowych i innych rozwojowo-handlowych.

Prezes LfC Lechosław F. Ciupik dzielił się swoim bogatym doświadczeniem z uczestnikami ESB - Young Scientists Forum
Prezes LfC Lechosław F. Ciupik dzielił się swoim bogatym doświadczeniem z uczestnikami ESB – Young Scientists Forum

Tematami sesji naukowych były między innymi: inżynieria tkankowa kości szczególnie w zakresie odpowiedzi komórkowej przy zastosowaniu różnych rodzajów skafoldów, badania nad materiałami magnezowymi do zastosowań medycznych, komórki macierzyste w regeneracji tkanek, badania trybologiczne powłok TiN i DLC na tytanie czy testy na bioresorbowalnych materiałach ceramicznych. Równolegle do sesji naukowych prowadzone były sesje dotyczące edukacji młodych ludzi z zakresu biomateriałów oraz sesje związane z innowacjami w przemyśle medycznym.

W sesji dotyczącej osteointegracji został wygłoszony referat LfC pt: „Mostowanie kręgosłupa – porównanie stabilizacji tytanowej i dynamicznej polimerowej” („Bridging of spine” – comparison of titanium and dynamic polimer stabilization”). Referat w imieniu Autorów został wygłoszony przez Monikę Cieślik-Górną a dotyczył on zrealizowanych w LfC badań biomechanicznych i modelowych różnych typów bio-stabilizacji ze wskazaniem na stosowanie stabilizacji bio-dynamicznej. Prezentowany materiał stanowił podsumowanie wieloośrodkowych badań, w tym przed-klinicznych, zrealizowanych przy głębokim zaangażowaniu profesora Jacka Sterny z SGGW.

Aktywny udział LfC w części naukowej; Monika Cieślik-Górna prezentowała wnioski z badań nad różnymi typami bio-stabilizacji
Aktywny udział LfC w części naukowej; Monika Cieślik-Górna prezentowała wnioski z badań nad różnymi typami bio-stabilizacji

Firma LfC w trakcie konferencji nawiązała wiele nowych kontaktów rozwojowo-badawczych, a także pogłębiła rozpoczętą już współpracę b+r, w tym w zakresie inżynierii regeneracyjnej z wysokiej klasy specjalistką panią profesor Małgorzatą Lewandowską-Szumieł.

Udział LfC w konferencji ESB pozwolił na zidentyfikowanie najnowszych trendów inżynierii materiałowej oraz weryfikację i potwierdzenie słuszności obranych kierunków rozwojowych. Zaprezentowane osiągnięcia B+R związane z tworzonymi w firmie zaawansowanymi technologiami spondylochirurgicznymi znalazły uznanie wśród uczestników konferencji – wysokiej klasy specjalistów międzynarodowych.