NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
24 kwietnia 2008

LfC na Gali Laureatów konkursu “Cent for Future”.

Prestiżowa nagroda “Golden EURO” dla LfC

Dnia 21 kwietnia 2008 r. na Zamku Królewskim w Warszawie w “Sali Balowej” firma LfC otrzymała prestiżową, pierwszą nagrodę w kategorii “Produkt z przyszłością” – “Golden Euro”. Uroczystość odbyła się podczas Gali Laureatów konkursu “Cent for Future” zorganizowanej m.in. przez miesięcznik Polish Market – Economic Magazine.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją Konkursu objęli Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak i Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska. W ich imieniu nagrody wręczali Adam Szejnfeld
– sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Hanna Jahns – sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Krystyna Woźniak – Trzosek – redaktor naczelna Polish Market oraz Janusz Steinhoff – przewodniczący Kapituły Cent for Future.

W imieniu firmy nagrodę odebrał prezes LfC, pan Lechosław F. Ciupik. Wiceminister gospodarki, pan Adam Szejnfeld w rozmowie z prezesem LfC między innymi powiedział: “Byliście najlepsi. W was widzimy przyszłość. Stanowicie wzór. Kapituła jednomyślnie wskazała LfC jako lidera edycji Golden Euro w zakresie “Produkt z przyszłością 2008″. Jesteśmy pewni, że wasze innowacyjne osiągnięcia jeszcze nas nie raz zadziwią”. 

golde_01

Prezes, Lechosław Ciupik w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na potrzebę innowacyjności oraz powiedział:“Pojmowanie gospodarki poprzez pryzmat działalności innowacyjnej jest bardzo wskazane. To jest bardzo mobilizujące – by siegać po przyszłość”.

Należy dodać, że nagroda „Golden Euro” jest następstwem otrzymanych już przez LfC nagród: „Cent for Future” oraz „I. Nagrody za Najbardziej Innowacyjny Produkt w Polsce w 2007 roku”. Uzyskane nagrody wskazują na czołową pozycję firmy w Rankingu Najbardziej Innowacyjnych Przedsiębiorstw w kraju oraz potwierdzają wysoką pozycję LfC w branży hi-tech na świecie.

W tegorocznej uroczystości uczestniczyli wielu znamienitych gości m.in. doradca Prezydenta RP – Paweł Wypych, sekretarze stanu: w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Piotr Żuchowski, podsekretarze stanu: marszałkowie województw, wojewodowie, i wiele innych. Gośćmi Gali byli również liczni dyrektorzy departamentów ministerstw, przedstawiciele urzędów marszałkowskich, członkowie zarządów województw, prezydenci miast, burmistrzowie i przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacji biznesu oraz polskiej nauki – prof. Tadeusz Baczko INE PAN, a także wybitni artyści, uznani dziennikarze polskich mediów. W części artystycznej Gali wystąpił m.in. światowej sławy tenor Marek Torzewski.  golde_02