NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
16 maja 2013

LfC: łączenie wiedzy bioinżynieryjnej i medycznej z praktyką kliniczną; XIV Polska Szkoła Neurochirurgii

W dniach 05-10.05.2013r. w Krynicy odbyła się XIV edycja Polskiej Szkoły Neurochirurgii. Jej tematem przewodnim była „chirurgia kręgosłupa i nerwów obwodowych”. Udział LfC w tym wydarzeniu był dwutorowy: 1 – firma zaprezentowała się jako twórca nowoczesnych, zaawansowanych technologii medycznych dla chirurgii kręgosłupa, opracowanych w ramach projektu PO IG, 2 – zaznaczyła swoją obecność udziałem w sesji naukowej wzbudzając uznanie dla prowadzonego rozwoju, pogłębienia wiedzy i obiecujących wyników projektu PO IG.

Polska Szkoła Neurochirurgii to pięciodniowy kurs dla młodych lekarzy w trakcie specjalizacji z neurochirurgii zorganizowany na przykładzie EANS-u (European Association of Neurosurgical Societies – Europejskie Zrzeszenie Towarzystw Neurochirurgicznych). W kursie uczestniczyli eksperci polskiego środowiska neurochirurgicznego, rezydenci i specjalni goście. Inaugurację Polskiej Szkoły Neurochirurgii uświetnił wykład wybitnego kosmologa i fizyka Ks. Prof. dr hab. Michała Hellera pt. „Początek Wszechświata”.

Tegoroczna edycja Polskiej Szkoły Neurochirurgii została zorganizowana przez Oddział Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie oraz Katedrę Neurochirurgii i Neurologii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Krynicy-Zdroju. Za sprawy organizacyjne odpowiadał prof. A. Maciejczak, a komitetowi naukowemu przewodniczył prof. Andrzej Marchel. Elitę neurochirurgów reprezentowali m.in.: prof. J. Haftek, prof. M. Harat, prof. W. Jarmundowicz, doc. D. Jaskólski, prof. H. Kasprzak, prof. W. Kloc, prof. A. Maciejczak, prof. A. Marchel, prof. A. Radek, prof. T. Trojanowski.

Głównym tematem części naukowej była chirurgia kręgosłupa i nerwów obwodowych. Na zaproszenie Organizatorów Polskiej Szkoły Neurochirurgii swój udział w sesji naukowej LfC zaznaczyła prezentacją pt. „Mechanizm osteointegracji z implantem w chirurgii kręgosłupa” przedstawioną przez L. F. Ciupika. Zaprezentowano nowe poglądy na temat osteogenezy oraz osteointegracji z implantem zwłaszcza w aspekcie implantów wytworzonych według nowej, szczególnie przydatnej technologii Electron Beam Technology (EBT), którą LfC wdrożyło do produkcji innowacyjnych implantów kręgosłupowych.

W trakcie Polskiej Szkoły Neurochirurgii firma LfC zaprezentowała zaawansowane technologie medyczne, realizowane w ramach projektu POIG, w zakresie systemu leczenia bólu zlokalizowanego w przestrzeni międzytrzonowej typu „fusion”, systemu do leczenia spondylolistezy oraz rozwiązań dotyczących stabilizacji dynamicznej. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się protezy kręgosłupowe wykonane wspomnianą, innowacyjną metodą EBT. Dostrzeżono ciekawe kierunki rozwoju wyznaczone przez LfC dotyczące m.in. repozycji ześlizgu w oparciu o czop międzytrzonowy czy wyrobów z proszków biometali dedykowanych dla stabilizacji, w których uzyskanie przerostu kostnego jest znacznie przyspieszone.

Celem udziału w sympozjum była promocja wyników projektu POIG w zakresie prezentacji modeli stabilizatorów na stoisku formy wśród młodych neurochirurgów uczestniczących w zajęciach Polskiej Szkoły Neurochirurgii oraz ekspertów chirurgii kręgosłupa.

Przeprowadzone konsultacje eksperckie zarówno z gronem wybitnych chirurgów kręgosłupa jak i z młodymi rezydentami z różnych ośrodków krajowych wskazują na duże zapotrzebowanie w zakresie polskich, nowoczesnych metod chirurgicznego leczenia schorzeń kręgosłupa. Środowisko medyczne z niecierpliwością oczekuje szybkiego wdrożenia prezentowanych technologii do praktyki klinicznej i operacyjnej.

W rozmowach z czołowymi postaciami środowiska neurochirurgicznego prezes LfC Lechosław Ciupik zaproponował, by następny rok został poświęcony „polskim technologiom w chirurgii kręgosłupa”. Pomysł został przyjęty i zaakceptowany m.in. przez prof. W. Kloca – prezydenta i innych członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa i oraz znaczących osób Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.

Polska Szkoła Neurochirurgii pozwala na łączenie najnowszej wiedzy z praktycznym zastosowaniem metod chirurgicznych poprzez bezpośredni kontakt najwybitniejszych specjalistów z młodymi neurochirurgami w trakcie niekonwencjonalnych wykładów, dyskusji i warsztatów pozwalających na konfrontację pozyskanej wiedzy. Zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym tegoroczna edycja Polskiej Szkoły Neurochirurgii była na najwyższym, europejskim poziomie i spełniła oczekiwania uczestników i gości.

ciagznakow